Team Mijnzzp

Den Haag

De zelfstandigenaftrek voor ondernemers die fiscaal voordeel oplevert, wordt door het nieuwe regeerakkoord verder versneld afgebouwd. Er was al sprake van het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek, maar daar wordt nu een stapje bovenop gedaan. In plaats van dat de daling met € 360 gaat, versnelt de afbouw met € 650 per jaar. Dat betekent dat er in 2030 nog maar een bescheiden bedrag overblijft van € 1.200 dat in mindering is te brengen op de winst uit onderneming.

Inhoudsopgave
Versneld afbouwen zelfstandigenaftrek
Minimumuurloon stijgt
Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'er
Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie
Verduurzaming

Versneld afbouwen zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is voor zzp'ers een prettig fiscaal voordeel, want hierdoor is er minder belasting verschuldigd. De komende jaren daalt de zelfstandigenaftrek een stuk sneller en daardoor betaal je als ondernemer weer meer belasting. Er is echter sprake van een gedeeltelijke compensatie voor ondernemers, omdat de arbeidskorting hoger wordt.

Minimumuurloon stijgt

Als je als zzp'er personeel in dienst hebt tegen het minimumloon dan staat er nog een verandering te wachten. Er wordt straks een minimum uurloon ingevoerd aan de hand van een 36-urige werkweek. In stapjes gaat het minimumloon omhoog met in totaal een verhoging van 7,5%. Er komen verder veranderingen in de arbeidsmarkt met grote hervormingen. Er komt onder meer voor ondernemers in het MKB een bedrag vrij om ondersteuning te bieden in het kader van doorbetaling van ziek personeel.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'er

In het regeerakkoord is er ook sprake van een invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandig ondernemers. Deze krijgt vorm op een manier dat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat. Bovendien is het de bedoeling dat te grote inkomensrisico’s voor personen wordt voorkomen.

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

Er vindt een verdere ontwikkeling plaats van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie. Het is de bedoeling dat zowel opdrachtgevers als zelfstandig ondernemers op deze manier vooraf al helderheid krijgen of er sprake is van een arbeidsrelatie of niet. Het uiteindelijke doel van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie is dat daarmee schijnzelfstandigheid tegen kan worden gegaan.

Verduurzaming

Op het gebied van verduurzaming voorziet de overheid straks in een betere ondersteuning om het voor bedrijven in het MKB gemakkelijker te maken om te verduurzamen. Daarom kan het MKB onder meer gebruikmaken van het Warmtefonds.

Zelf de boekhouding doenAls zzp'er heb je te maken met verschillende fiscale regelingen.

Het is daarom raadzaam om gebruik te maken van online boekhouden. Dit werkt voor de meeste zzp'ers veel sneller en voorkomt ook fouten.

Mijnzzp.nl