Advocaat (letselschade)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een letselschade advocaat is een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in letselschade, inclusief overlijdensschade. Letselschade is een breed vakgebied, omdat letselschade op veel verschillende manieren veroorzaakt kan worden zoals door het sporten, arbeidsongelukken, verkeersongelukken en bijvoorbeeld door medische fouten. Letselschade is soms makkelijk aan te tonen, zoals wanneer iemand op het werk gevallen is en daardoor een periode niet meer kan werken. Maar er zijn ook gevallen van letselschade die veel moeilijker en lastiger aan te tonen zijn, zoals wanneer iemand een auto-ongeluk krijgt en hier pas later de gevolgen van ontdekt. Een ander voorbeeld kan weer zijn beroepsziektes, omdat het aantonen van relevantie tussen beroepsziektes en arbeid in veel gevallen niet makkelijk zal zijn. De beroepsziekte RSI is hier een goed voorbeeld van. Het is de letselschade advocaat die mensen kan bijstaan als er sprake is van letselschade. Letselschade procedures zijn in veel gevallen complex en beginnen meestal met het aansprakelijk stellen van de veroorzaker, zoals de tegenpartij van een ongeval of de werkgever. Ook bij het vaststellen van de financiële schade door opgelopen letsel kan een letselschade advocaat helpen. Om vast te stellen wat de schade is moet er rekening gehouden worden met veel verschillende aspecten zoals gederfde inkomsten, extra medische kosten, gevolgschade en immateriële schade.

In veel gevallen kan een advocaat letselschade ook gezien worden als een belangrijke onderhandelaar, omdat een advocaat letselschade ook onderhandelt namens cliënten over de mate van aansprakelijkheid. Het onderhandelen kan ook weer betrekking hebben op de financiële afhandeling. Letselschade vraagt om gespecialiseerde advocaten, omdat letselschade procedures in veel gevallen complex kunnen zijn. Daarnaast is het zo dat letselschade procedures een langere periode in beslag kunnen nemen, omdat het vaststellen van de aansprakelijkheid en de mate waarin de tegenpartij aansprakelijk is niet heel makkelijk zal zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantonen dat iemand niet meer kan werken, of aan het aantonen voor hoeveel procent iemand niet meer kan werken. Voor dit soort onderzoeken zijn in veel gevallen extra deskundigen nodig die hun oordeel geven. De procedures met betrekking tot letselschades kunnen dan ook erg lang duren, omdat de tegenpartij vaak niet zo maar akkoord zal gaan met voorstellen. Denk hierbij aan verzekeringsmaatschappijen die niet zomaar akkoord zullen gaan als het om complexe letselschadezaken gaat. Verzekeringsmaatschappijen beschikken in de meeste gevallen ook weer over eigen verzekeringsartsen.

Letselschade procedures zijn over het algemeen kostbare procedures, omdat letselschade complex kan zijn en ook een langere periode in beslag kan nemen. In veel gevallen zal een letselschade advocaat de kosten voor procedures proberen te verhalen op de tegenpartij, omdat cliënten in veel gevallen er zelf niks aan kunnen doen dat ze letselschade hebben opgelopen. Dit is meestal ook het geval als cliënten onderzocht moeten worden door medisch adviseurs. Welke kosten een letselschade advocaat precies kan verhalen is wel weer afhankelijk van de aansprakelijkheid van de tegenpartij. In de meeste gevallen is het belangrijk dat de tegenpartij volledige aansprakelijkheid zal erkennen, of dat een rechter uitspraak doet dat de tegenpartij volledig aansprakelijk is.

