Team Mijnzzp

Logistiek magazijn

Ben je een ondernemer die producten verkoopt dan is het belangrijk om leveringsvoorwaarden op te stellen. Je beperkt met het opnemen van leveringsvoorwaarden als onderdeel van algemene voorwaarden uiteenlopende risico’s. Zo voorzie je in duidelijkheid rondom de betaling, maar kan je bijvoorbeeld ook de aansprakelijkheid beperken. Als ondernemer kan het tegenwoordig erg belangrijk zijn om gebruik te maken van duidelijke leveringsvoorwaarden. Onderstaande bepalingen zijn standaard en op te nemen in de leveringsvoorwaarden.

Inhoudsopgave
Leveringsvoorwaarden: levering en transport
Betalingsvoorwaarden: betalingstermijn
Voorbehoud van eigendom
Garantievoorwaarden
Aansprakelijkheid beperken

Leveringsvoorwaarden: levering en transport

Je neemt in de leveringsvoorwaarden onder meer de manier van levering en transport op, waarbij je ook vermeldt voor wiens rekening de transportkosten komen. Ook neem je op op welk moment het risico van goederen naar de klant overgaat.

Betalingsvoorwaarden: betalingstermijn

Een belangrijke bepaling die standaard onderdeel dient uit te maken van de leveringsvoorwaarden betreft de betalingsvoorwaarden. Neem in de voorwaarden op wanneer de klant de factuur krijgt en wat de betalingstermijn is. Tevens kan je melding maken van de gevolgen als een klant niet tijdig betaalt.

Voorbehoud van eigendom

Het is mogelijk om als verkoper in de leveringsvoorwaarden een voorbehoud van eigendom op te nemen. Dat houdt in dat ook al zijn de goederen al geleverd er pas sprake is van overdracht van eigendom op het moment dat de rekening is voldaan.

Garantievoorwaarden

Indien er sprake is van een product waar garantie op van toepassing is, kan je garantievoorwaarden opnemen in de leveringsvoorwaarden. Vermeld daarbij onder meer de garantietermijn, zodat daar geen misverstanden over bestaan. Je kan bovendien laten weten op welke manier er op de garantie een beroep kan worden gedaan en welke rechten voor de klant van toepassing zijn. Ook is het mogelijk om hier schades of situaties te benoemen die geen onderdeel uitmaken van garantie.

Aansprakelijkheid beperken

Leveringsvoorwaarden dienen ook doel om de aansprakelijkheid van je bedrijf te beperken. Bijvoorbeeld als er sprake is van een overmachtssituatie, waarbij de gebeurtenis niet aan jouw bedrijf is toe te rekenen. Ook kan je vermelden dat eventuele aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag is beperkt.

Vergeet niet dat het belangrijk is om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, want je kan niet zomaar alle aansprakelijkheid terzijde schuiven door een bepaling op te nemen in de leveringsvoorwaarden.

Webshop

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Maak gebruik van een boekhoudprogramma. Hiermee kun je eenvoudig de administratie bijhouden. Dit werkt veel sneller en gaat bijna volautomatisch.

Mijnzzp.nl