Gasturbinetechnicus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Gasturbinetechnicus is een algemene benaming voor vaklieden die gasturbines ontwerpen, bouwen en eventueel ook onderhouden. Gasturbines zijn speciale apparaten en motoren die gebruikt worden om bepaalde energie om te zetten in een andere energie. Denk bijvoorbeeld aan het verstoken van brandstof om kinetische energie (bewegingsenergie) te krijgen, om warmte te krijgen of om elektriciteit op te wekken. Kinetische energie is bewegingsenergie en wordt onder andere toegepast bij vliegtuigmotoren, straalmotoren, helikoptermotoren en bij scheepsmotoren. Het beroep gasturbinetechnicus heeft dus alles te maken met gasturbines die in de praktijk op verschillende manieren gebruikt kunnen worden voor verschillende toepassingsgebieden. Het beroep gasturbinetechnicus moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een gasturbinetechnicus een ingenieur kan zijn die gasturbines ontwerpt of bijvoorbeeld een monteur gasturbines kan zijn. Een gasturbine bestaat uit drie onderdelen, namelijk de compressor, de verbrandingskamer en de turbine. Binnen de compressor wordt de aangezogen lucht gecomprimeerd om deze vervolgens te ontbranden in de verbrandingskamer na het mixen met brandstof. Na de ontbranding zal er hete gas ontstaan die vervolgens expandeert in de turbine. Het is de turbine die de mechanische arbeid mogelijk maakt waardoor er sprake is van bruikbare energie.

Gasturbines worden in de praktijk op verschillende manieren toegepast. Denk bijvoorbeeld aan energie- en warmte-krachtcentrales om stroom en warmte op te wekken, aan boorplatforms om olie en gaswinning mogelijk te maken en aan bewegingsenergie. Een andere benaming voor gasturbines die bewegingsenergie opwekken kan ook zijn straalmotor. Vliegtuigen en ook helikopters maken gebruik van straalmotors omdat ze over een grote stuwkracht beschikken en erg betrouwbaar zijn. Ook binnen de scheepsvaart worden gasturbines toegepast afhankelijk van het soort schip. De brandstoffen die gebruikt kunnen worden om een gasturbine te laten werken zijn aardgas, kerosine en waterstof. Daarnaast kan er nog synthesegas gebruikt worden.

Zoals eerder omschreven kan het beroep gasturbinetechnicus betrekking hebben op verschillende niveaus zoals Mbo-niveau, Hbo-niveau en universitair niveau, afhankelijk van het specifieke beroep en functie. Op Mbo-niveau betreft het over het algemeen onderhoudspersoneel. Op Hbo-niveau en op universitair niveau betreft het in veel gevallen werktuigbouwkundigen en ingenieurs. Gasturbines worden binnen de industrie op verschillende manieren toegepast, echter betreft het vaak wel specifieke bedrijven zoals energiebedrijven. Ook de luchtvaart maakt veel gebruik van straalmotoren. In alle gevallen betreft het werken met gasturbines specialistische werkzaamheden, die alleen overgelaten kunnen worden aan de juiste vaklieden. Zoals eerder omschreven komt het beroep gasturbinetechnicus in de praktijk op verschillende manieren voor. De inhoudelijke werkzaamheden van een gasturbinetechnicus kunnen dan ook verschillen per gasturbinetechnicus. Het alleen onderhouden van gasturbines betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het ontwikkelen en/of aanpassen van gasturbines.

Diverse werkzaamheden gasturbinetechnicus:

  • Het controleren van gasturbines
  • Het onderhouden van gasturbines
  • Het ontwerpen van gasturbines (minimaal Hbo)
  • Het rapporteren van bevindingen
  • Het toezien op de algemene veiligheid
  • Het uitvoeren van metingen

Hoe werkt een straalmotor:

Monteur gasturbines:

Technicus werktuigbouwkunde:

Opleidingen tot gasturbinetechnicus

Het beroep gasturbinetechnicus kan betrekking hebben op verschillende niveaus en kan dus ook betrekking hebben op verschillende opleidingen, zoals de Mbo-opleiding Vliegtuigonderhoudsmonteur of de Hbo-opleiding werktuigbouwkunde. Welke opleiding het meest geschikt is als gasturbinetechnicus is dan ook afhankelijk van de specifieke functie als gasturbinetechnicus. Op Mbo-niveau zal er minimaal sprake moeten zijn van een Mbo-opleiding op niveau drie. Het is verder niet mogelijk om geschikte opleidingen te benoemen, omdat dit geheel afhankelijk is van de soort werkzaamheden van een gasturbinetechnicus. Het ontwikkelen van gasturbines betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het onderhouden van gasturbines. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een gasturbinetechnicus werkzaam kan zijn

Een gasturbinetechnicus kan voor verschillende bedrijven en organisaties werkzaam zijn, zoals voor energiemaatschappijen, fabrieken, het leger, de civiele luchtvaart of voor de marine. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een gasturbinetechnicus werkzaam is voor gespecialiseerde bedrijven die zich richten op de ontwikkeling en onderhoud van gasturbines. Als een gasturbinetechnicus werkzaam is voor energiemaatschappijen als ingenieur kan wellicht ook de benaming warmtekracht specialist van toepassing zijn. Een warmtekracht specialist is een ingenieur die zich ook gespecialiseerd heeft in het gebruiken van restenergie.

Competenties gasturbinetechnicus

De belangrijkste competentie is dat een gasturbinetechnicus gezien kan worden als allround technicus. Als een gasturbinetechnicus verantwoordelijk is voor onderhoudswerkzaamheden aan gasturbines is het ook belangrijk dat een gasturbinetechnicus aangemerkt kan worden als allround monteur. Een andere belangrijke competentie is dat een gasturbinetechnicus aangemerkt kan worden als niet destructief onderzoeker. In dat opzicht kan een gasturbinetechnicus ook aangemerkt worden als diagnosetechnicus. Omdat een gasturbinetechnicus in veel gevallen zal samenwerken met diverse collega's en leidinggevende kan communicatie gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden voor een gasturbinetechnicus zijn kennis, vakmanschap, verantwoordelijkheidsgevoel, veiligheid, monitoren, controleren, zelfstandigheid en bijscholing.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gasturbinetechnicus

Het arbeidsmarktperspectief als gasturbinetechnicus is over het algemeen redelijk goed te noemen, mits je over de juiste opleidingen beschikt. Het werken met gasturbines is specialistisch werk en kan niet zomaar aan iedereen overgelaten worden. Als je beschikt over de juiste opleidingen zal het verkrijgen van werk als gasturbinetechnicus over het algemeen geen probleem zijn. De doorgroeimogelijkheden als gasturbinetechnicus zijn sterk afhankelijk van de soort werkgever, het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris gasturbinetechnicus

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als gasturbinetechnicus, omdat je werkzaam kan zijn voor verschillende bedrijven en organisaties die gebruik kunnen maken van verschillende cao's. Een gasturbinetechnicus die beschikt over een Hbo-opleiding zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 5000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl