Advocaat (letselschade)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een letselschade advocaat is een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in letselschade, inclusief overlijdensschade. Letselschade is een breed vakgebied, omdat letselschade op verschillende manieren veroorzaakt kan worden, zoals door het sporten, arbeidsongelukken, verkeersongelukken en door medische fouten. Letselschade is soms makkelijk aan te tonen, zoals als iemand een ongeval heeft gehad op het werk en daardoor een periode niet meer kan werken. Maar er zijn ook gevallen van letselschade die veel moeilijker aan te tonen zijn, zoals als iemand een auto-ongeluk heeft gehad en hier pas later de gevolgen van ontdekt. Een ander voorbeeld van moeilijk aantoonbare letselschade zijn beroepsziektes, omdat het aantonen van relevantie tussen beroepsziektes en arbeid meestal niet makkelijk is. Het is de letselschade advocaat, die mensen kan bijstaan als er sprake is van letselschade. Letselschade procedures zijn in veel gevallen complex en beginnen meestal met het aansprakelijk stellen van de veroorzaker, zoals de tegenpartij van een ongeval of de werkgever. Ook bij het vaststellen van de financiële schade kan een letselschade advocaat cliënten bijstaan. Om vast te stellen wat de schade is moet er rekening gehouden worden met verschillende aspecten, zoals gederfde inkomsten, medische kosten, gevolgschade en immateriële schade. In veel gevallen kan een advocaat letselschade ook gezien worden als een belangrijke onderhandelaar, omdat een advocaat letselschade ook onderhandelt namens cliënten over de mate van aansprakelijkheid. Het onderhandelen kan ook betrekking hebben op de financiële afhandeling. Letselschade vraagt om gespecialiseerde advocaten, omdat letselschade procedures in de meeste gevallen complex zijn. Daarnaast is het zo dat letselschade procedures een langere periode in beslag kunnen nemen, omdat het vaststellen van de aansprakelijkheid en de mate waarin de tegenpartij aansprakelijk is niet makkelijk is.

Een letselschade advocaat is dus gespecialiseerd in het bijstaan van cliënten, die op verschillende manieren letsel opgelopen kunnen hebben. Zoals eerder omschreven is het vaststellen van letselschade niet makkelijk, omdat hierbij rekening gehouden moet worden met diverse belangrijke punten. Denk hierbij aan het aantonen dat iemand niet meer kan werken, of aan het aantonen voor hoeveel procent iemand niet meer kan werken. Voor dit soort onderzoeken zijn in de meeste gevallen extra deskundigen nodig, die hun oordeel geven. Denk hierbij aan verzekeringsartsen en aan bedrijfsartsen, die een belangrijke rol spelen bij letselschade. De procedures kunnen lang duren, omdat de tegenpartij meestal niet zomaar akkoord gaat. Letselschade procedures zijn over het algemeen ook kostbare procedures, omdat letselschade complex is en een langere periode in beslag kan nemen. In veel gevallen zal een letselschade advocaat de kosten voor procedures proberen te verhalen op de tegenpartij, omdat cliënten er in veel gevallen niks aan kunnen doen dat ze letselschade hebben opgelopen. Dit is meestal ook het geval als cliënten onderzocht moeten worden door medisch specialisten. Welke kosten een letselschade advocaat precies kan verhalen is afhankelijk van de aansprakelijkheid van de tegenpartij. In de meeste gevallen is het belangrijk dat de tegenpartij volledige aansprakelijkheid zal erkennen, of dat een rechter uitspraak doet dat de tegenpartij volledig aansprakelijk is. Zoals eerder omschreven kan een letselschade advocaat ook een belangrijke rol spelen als onderhandelaar namens cliënten.

Wanneer is er sprake van letselschade

Letselschade is van toepassing als mensen lichamelijke en/of geestelijke materiële en/of immateriële schade opgelopen hebben door toedoen van iemand anders. Materiële schade is schade die direct kan worden uitgedrukt in onkosten. Denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van een huisarts, het bezoeken van een arts of aan apothekerskosten. Immateriële schade kan gezien worden als smartengeld, omdat iemand leed heeft of gederfde inkomsten heeft na een ongeval. Vooral het aantonen van immateriële schade is bij letselschade meestal lastig. Letselschade heeft niet alleen betrekking op verkeersongelukken. Denk juist ook aan beroepsziektes, zoals langdurig te zwaar tillen of aan het oplopen van asbestlongen. Een ander voorbeeld zijn beroepssporters, die letselschade kunnen oplopen tijdens het sporten. Bij aansprakelijkheid van een tegenpartij mogen werkgevers, verzekeraars of uitkeringsverstrekkers het doorbetaalde loon verhalen op de tegenpartij.

Werken als letselschade advocaat

Om als letselschade advocaat te kunnen werken is het belangrijk dat je eerst de opleiding rechtsgeleerdheid hebt afgerond en de nodige ervaring opgedaan hebt als advocaat. Een letselschade advocaat is verplicht om de opleiding personenschade te volgen van ongeveer tien werkdagen, zodat je je kan aansluiten bij de Vereniging van letselschade advocaten (LSA). Daarnaast kunnen er nog afzonderlijke voorwaarden opgelegd worden wil je erkend worden als letselschade advocaat. Als letselschade advocaat kan je verschillende letselschades behandelen, zoals verkeersongevallen, arbeidsongevallen en medische fouten. Het beroep letselschade advocaat is wellicht één van de gevoeligste disciplines binnen de advocatuur, omdat cliënten soms de meest verschrikkelijke ervaringen meemaakt hebben, die veel invloed kunnen hebben op hun dagelijks functioneren.

Wat doet een advocaat letselschade:

Beroep letselschade advocaat:

Opleidingen tot advocaat

Wie een carrière ambieert als advocaat zal in eerste instantie de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid moeten volgen en afronden. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid is via de meeste universiteiten in Nederland te volgen. Wel kunnen de opleidingen en programma's per universiteit verschillen. De studie rechtsgeleerdheid kan bijvoorbeeld gevolgd worden aan de universiteit van Leiden, aan de rijksuniversiteit Groningen of in Utrecht. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid kent zes afstudeerrichtingen, namelijk: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Het eerste jaar van de bacheloropleiding is vrij algemeen en moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je vakken krijgt als privaatrecht, staatsrecht en strafrecht. Na de driejarige bacheloropleiding zal je beginnen aan de masteropleiding, die nog eens één tot twee jaar in beslag neemt. Na het afronden van de studie rechtsgeleerdheid ben je nog geen advocaat, maar jurist. Om als advocaat te mogen werken zul je eerst een stageperiode moeten volgen van drie jaar, onder begeleiding van een erkende advocaat. Na het afronden van stageperiode en de verplichte beroepsopleiding advocatuur kan je je aanmelden bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat je ingeschreven kan worden als erkend advocaat. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf als letselschade advocaat, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Een letselschade advocaat is over het algemeen werkzaam voor een advocatenkantoor of is werkzaam als ondernemer. Daarnaast kan een letselschade advocaat als jurist werkzaam zijn voor een verzekeringsmaatschappij. In de meeste gevallen zal een letselschade advocaat werkzaam zijn voor een gespecialiseerd letselschadebureau. Er zijn binnen Nederland redelijk veel juristen en advocaten die zich gespecialiseerd hebben in letselschade.

Competenties advocaat

De belangrijkste competentie van een advocaat is de partijdigheid, omdat een advocaat aangemerkt moet worden als vertrouwenspersoon van cliënten. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je op de hoogte blijft door bijscholing te volgen, omdat je te maken hebt met wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend moet een advocaat ook over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook moet een advocaat beschikken over analytisch vermogen, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden. Algemeen belangrijke woorden zijn bemiddelen, beargumenteren, onderhandelen, motivatie, beroepsgeheim, overleggen, samenwerken, luisteren, plannen, organiseren en stressbestendigheid. Vanzelfsprekend heeft een advocaat te maken met verschillende verplichte beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief van een letselschade advocaat is goed te noemen. Letselschade advocaten moeten over een aanvullende opleiding beschikken, waardoor niet iedereen zomaar werkzaam kan zijn als letselschade advocaat. De doorgroeimogelijkheden van een letselschade advocaat zijn niet zomaar aan te geven, omdat de werkzaamheden daarvoor te specifiek zijn. Vanzelfsprekend kan het opbouwen van een goede naam binnen de advocatuur gezien worden als het doorgroeien. Ook kan een letselschade advocaat eventueel promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant-advocaat. Een aspirant-advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een volwaardig advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn natuurlijk ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Read this information on Personal injury lawyer in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Anwalt Korperverletzung auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Abogado de lesiones personales en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Advocaat (letselschade)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Advocaat (letselschade) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl