Team Mijnzzp

Winstvrijstelling

Je hebt als startende ondernemer en als zzp'er recht op verschillende fiscale voordelen. Zo kan je onder meer in aanmerking komen voor de MKB-winstvrijstelling. Dit is een van de aftrekposten om de winst uit onderneming voor de inkomstenbelasting omlaag te brengen. Indien je als ondernemer voor de inkomstenbelasting bent aangemerkt, kom je voor deze aftrekpost in aanmerking. De winst komt hierdoor lager uit en dus betaal je uiteindelijk minder belasting.

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling bestaat uit een percentage van de winst nadat deze is verminderd met de ondernemersaftrek. Maak je gebruik van de FOR (Fiscale Oudedagsreserve) dan trek je deze eerst ook nog van de winst uit onderneming af. De vrijstelling is vervolgens 14% van de winst uit onderneming na de vermindering met de genoemde aftrekposten. Je hoeft als zzp'er niet zelf achter deze vrijstelling aan te gaan of een aanvraag in te dienen.

Het onderwerp komt namelijk terug op de aangifte inkomstenbelasting. Er vindt dan automatisch toepassing plaats van de MKB-winstvrijstelling van 14%. Overigens geldt wel dat er in 2021 sprake is van een maximaal tarief voor aftrek en dat is 43%. Net als vorig jaar is de aftrek van deze vrijstelling namelijk beperkt. Verder is het zo dat als je verlies lijdt er sprake is van een nadelige werking. In dat geval is het zo dat de vrijstelling van 14% het fiscale verlies verkleint en dat is nadelig.

‘‘Let op: in de meeste gevallen zijn er nog meer regelingen die mag toepassen’’

Wat is onderdeel van de ondernemersaftrek?

Om het bedrag van de MKB-winstvrijstelling voor jezelf te berekenen, is het belangrijk te weten wat allemaal onder de ondernemersaftrek valt. Naast de zelfstandigenaftrek en startersaftrek en meewerkaftrek valt ook de stakingsaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk hieronder. De FOR is van toepassing als je gebruikmaakt van de fictieve reservering voor je pensioen.

Let wel op dat je bij de keuze voor FOR in een later stadium alsnog belasting dient af te dragen over de reservering. Het is namelijk te zien als een uitstel van belastingheffing. Je profiteert dus nu van een belastingvoordeel, maar bent alsnog in de toekomst wel belasting verschuldigd aan de Belastingdienst.

BoekhoudenStartende ondernemers hebben op verschillende manieren fiscaal voordeel. De MKB-winstvrijstelling is dus niet de enige regeling waarmee je te maken kunt hebben.

Zie ook onze andere handige artikelen met informatie.

Mijnzzp.nl