Team Mijnzzp

Kantoorgebouw

Als je fiscale partner meewerkt of gaat meewerken in je onderneming dan bestaat er mogelijk recht op de meewerkaftrek. Het is wel afhankelijk van het aantal uren dat je partner meewerkt of je in aanmerking komt voor de meewerkaftrek. Bij het voldoen aan de voorwaarden betaal je als zzp'er dan minder belasting over de winst. De hoogte van de aftrek is overigens eveneens van de winst uit onderneming afhankelijk.

Recht op meewerkaftrek

Er zijn een aantal voorwaarden om aan te voldoen om voor de meewerkaftrek in aanmerking te komen. In de eerste plaats dien je als ondernemer gekwalificeerd te zijn en je partner dient minimaal 525 uur mee te werken zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Of indien er wel sprake is van een vergoeding dan mag dat bedrag niet boven € 5.000 uitkomen. De vergoeding zelf is dan niet aftrekbaar, maar er bestaat dan wel recht op de meewerkaftrek. Als ondernemer dien je te voldoen aan het urencriterium, maar voor 2021 geldt door de coronacrisis een versoepeling in de periode tot 1 juli 2021.

Geen belasting over vergoeding beneden € 5.000

Krijgt je partner een vergoeding van minder dan € 5.000 dan telt dat voor je fiscale partner niet als inkomen en is er dan ook geen belasting over verschuldigd. Dat is wel zo als de vergoeding hoger uitkomt.

Hoogte van de aftrek

Werkt je partner minder dan 525 uur mee in je bedrijf dan bestaat er geen recht op aftrek. Bij een aantal gewerkte uren vanaf 525 tot 875 bestaat er recht op aftrek van 1,25% van de winst uit onderneming. Bij een hoger aantal uren tot 1.225 geldt een meewerkaftrek van 2% van de winst uit onderneming. Werkt je partner nog meer uren tot 1.750 dan is de aftrek 3% en bij 1.750 of meer uren is de meewerkaftrek 4% van de winst. Het is wel belangrijk om het aantal meegewerkte uren aan te kunnen tonen. Daarom is het handig om wat dat betreft een urenadministratie bij te houden dat als bewijs kan dienen voor het aantal gewerkte uren.

Boekhoudprogramma zzp-erOndernemers kunnen tegenwoordig het beste gebruikmaken van online boekhouden.

Door middel van online boekhouden kun je veel sneller en vooral beter de boekhouding bijhouden.

Aftrekposten voor zzp'ers met een eenmanszaak:

Mijnzzp.nl