Team Mijnzzp

Ondernemer

Er zijn veel mensen die werkzaamheden verrichten om daarin later een eigen bedrijf te starten. Bijvoorbeeld door te starten met het uitvoeren van klussen bij familie en vrienden, waarna er steeds meer aanvragen komen. Als het serieuze vormen gaat aannemen dan betreft het geen incidentele klussen meer, maar is er sprake van werkzaamheden met als doel geld te verdienen. Het is echter niet altijd gemakkelijk om het onderscheid te maken tussen ondernemer zijn en inkomsten verkrijgen uit overige werkzaamheden. Daarom volgt hier een nadere toelichting.

Wanneer is er sprake van inkomsten uit overige werkzaamheden?

Er zijn verschillende werkzaamheden die tot de inkomsten uit overige werkzaamheden te rekenen zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld uit het verrichten van huishoudelijk werk voor anderen of om een arbeidsbeloning die je krijgt, omdat je meewerkt in het bedrijf van je partner. Geef je bijvoorbeeld regelmatig bijles of verzorg je cursussen, dan zijn dit eveneens voorbeelden van inkomsten uit overige werkzaamheden. Dit geldt ook voor het bezorgen van de krant of als je een vergoeding krijgt voor deelname aan een medisch onderzoek.

Overigens is het uiteraard ook mogelijk om een bedrijf te starten met als doel om bijvoorbeeld met een bedrijfsmatig karakter bijles te geven of om de hele week in opdracht huishoudelijk werk bij anderen te verrichten. Het hangt dan ook af van de aard, invulling en uitvoering van de werkzaamheden of er al dan niet sprake is van een onderneming.

Je hoeft bij een kleine bijverdienste uit een hobby, zoals mutsen haken en deze tegen een onkostenvergoeding te verkopen, de inkomsten niet op te geven in de belastingaangifte. Het gaat hier in dat geval om hobbymatige activiteiten in de familiesfeer. Ook een incidentele klus die je uitvoert tegen onkostenvergoeding hoef je niet op te geven bij de inkomsten uit overige werkzaamheden.

Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

De Belastingdienst hanteert verschillende criteria om je al dan niet aan te merken als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de winst die je maakt en naar de zelfstandigheid betreffende de inrichting en uitvoering van werkzaamheden. Ook kijkt de Belastingdienst naar de tijd die je aan je werkzaamheden besteedt en naar het aantal opdrachtgevers. Mocht blijken dat je in verhouding geen of maar heel weinig winst maakt en beperkt tijd aan je onderneming besteedt, dan bestaat de mogelijkheid dat er sprake is van inkomen uit overig werk. Je bent dan geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Mijnzzp.nl