Team Mijnzzp

Samen een bedrijf starten

Het komt regelmatig voor dat twee mensen, zoals vrienden, familieleden of zakelijke partners samen een bedrijf starten. In dat geval is de rechtsvorm een zogenoemde vof ofwel vennootschap onder firma. Je hebt dan samen een bedrijf, in tegenstelling tot wanneer je allebei een eenmanszaak hebt en zzp'er bent. Ben je van plan om samen een bedrijf te starten, zorg er dan voor dat je goede afspraken maakt en deze op papier zet.

Vennootschapscontract

Er is geen wettelijke plicht om afspraken vast te leggen, maar om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen, is dat wel verstandig. Het is bijvoorbeeld bij het samen een bedrijf starten mogelijk om van een vennootschapscontract gebruik te maken. Er zijn daarbij een aantal onderwerpen van belang, zoals met betrekking tot het doel en bedrijfsactiviteiten. In bepaalde situaties kan het ook handig zijn om een looptijd op te nemen in het contract.

Inhoud vennootschapscontract

Begin het vof-contract vorm te geven door eerst het doel en bedrijfsactiviteiten erin op te nemen. Beschrijf bijvoorbeeld welke vennoot voor welke werkzaamheden verantwoordelijk is. Bij een vof is het zo geregeld dat als je samen een bedrijf start, je ook elk aansprakelijk bent. Er is namelijk sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid, waarbij je voor de gehele schuld van je bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld. Het maakt niet uit of je partner in het bedrijf de schulden heeft gemaakt.

Het risico van deze aansprakelijkheid is wel te beperken door de bedrijfsactiviteiten en het doel duidelijk en concreet vorm te geven in het contract. Het is ook mogelijk om beperkende voorwaarden te beschrijven. Bijvoorbeeld dat beide vennoten maar tot een bepaald bedrag zelfstandig beslissingen mogen nemen. Het is dan wel aan te raden om deze informatie vast te leggen bij de KvK in het Handelsregister.

Onbepaalde tijd of looptijd

In het algemeen start je samen een bedrijf voor onbepaalde tijd en hoef je daarom in het vof-contract geen looptijd op te nemen. Dit is mogelijk anders als je bijvoorbeeld in een vof samenwerkt gedurende de periode van een bepaald project. In dat geval eindigt de vof bijvoorbeeld nadat het project is afgerond. Dan kan er een looptijd in het vof-contract worden opgenomen. Denk daarnaast ook aan het afsluiten van een speciale verzekering.

Mijnzzp.nl