Tegelzetter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep tegelzetter
Een allround tegelzetter doet meer dan alleen tegelen
Goed advies van een tegelzetter
Zelf proberen om te tegelen
Afschot van de vloer tot het doucheputje
Tegels klinken hol als je erop tikt
Enkele belangrijke tips voor het tegelen:
Film opleiding tegelzetter:
Film: Eerstejaars tegelzetter:
Opleidingen tot tegelzetter
Bedrijven waar een tegelzetter werkzaam kan zijn
Competenties tegelzetter
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als tegelzetter
Arbeidsvoorwaarden en salaris tegelzetter
Eigen bedrijf starten als Tegelzetter
Boekhoudprogramma vergelijken Tegelzetter

Beroep tegelzetter

Een tegelzetter is gespecialiseerd in het zetten van wandtegels en het leggen van vloertegels. In de meeste gevallen kan een tegelzetter ook andere werkzaamheden uitvoeren die met het tegelen te maken hebben. Denk hierbij aan het stukadoren en aan het aanbrengen van een cementdekvloer, als het om een tegelvloer gaat. Ook is het de tegelzetter die de wandtegels en de vloertegels zal voegen als de tegelwerkzaamheden klaar zijn. Het vakgebied van tegelzetter is een mooi vakgebied, waar veel kennis en ervaring bij komt kijken. Dit heeft vooral betrekking op het goed en vlak kunnen tegelen. Ondanks dat de meeste tegelzetters wanden tegelen met tegellijm moet een tegelzetter ook tegels kunnen zetten in de specie. Dit heeft tegenwoordig meestal betrekking op vloertegels, omdat vloertegels meestal niet in de lijm gelegd worden, maar in de vloerspecie of in de cementdekvloer gelegd worden. Het leggen of zetten van tegels is een aparte specialisatie, die om veel vakmanschap vraagt. Als tegelzetter zul je meestal badkamers en toiletruimtes betegelen, echter zijn ook andere ruimtes denkbaar die je als tegelzetter kan betegelen, zoals doucheruimtes in zwembaden, zwembaden, keukens of woonkamervloeren. Daarnaast zijn er verschillende industriële ruimtes denkbaar die voorzien kunnen zijn van tegels. Industriële ruimtes worden meestal betegeld als hygiëne belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan een slachthuis of aan een melkruimte bij een boer. Door het toepassen van tegels kunnen dit soort ruimtes makkelijker schoongemaakt worden. Het is dus niet zo dat een tegelzetter alleen gespecialiseerd is in badkamers of natte ruimtes; de werkzaamheden van een tegelzetter moeten veel breder gezien worden. Als tegelzetter kan je te maken krijgen met gewone badkamers tot de meest luxe badkamers. Het nauwkeurig werken speelt in alle gevallen een belangrijke rol als tegelzetter.

Een allround tegelzetter doet meer dan alleen tegelen

Een tegelzetter kan dus aangemerkt worden als ambachtsman, die verantwoordelijk kan zijn voor het betegelen van verschillende ruimtes. Tegenwoordig gebruiken de meeste tegelzetters tegellijm voor de wanden, omdat dit veel sneller en makkelijker werkt dan het zetten van tegels in de specie. Vloertegels worden over het algemeen nog steeds in de specie gelegd, omdat dit in veel gevallen niet anders kan. Een goede tegelzetter kan dus niet alleen tegelen, maar ook cementdekvloeren aanbrengen in combinatie met het leggen van vloertegels. Het vlak leggen van een cementdekvloer in combinatie met het leggen van vloertegels is niet makkelijk en kan beter aan een ervaren tegelzetter overgelaten worden. Datzelfde geldt voor het maken van het juiste schot naar het doucheputje. Een tegelzetter zorgt vaak ook voor het inwassen van de voegen, die door het tegelwerk ontstaan. Als er een goede tegelzetter aan het werk is geweest zullen de voegen tussen de tegels klein zijn. Het voordeel van kleine voegen is dat er minder snel vuil zichtbaar wordt op de voegen. Tegenwoordig worden de hoeken van tegelwerk vaak gekit om lekkage te voorkomen door werking tussen muren en vloeren. Tegels worden gebruikt in natte ruimtes of binnen werklocaties die regelmatig smerig worden, zoals een achterwand van een keuken. Doordat de tegels een glad oppervlak hebben is het schoonmaken hiervan een koud kunstje. Om echt netjes tegels te kunnen zetten is veel ervaring nodig, en zal een tegelzetter nauwkeurig moeten kunnen werken. Om een strakke badkamer te kunnen maken is het belangrijk dat voor het tegelzetten de wanden netjes strak zijn, en dat het stucwerk echt goed hecht op de ondergrond.

Goed advies van een tegelzetter

Een tegelzetter kan ook advies geven over tegelwerk. Denk hierbij aan het geven van advies over de juiste tegels of over de materiaalsoort. Naast keramische tegels bestaan er andere materialen die gebruikt kunnen worden, zoals natuursteen en granito. Granito heeft betrekking op aanrechtbladen en op vloeren. Natuursteen kan worden toegepast voor uiteenlopende soorten werkzaamheden. Welke materiaalsoort het beste gekozen kan worden is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden. Daarnaast kan het advies betrekking hebben op de keuze van het sanitair. Goed advies bij nieuw tegelwerk is over het algemeen erg belangrijk, omdat eventuele fouten of teleurstellingen achteraf niet zomaar ongedaan gemaakt kunnen worden.

