Team Mijnzzp

Winstvrijstelling

Je hebt als startende ondernemer en als zzp'er recht op verschillende fiscale voordelen. Zo kan je onder meer in aanmerking komen voor de MKB-winstvrijstelling. Dit is een van de aftrekposten om de winst uit onderneming voor de inkomstenbelasting omlaag te brengen. Indien je als ondernemer voor de inkomstenbelasting bent aangemerkt, kom je voor deze aftrekpost in aanmerking. De winst komt hierdoor lager uit en dus betaal je uiteindelijk minder belasting. Deze wettelijk vastgelegde aftrekpost op de winst van jouw onderneming zal de uiteindelijke fiscale winst verlagen. De mkb-winstvrijstelling geef je net zo als de zelfstandigenaftrek op bij de aangifte inkomstenbelasting. Hiermee verlaag je dus de uiteindelijke belastbare winst van jouw onderneming. De mkb-winstvrijstelling is bedacht om het ondernemen aantrekkelijker te maken en bedraagt 14 procent van de winst.

Inhoudsopgave
MKB-winstvrijstelling
Wat is onderdeel van de ondernemersaftrek?
Fiscale oudedagsreserve
Mkb-winstvrijstelling en aangifte inkomstenbelasting
Boekhoudpakket en aangifte inkomstenbelasting

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling bestaat uit een percentage van de winst nadat deze is verminderd met de ondernemersaftrek. Maak je gebruik van de FOR (Fiscale Oudedagsreserve) dan trek je deze eerst ook nog van de winst uit onderneming af. De vrijstelling is vervolgens 14% van de winst uit onderneming na de vermindering met de genoemde aftrekposten. Je hoeft als zzp'er niet zelf achter deze vrijstelling aan te gaan of een aanvraag in te dienen. Het onderwerp komt namelijk terug op de aangifte inkomstenbelasting. Er vindt dan automatisch toepassing plaats van de MKB-winstvrijstelling van 14%. Overigens geldt wel dat er in 2021 sprake is van een maximaal tarief voor aftrek en dat is 43%. Net als vorig jaar is de aftrek van deze vrijstelling namelijk beperkt.

Vrouw de administratie aan het doenVerder is het zo dat als je verlies lijdt er sprake is van een nadelige werking. In dat geval is het zo dat de vrijstelling van 14% het fiscale verlies verkleint en dat is nadelig. Wanneer je bedrijf verlies draait, is de mkb-winstvrijstelling nadelig. De mkb-winstvrijstelling is alleen van toepassing op eenmanszaken, maatschappen en vof's. Je hoeft overigens niet te voldoen aan het urencriterium om voor de mkb-winstvrijstelling in aanmerking te komen als aftrekpost.

‘‘Let op: in de meeste gevallen zijn er nog meer regelingen die je mag toepassen’’

Wat is onderdeel van de ondernemersaftrek?

Fiscale oudedagsreserve

  • Werken op laptopLet wel op dat je bij de keuze voor fiscale oudedagsreserve in een later stadium alsnog belasting dient af te dragen over de reservering. Het is namelijk te zien als een uitstel van belastingheffing. Je profiteert dus nu van een belastingvoordeel, maar bent alsnog in de toekomst wel belasting verschuldigd aan de Belastingdienst.

Mkb-winstvrijstelling en aangifte inkomstenbelasting

  • De mkb winstvrijstelling verlaagt dus de belastbare winst van jouw onderneming. Je hoeft hier zelf verder niks voor te doen. Alleen bij aangifte inkomstenbelasting moet je aangeven dat je van de mkb-winstvrijstelling gebruik wenst te maken. De Belastingdienst zal hierna automatisch de aangifte inkomstenbelasting verlagen. Je hoeft de mkb-winstvrijstelling dus niet zelf te berekenen. Wanneer je onderneming verlies lijdt, dan is het verstandig om geen gebruik te maken van de mkb-winstvrijstelling, omdat de mkb-winstvrijstelling nadelig zal zijn voor je. Het belastingvoordeel van de mkb-winstvrijstelling is overigens wel bepekt.

Boekhoudpakket en aangifte inkomstenbelasting

Het is mogelijk om met de meeste boekhoudprogramma's de aangifte inkomstenbelasting automatisch op te maken. De boekhoudsoftware moet dan wel over de module Automatische Winstaangifte beschikken. Het is met een koppeling ook mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting rechtstreeks in te dienen bij de Belastingdienst. Dit is alleen mogelijk voor zzp'ers met een eenmanszaak zonder personeel. De mkb vrijstelling verlaagt dus de belastbare winst. Voor zzp'ers en andere ondernemers bestaan meerdere aftrekposten om de belastbare winst te verlagen. Denk bijvoorbeeld ook aan de bekende zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek verlaagt ook de belastbare winst.

BoekhoudenStartende ondernemers hebben op verschillende manieren fiscaal voordeel. De MKB-winstvrijstelling is dus niet de enige regeling waarmee je te maken kunt hebben.

Zie ook onze andere handige artikelen met informatie.

Mijnzzp.nl