Wat doet een letselschade advocaat:

Opleidingen tot advocaat

Wie een carrière ambieert als advocaat zal in eerste instantie de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid moeten volgen en afronden. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid is via de meeste universiteiten in Nederland te volgen. Wel kunnen de opleidingen en programma's verschillen per universiteit. De opleiding tot advocaat kan bijvoorbeeld gevolgd worden aan de universiteit van Leiden, aan de rijksuniversiteit Groningen of in Utrecht. De opleiding rechtsgeleerdheid wordt doorgaans ook wel een studie rechten genoemd. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid kent zes afstudeerrichtingen, namelijk: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Het eerste jaar van de bacheloropleiding is nog vrij algemeen en moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je vakken krijgt als privaatrecht, staatsrecht en strafrecht. Na de driejarige bacheloropleiding zal je beginnen aan de masteropleiding, die over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag zal nemen. Na het afronden van de studie rechtsgeleerdheid ben je nog geen advocaat, maar jurist. Om als advocaat te mogen werken zal je eerst een stage/opleiding moeten volgen van drie jaar, onder begeleiding van een erkende advocaat die dan optreedt als leermeester. Na het afronden van stageperiode en de verplichte beroepsopleiding advocatuur kan je je aanmelden bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat je ingeschreven kan worden als erkend advocaat.

Om als letselschade advocaat te kunnen werken is het belangrijk dat je eerst de opleiding rechtsgeleerdheid hebt afgerond en de nodige ervaring opgedaan hebt als advocaat. Een letselschade advocaat is verplicht om de Grotius opleiding personenschade te volgen van ongeveer tien werkdagen, zodat je je aan kunt sluiten bij de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) of de Vereniging van letselschade advocaten (LSA). Daarnaast kunnen er nog afzonderlijke voorwaarden opgelegd worden wil je erkend blijven als letselschade advocaat. Als letselschade advocaat kan je werkzaam zijn voor een advocatenkantoor of verzekeringsmaatschappij of werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Als letselschade advocaat is ervaring en erkenning van één van de twee verengingen zeer belangrijk. Als letselschade advocaat kan je verschillende soorten letselschade behandelen, zoals een verkeersongeval, arbeidsongevallen, medische fouten, mensenhandel  en seksueel geweld. Het beroep advocaat met de specialisatie letselschade is wellicht één van de gevoeligste disciplines binnen de advocatuur, omdat de cliënten soms de meest verschrikkelijke ervaringen hebben opgedaan die veel invloed kunnen hebben op hun dagelijks functioneren. Daarnaast zijn letselschades doorgaans lastig aan te tonen en kunnen zaken lang slepen voordat er resultaat geboekt zal worden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Als advocaat ben je doorgaans werkzaam voor een advocatenkantoor of werkzaam als zelfstandig ondernemer binnen je eigen praktijk. Advocaten komen ook bij andere bedrijven en instellingen voor, zoals grote bedrijven of het Ministerie van Justitie. Er zijn in Nederland overigens ongeveer 17.000 beëdigd advocaten werkzaam.

Competenties advocaat

Als advocaat moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken, zoals het zelfstandig kunnen werken op een accurate wijze, het goed kunnen communiceren en beargumenteren, het kunnen analyseren, adviseren en overtuigen. Ook zal je natuurlijk integer moeten zijn als advocaat. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je ook op de hoogte blijft door bijscholing te volgen. Als laatste zal je over een goed analytisch vermogen moeten beschikken, zodat je op een goede manier de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden zodat je resultaatgericht kunt werken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief voor advocaten kan nogal verschillen per specialisatie of rechtsgebied. Daarnaast is het zo dat de studie rechtsgeleerdheid behoorlijk populair is en er veel afgestudeerde aspirant advocaten op de markt komen, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt doorgaans beperkt zijn. De grotere advocatenkantoren hebben meestal voldoende aanvragen van aspirant advocaten en zijn dan ook zeer selectief. Ze zullen de beste aspirant advocaten uitkiezen. Over het algemeen zal het verkrijgen van werk als advocaat vroeg of laat zeker lukken. Wel kan het zijn dat je niet meteen bij de bekendste advocatenkantoren aangenomen zal worden, omdat de concurrentie nu eenmaal groot te noemen is. De doorgroeimogelijkheden als advocaat zijn beperkt en moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam binnen de advocatuur, zodat je de grotere en interessante zaken krijgt en mogelijk partner kan worden binnen een advocatenkantoor of maatschap. Maar natuurlijk kan je als advocaat ook doorgroeien tot rechter of officier van justitie, nadat je een aanvullende opleiding hebt genoten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant advocaat. Een aspirant advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een volwaardig advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn natuurlijk ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Mijnzzp.nl