Woninginspecteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep woninginspecteur
Werken als woninginspecteur
Verschil woninginspecteur en opzichter
Wat doet een woninginspecteur:
Controleren illegale kamerverhuur:
Met zijn tienen in rijtjeshuis:
Opleidingen tot woninginspecteur
Bedrijven waar een woninginspecteur werkzaam kan zijn
Competenties woninginspecteur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als woninginspecteur
Arbeidsvoorwaarden en salaris woninginspecteur
Eigen bedrijf starten als Woninginspecteur
Boekhoudprogramma vergelijken Woninginspecteur

Beroep woninginspecteur

Een woninginspecteur is verantwoordelijk voor het inspecteren van woningen. De inspectie van de leefomgeving kan eveneens onder de verantwoordelijkheid vallen. Het uitvoeren van een woninginspectie bestaat bijvoorbeeld op het beoordelen van de bouwkundige staat. Zo is het eveneens mogelijk dat een woninginspecteur controleert of huisbazen voldoen aan de regels die daarvoor in de gemeentelijke verordening zijn opgenomen. Daar vallen bestemmingsplannen en regels omtrent vergunningen voor de verhuur eveneens onder. De controles en inspecties vinden onder meer plaats om overbewoning tegen te gaan. Daar zijn richtlijnen voor, waarbij de grootte van de woning en het aantal personen dat er woont, bepaalt of er van overbewoning sprake is. Dat gebeurt bijvoorbeeld wel eens bij kamerverhuur, waarbij er meerdere mensen op een kamer wonen. Of bij woningen met een beperkt aantal slaapkamers waar tien personen wonen. Als een woninginspecteur vooral belast is met de oplevering van woningen en de bouwkundige staat dient te beoordelen, is de benaming opzichter eerder van toepassing. Een woninginspecteur bezoekt woningen om verschillende redenen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er in een huis of pand een verbouwing is uitgevoerd en de brandveiligheid gecontroleerd dient te worden. Bijvoorbeeld als in een woonhuis ineens drie studio’s zijn gebouwd. In dat geval komt de woninginspecteur langs om te controleren of de brandveiligheid in orde is en er aan de geldende wet- en regelgeving is voldaan. Het komt regelmatig voor dat woninginspecteurs ingezet worden na een handhavingsverzoek van omwonende. De gemeente heeft namelijk op basis van de Woningwet de plicht om op de gezondheid en veiligheid van bewoners toe te zien. Binnen de grotere steden die veel te maken hebben met kamerverhuur komen woninginspecteurs ook onverwachts controleren. Dit heeft meestal betrekking op het controleren hoeveel bewoners er zijn.

Werken als woninginspecteur

Een woninginspecteur heeft wat dat betreft net een andere verantwoordelijkheid dan een opzichter. Zo is een opzichter doorgaans werkzaam voor een woningstichting en zijn er andere werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld het aansturen van aannemers of controleren van werkzaamheden van installateurs, schilders en tegelzetters. Er is dan ook eerder sprake van het functioneren als bouwinspecteur of als bouwkundig adviseur. De oplevering van woningen behoort in dat geval tot het takenpakket van een opzichter. Een woninginspecteur is in die zin als ambtenaar eerder betrokken bij het controleren van een huisbaas. Ook onderhoudt een woninginspecteur contact met bouwinspecteurs en met handhavingsjuristen. Huurders kunnen bijvoorbeeld met de gemeente contact opnemen indien er sprake is van ernstige gebreken en de verhuurder of VvE niet reageert. In dat geval is het dan de taak van de woninginspecteur om contact op te nemen met de eigenaar die voor de verhuur verantwoordelijk is. Er vindt dan een onderzoek naar de ernst van de gebreken plaats met een daaraan gekoppelde termijn om de situatie te verbeteren. Het is zelfs mogelijk dat de gemeente een dwangsom oplegt aan de verhuurder indien deze de situatie niet verbetert. Een voorbeeld van een ernstig gebrek is bijvoorbeeld een metselwerk van de gevel dat loszit. Dat levert direct gevaar op, net als loszittende stenen van een schoorsteen. Ook een zware lekkage is een voorbeeld van een ernstig gebrek, net als een elektrische installaties die gevaar opleveren bij het gebruik van apparaten.

