Team Mijnzzp

Man en vrouw

Ben je zzp'er en heb je een fiscale partner die meewerkt in je bedrijf? Je hebt dan mogelijk recht op de meewerkaftrek. Dit betekent dat je de winst uit onderneming verlaagt en dus minder inkomstenbelasting betaalt. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om voor de meewerkaftrek in aanmerking te komen.

Inhoudsopgave
Geen recht op meewerkaftrek
Wel recht op meewerkaftrek
Meewerkaftrek: percentage van winst

Geen recht op meewerkaftrek

Je hebt geen recht op meewerkaftrek op het moment dat je partner af en toe bijspringt en in totaal minder dan 525 uur per jaar meewerkt. Voldoe je als ondernemer zelf niet aan het urencriterium? Dan kom je evenmin in aanmerking voor de meewerkaftrek.

  • Je voldoet niet aan urencriterium.
  • Je partner werkt minder dan 525 uur per jaar mee.

Wel recht op meewerkaftrek

Je hebt recht op meewerkaftrek als je ondernemer bent en voldoet aan het urencriterium, waarbij je fiscale partner minimaal 525 uur in je bedrijf werkt. Je partner mag zonder vergoeding werken of niet meer krijgen dan een vergoeding van € 5.000. Betaal je minder dan dit bedrag dan heb je recht op meewerkaftrek, maar komt de betaalde vergoeding niet in aanmerking voor aftrek. Overigens telt een vergoeding beneden het genoemde bedrag voor je partner niet mee als inkomen. Daar is dan ook geen belasting over verschuldigd.

Meewerkaftrek: percentage van winst

De meewerkaftrek wordt berekend aan de hand van het aantal meegewerkte uren. Bij een aantal meegewerkte uren tussen 525 en 875 is de meewerkaftrek 1,25% van de winst. De meewerkaftrek is 2% van de winst bij een aantal meegewerkte uren tussen 875 en 1.225. je mag 3% van de winst aftrekken bij een aantal uren tussen 1.225 en 1.750. Komt het aantal meegewerkte uren boven 1.750 uit? In dat geval telt er een meewerkaftrek van 4% van de winst. Het is wel belangrijk dat je als ondernemer het aantal meegewerkte uren van je partner aannemelijk dient te maken. Houd daarom de gewerkte uren van je partner in een afzonderlijke urenadministratie bij, zoals in je online boekhouding.

Mijnzzp.nl