Team Mijnzzp

Vraagteken

Er is voor de inkomstenbelasting en btw maar één instantie die beoordeelt of je ondernemer bent of niet en dat is de Belastingdienst. De KvK hanteert overigens drie criteria om je als ondernemer in te laten kunnen schrijven. Dat is dat je goederen of diensten levert en dat je daarvoor een vergoeding in rekening brengt, Het derde punt is dat je aan het economische verkeer deelneemt en geen vriendendienst aan vrienden of familie levert. Als je daaraan voldoet, is het verplicht om je bij de KvK in te schrijven en daarna beoordeelt de Belastingdienst of je ondernemer bent voor de btw en inkomstenbelasting. In de praktijk kun je in veel gevallen al snel aangemerkt worden als ondernemer.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Je bent voor de Belastingdienst met het oog op de inkomstenbelasting een ondernemer als je tegen betaling producten of diensten levert. Daarbij is het de verwachting dat je met je activiteiten winst maakt. Is het een hobby waarmee je wat geld verdient binnen de familiesfeer dan ben je voor de inkomstenbelasting geen ondernemer. De Belastingdienst let bij de beoordeling onder meer op de zelfstandigheid, ondernemersrisico, continuïteit en omvang van je onderneming.

Ondernemer voor de btw

De Belastingdienst kijkt voor de btw of je ondernemer bent naar verschillende aspecten. Bijvoorbeeld of je op zelfstandige wijze je onderneming voert of een beroep uitoefent. Ook de regelmaat van inkomsten speelt daarbij een rol net als dat gekeken wordt of er inkomsten zijn die uit vaste dienst voortkomen. Zo speelt het aspect dat je geld verdient met vermogen ook nog een rol.

Overigens is het mogelijk dat je ondernemer bent voor de btw, maar niet voor de inkomstenbelasting. Bovendien kan het zo zijn dat je het ene jaar voor de inkomstenbelasting ondernemer bent en het andere jaar weer niet.

Zo doen zzp'ers hun boekhouding:

KOR-regeling

Ben je voor de btw ondernemer in Nederland en blijft de jaaromzet beneden de 20.000 euro dan kan je met de kleineondernemersregeling meedoen. Er is dan sprake van vrijstelling voor de btw. De KOR is onder meer speciaal ontwikkeld voor eenmanszaken en biedt het voordeel dat je geen btw-aangifte hoeft te doen. Bovendien hoef je geen btw te berekenen als je een factuur verstuurt. Je dient je voor de KOR zelf aan te melden bij de Belastingdienst.

BedrijfHet is de Belastingdienst die beoordeelt of je ondernemer bent.

Het inschrijven bij de Kamer van Koophandel maakt je dus niet automatisch ondernemer.

Vanzelfsprekend zal dit in de meeste gevallen wel het geval zijn.

Mijnzzp.nl