Verschil woninginspecteur en opzichter

Een woninginspecteur heeft vooral de verantwoordelijkheid als het om de inspectie van woningen gaat betreffende de brandveiligheid en bouwkundige staat. Het is eveneens mogelijk dat een woninginspecteur voor controle verantwoordelijk is met betrekking tot het aantal personen dat op een adres staat ingeschreven. Dat heeft vooral als doel om ongewenste woonsituaties en misbruik van wet- en regelgeving te voorkomen. Indien er sprake is van het constateren van overtredingen dan schakelt de woninginspecteur een handhavingsjurist in van de gemeente. Het is in ernstige situaties van overtredingen ook mogelijk dat er sprake is van een samenwerking met stadswachten of met de politie. Het behoort verder tot de taken van een woninginspecteur om huurders van informatie te voorzien aangaande hun rechten.

Wat doet een woninginspecteur:

  • Handhavingsonderzoek uitvoeren.
  • Problemen signaleren.
  • Brandveiligheid controleren.
  • Bouwkundige staat beoordelen.
  • Verhuurder aanspreken op herstel.
  • Huurders informeren over rechten.
  • Samenwerken met andere partijen.
  • Administratieve verwerking.

Controleren illegale kamerverhuur:

Met zijn tienen in rijtjeshuis:

Opleidingen tot woninginspecteur

Indien het alleen om het inspecteren van woningen gaat in relatie tot het aantal huurders is het voldoende om over een mbo-opleiding te beschikken. Het is ook mogelijk dat in dit geval het volgen van een interne opleiding uitkomt, biedt. Een woninginspecteur die optreedt als bouwkundig adviseur of als bouwinspecteur heeft doorgaans een hbo-opleiding nodig. In dat kader sluit de hbo-opleiding bouwkunde daar prima op aan. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een woninginspecteur werkzaam kan zijn

Een woninginspecteur is doorgaans werkzaam bij een gemeente en die zin in dienst als ambtenaar. De hoofdtaak die bij deze functie hoort, is het controleren van verhuurpanden die in het bezit zijn van huisbazen. Het is echter ook mogelijk dat een woninginspecteur bij een extern bureau werkzaam is en een ander takenpakket heeft. Bijvoorbeeld ook ten aanzien van het uitvoeren van verkoopkeuringen of aankoopkeuringen van woningen. Het betreft hier een keuring van de woning om een bouwkundig rapport op te stellen. De ontvanger van het rapport krijgt daarmee inzicht in de technische staat en de onderhoudsstaat van de woning.

Competenties woninginspecteur

Een woninginspecteur is zowel een toezichthouder als een inspecteur. Dat betekent dat er verschillende competenties vereist zijn om het beroep goed uit te voeren. Denk daarbij aan het beschikken over communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Het is eveneens belangrijk om goed te kunnen plannen en te organiseren. Daarnaast zijn vaardigheden in het kader van conflictbeheersing van belang. Die zijn nodig omdat een woninginspecteur zowel contact heeft met huurders als met verhuurders die zich in een conflictsituatie bevinden. Het is in dat kader en in het licht van herstel van spoedeisende ernstige gebreken ook van belang dat een woninginspecteur stressbestendig is.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als woninginspecteur

Er is voor woninginspecteurs in dienst van een gemeente een gunstig arbeidsmarktperspectief. Het is altijd nodig om in het kader van toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van wonen toezicht te houden en handhavend op te treden. Bovendien groeit de bevolking in Nederland en neemt het aantal woningen in de nabij toekomst verder toe. Het beroep van woninginspecteur is een op zichzelf staande functie, waar niet direct functies boven beschikbaar zijn om naar door te groeien. Het is uiteraard wel mogelijk om door te groeien in een leidinggevende functie op bijvoorbeeld een afdeling Bouw- en woningtoezicht of Handhaving bouw.

Arbeidsvoorwaarden en salaris woninginspecteur

Indien er sprake is van een functie als woninginspecteur op mbo-niveau geldt dat er een gemiddeld salaris is tussen 2.500 en 3.500 euro bruto. Bij het in dienst zijn van de gemeente is de ambtenaren-cao van toepassing voor de overige arbeidsvoorwaarden, zoals het aantal vrije dagen.

Eigen bedrijf starten als Woninginspecteur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Woninginspecteur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Woninginspecteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Woninginspecteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Woninginspecteur.

Mijnzzp.nl