Team Mijnzzp

Ondernemers VOF

De eenmanszaak is een populaire rechtsvorm in Nederland om als zzp'er aan de slag te gaan. Je kan echter ook besluiten om samen met een partner een bedrijf op te richten in de vorm van een vennootschap onder firma. Als je een vof inschrijft bij de Kamer van Koophandel om met je compagnon een onderneming te beginnen, is het wel belangrijk om met elkaar duidelijke voorwaarden af te spreken. Er zijn een aantal punten die zeker aandacht verdienen, zoals het financiële risico, aansprakelijkheid en continuïteit van je onderneming.

Inhoudsopgave
Stel een schriftelijke vof overeenkomst op
Maak afspraken over de inbreng en looptijd
Leg de bevoegdheid vast
Voorschot op winst
Administratie en boekhouding
Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Geschillenregeling vof

Stel een schriftelijke vof overeenkomst op

Het is weliswaar niet verplicht om afspraken vast te leggen tussen beide compagnons, maar wel heel verstandig. Mondelinge afspraken zijn niet alleen lastig te bewijzen, maar kunnen ook onduidelijkheden met zich meebrengen.

Maak afspraken over de inbreng en looptijd

Het kan zijn dat je plannen hebt om met elkaar, voor een bepaalde tijd samen of juist voor onbepaalde tijd de samenwerking aan te gaan. De meest gebruikelijke manier bij het starten van een vof is om voor onbepaalde tijd te gaan samenwerken. Het is belangrijk om elkaars inbreng duidelijk te krijgen. Hierbij kan je denken aan inventaris of vermogen voor het bedrijf. Leg in dat geval vast wat van wie is.

Leg de bevoegdheid vast

Bij een vof hebben beide compagnons dezelfde bevoegdheid, maar als dat niet wenselijk is dan is het belangrijk de bevoegdheid vast te leggen. Het schept duidelijkheid om in een vof overeenkomst wat dat betreft de bevoegdheden te omschrijven. Hierbij gaat het om zelfstandig handelen van elke vennoot.

Indien je wilt dat de beperkte bevoegdheid ook duidelijk is voor andere partijen dan moet je deze opnemen in het Handelsregister onder de noemer van beperkende bepalingen. Andere partijen krijgen zo de mogelijkheid om te checken of er sprake is van bevoegdheid om te handelen.

Voorschot op winst

Het is uiteraard de bedoeling om winst te maken met je vof en over de verdeling daarvan moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een voorschot op de winst te nemen in een gelijke verhouding. De verdeling kan echter ook plaatsvinden aan de hand van gewerkte uren.

Administratie en boekhouding

Het is ook belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de administratie en de boekhouding van het bedrijf. Wanneer je dit zelf gaat doen of iemand hiervoor gaat inhuren, is het belangrijk dat dit vanaf het begin duidelijk is. Naast het zelf gebruiken van een boekhoudprogramma, kun je de financiële administratie ook uitbesteden aan een boekhouder.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Bij een vof is het extra belangrijk om je te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Je wilt namelijk niet dat het bedrijf tot stilstand komt, omdat een van de partners niet meer kan werken. Vooral bij langdurige afwezigheid, is het belangrijk dat er afspraken gemaakt worden over de gevolgen voor het bedrijf. Als je geen afspraken maakt, blijft de maatschap in principe bestaan. Tijdens de oprichting is het dus extra belangrijk om hierop te letten.

Geschillenregeling vof

Je hoopt dat het nooit zover zal komen, maar helaas kan het altijd gebeuren dat er problemen ontstaan tussen partners in een bedrijf. Daarom is het belangrijk om vooraf af te spreken hoe je mogelijke conflicten wilt oplossen. Het is raadzaam een bemiddelingsclausule in de algemene partnerschapsovereenkomst op te nemen, zodat je eerst samen probeert de problemen op te lossen met de hulp van een neutrale derde.

Zelf de boekhouding doen

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van boekhoudsoftware. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Mijnzzp.nl