Team Mijnzzp

Debiteurenrisico

Je hebt als ondernemer met klanten te maken die jouw facturen moeten betalen. Er bestaat altijd een algemeen risico dat je klant besluit om de factuur niet of maar deels te voldoen. Dit is een debiteurenrisico als je klanten achteraf laat betalen. Het is altijd vervelend als je met een wanbetaler te maken hebt, maar het zelfs tot grote financiële problemen voor je bedrijf leiden. Er zijn bovendien meerdere soorten debiteurenrisico’s te onderscheiden, waar je als ondernemer rekening mee kan houden.

Inhoudsopgave
Achteraf betalen: betalingsrisico
Risico van een grote klant
Buitenlandrisico

Achteraf betalen: betalingsrisico

Bij het achteraf laten betalen van een product of dienst is er sprake van een betalingsrisico. Dit is een debiteurenrisico waar je als ondernemer het beste maar bovenop kan zitten. Blijft de betaling uit dan stuur je ogenblikkelijk een herinnering. Blijkt een klant failliet te gaan dan heb je als ondernemer vaak het nakijken, want dan zijn er doorgaans meerdere partijen die voorrang hebben, zoals de Belastingdienst.

Risico van een grote klant

Ben je afhankelijk van de betaling van een grote klant dan is dat een groot debiteurenrisico in de vorm van een concentratierisico. In dit geval werk je vaak voor een grote opdrachtgever of voor enkele klanten die gezamenlijk het grootste deel van je omzet bepalen. In deze situatie is er sprake van een concentratie van geld bij debiteuren. Indien deze concentratie te groot wordt en je krijgt met wanbetaling te maken, is er mogelijk ook een groot financieel risico voor je bedrijf. De cashflow kan namelijk zelfs in gevaar komen, waardoor je zelf geen facturen meer kan betalen.

Buitenlandrisico

Handel je met bedrijven in het buitenland of doe je zaken met ondernemingen die in het buitenland zijn gevestigd? Er is dan sprake van een debiteurenrisico in de vorm van een buitenland risico. Het is altijd lastiger om je geld in het buitenland te halen als een buitenlandse debiteur weigert om te betalen. Bovendien zijn er landen, waar het politiek en economisch gezien niet altijd rustig is. Denk daarbij ook aan sancties net als aan handelsembargo’s die zomaar een extra groot financieel risico voor je bedrijf met zich meebrengen.

Mijnzzp.nl