Team Mijnzzp

Ondernemers

Elke ondernemer die een bedrijf begint, dient het bedrijf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister. Dat is een basisregistratie waarin een overzicht vermeld staat van alle rechtspersonen en bedrijven. Daarnaast staan er ook andere organisaties in vermeld die aan het economisch verkeer deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan verenigingen en stichtingen. Dat voorziet in rechtszekerheid als je als bedrijf zaken wil doen. Zo voorziet het Handelsregister in informatie over tekeningsbevoegdheid en zie je met wie je zaken gaat doen. Ook staat er in vermeld of het bedrijf actief is, of dat er mogelijk sprake is geweest van een faillissement.

Inhoudsopgave
Toegang tot het Handelsregister
Afscherming woonadres

Toegang tot het Handelsregister

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is het mogelijk om een bedrijf op te zoeken. Dat is gratis, maar er is nog meer informatie beschikbaar die tegen betaling verkrijgbaar is. Daar heb je een toegangscode voor nodig. Er is onder meer informatie opvraagbaar over het bedrijfsprofiel en toegang verkrijgbaar tot gegevens uit het verleden. Indien er van een bv een jaarrekening gedeponeerd is, kan je de informatie daarover eveneens opvragen.

Afscherming woonadres

Indien er sprake is van wetswijzigingen bestaat de mogelijkheid dat het Handelsregister daarop aangepast dient te worden. In het najaar van 2021 vindt er bijvoorbeeld een wijziging plaats die betrekking heeft op de afscherming van het woonadres. Dat is op dit moment al het geval bij onder meer een bv en nv. Bij eenmanszaken is het woonadres nog opvraagbaar uit het Handelsregister. Dat verandert dus in het najaar van 2021. Als je zzp'er bent dan heb je vast wel eens te maken gekregen met directe marketingactiviteiten waar je als ondernemer niet om hebt gevraagd of toestemming voor hebt gegeven.

De wetswijziging leidt ertoe dat het woonadres van een natuurlijk persoon, zoals bij een zzp'er voortaan dient te worden afgeschermd. Op deze manier is er sprake van een betere bescherming van de privacy van ondernemers. Overigens blijft het voor deurwaarders, advocaten en notarissen wel mogelijk om het woonadres in te zien. Er dient daarvoor dan wel eerst een autorisatie te zijn aangevraagd bij de Kamer van Koophandel.

Straat met kantoorgebouwenAlle ondernemers moeten ingeschreven staan in het Handelsregister van de kamer van koophandel. Dit heeft dus ook betrekking op zzp'ers.

Als startende ondernemer is het raadzaam om gebruik te maken van online boekhouden. Hiermee kun je eenvoudig de financiële administratie van je nieuwe onderneming bijhouden.

Mijnzzp.nl