Team Mijnzzp

Bedrijf

Er zijn diverse opties om je partner mee te laten werken in je bedrijf, waar verschillende fiscale gevolgen en verplichtingen zijn verbonden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om je partner te laten meewerken en van de meewerkaftrek gebruik te maken. Een andere opties is om je partner in dienst te nemen en een arbeidsovereenkomst op te stellen. In dat geval krijg je verplichtingen als werkgever. Verder bestaat er ook nog een mogelijkheid om je partner een reële arbeidsbeloning te geven of om samen een vof te beginnen.

Inhoudsopgave
Keuze voor meewerkaftrek
Reële arbeidsbeloning verstrekken
Partner in loondienst nemen
Samen een vof starten

Keuze voor meewerkaftrek

Kies je voor de meewerkaftrek, dan trek je een percentage van de winst uit je onderneming af. Het aantal uren dat je partner meewerkt, bepaalt de hoogte van het percentage dat je mag aftrekken. De meewerkaftrek is wel alleen van toepassing onder voorwaarden. Je moet als zzp'er bijvoorbeeld door de Belastingdienst als ondernemer worden beschouwd. Bovendien dient je partner minimaal 525 mee te werken zonder dat daar een vergoeding tegenover staat of dat de vergoeding beneden € 5.000 uitkomt.

Reële arbeidsbeloning verstrekken

Je mag ook de keuze maken om je meewerkende partner een arbeidsbeloning te geven, maar deze moet wel als reëel zijn aan te merken. Bij een bedrag van meer dan € 5.000 dient je partner dit als inkomen aan te geven bij de Belastingdienst. Je mag zelf de arbeidsbeloning op de winst in mindering brengen.

Partner in loondienst nemen

Een andere optie is om je partner mee te laten werken in loondienst op basis van een arbeidsovereenkomst. Je bent dan werkgever en dient je als zodanig bij de Belastingdienst aan te melden. Je moet namelijk loonheffingen betalen. Het is bovendien belangrijk dat er wordt voldaan aan de kenmerken van een arbeidsovereenkomst.  Dit betekent dat er onder meer een gezagsverhouding dienst te zijn.

Samen een vof starten

Ben je zzp'er, maar wil je het bedrijf samen met je partner runnen, dan bestaat er nog een optie. Je kan samen een vof beginnen. Bij een relatie, zoals geregistreerd partnerschap of huwelijk, wordt hier ook wel de benaming man-vrouwfirma voor gebruikt. In dit geval zijn eventuele huwelijkse voorwaarden niet van toepassing, want beiden zijn aansprakelijk.

Mijnzzp.nl