Zelf proberen om te tegelen

Wie een beetje handig is, kan ook proberen om zelf te tegelen. Zorg voor het juiste gereedschap, zoals een troffel, lijmkam, haakse slijper, waterpas, potlood en een duimstok. Zorg dat de ondergrond goed vlak en vetvrij is voor het tegelen. Gipsplaten en gasbeton moeten eerst voorzien worden van een voorstrijkmiddel. Zorg ervoor dat het tegelwerk symmetrisch wordt. Kien het tegelwerk zo uit dat eventuele pastegels links en recht even groot zijn. Het is belangrijk dat de onderste rij tegels horizontaal loopt. Kijk daarom eerst of de vloer waterpas is. Plaats een hele tegel op het laagste punt van de vloer tegen de wand en teken de hoogte af. Trek nu een exact horizontale lijn. Vervolgens kan er omhoog betegeld worden. Na de eerste rij horizontale tegels, trekt u een verticale loodlijn vanuit de linker of rechter tegel. Plak vervolgens langs deze loodlijn een verticale rij tegels. Vanuit de horizontale rij tegels kunt u nu de rest van de tegels plakken. Een belangrijk punt bij tegelwerkzaamheden is dat snelheid als onervaren tegelzetter meestal vergeten moet worden. Het is veel belangrijker dat het eindresultaat goed is.

Afschot van de vloer tot het doucheputje

Een douchevloer moet goed aflopen, zodat er geen plassen water ontstaan tijdens het douchen en de vloer na het douchen goed kan opdrogen. Het is daarom belangrijk dat het doucheputje goed geplaatst is. Als stelregel kan men aanhouden dat per meter een douchevloer een centimeter moet aflopen. Ook de grootte van het doucheputje is belangrijk. Als er een te kleine doucheput geplaatst is, kan deze het water niet op tijd afvoeren en zal de douchevloer vol met water stromen. Ook het kiezen van de juiste diameter afvoerpijp speelt hierbij een belangrijke rol. Over het algemeen worden doucheputjes aangesloten op een 40 millimeter afvoer. Maar wie de mogelijkheid heeft kan beter voor 50 millimeter afvoeren kiezen om verstoppingen te voorkomen. Ook afvoeren moeten per meter een centimeter aflopen om het water goed af te kunnen voeren. Haakse hoeken in een afvoer is echt af te raden bij het opnieuw aanleggen van afvoeren. Het is veel beter om een haakse bocht te maken door het gebruiken van twee keer 45 graden bochten, zodat er een haakse bocht ontstaat. In haakse hoeken ontstaan meestal verstoppingen. Het is ook belangrijk om een beluchting te maken in de afvoeren, zodat er geen geklots ontstaat tijdens het douchen.

Tegels klinken hol als je erop tikt

De tegels die hol klinken wanneer er op de tegels geklopt wordt, zitten (deels) los. Dit houdt in dat de tegels wel vast zitten, maar niet goed genoeg. Daarnaast kan het zijn dat de ondergrond, zoals het stucwerk, niet goed hecht aan de muur. Dit is vooral goed merkbaar als er met bijvoorbeeld een schroevendraaier getikt wordt op tegelwerk. Ook het laten rollen van een knikker kan al snel los tegelwerk verraden door het holle geluid. Als er een hol geluid hoorbaar is tijdens het tikken of het rollen van een knikker betekent dit dat de tegels niet goed geplakt of gezet zijn. Tegels die een hol geluid geven kunnen uiteindelijk loslaten of haarscheurtjes gaan vertonen, omdat ze gaan werken. Vooral binnen natte ruimtes zoals badkamers zullen tegels die niet goed vast zitten vroeg of laat problemen gaan geven.

Enkele belangrijke tips voor het tegelen:

  • Controleer de tegels na het plakken op zakken of gebruik kruisjes.
  • Controleer of er geen maat- of kleurafwijkingen zijn.
  • Gebruik de juiste gipsplaat voor tegelwerk (groen).
  • Haal tegellijm meteen van de tegel.
  • Koop ongeveer 10 procent extra tegels om snijverlies goed te maken.
  • Tegels die na het lijmen hol klinken als men er op tikt zitten los.
  • Tegelen op een gipsplaat moet gedaan worden met flexibele tegellijm.
  • Tegels over tegel plakken kan als de tegels vetvrij zijn en goed vast zitten.
  • Wrijf de tegels in de lijm voor een goede hechting.
  • Wacht bij vloerverwarming minimaal drie maanden met het aanzetten.

Film opleiding tegelzetter:

Film: Eerstejaars tegelzetter:

Opleidingen tot tegelzetter

Wie een carrière ambieert als tegelzetter kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding allround tegelzetter op niveau drie. Naast het tegelzetten worden tijdens de opleiding andere onderdelen aangeleerd die raakvlakken hebben met het beroep tegelzetter, zoals metselen en stukadoren. De meeste tegelzetters kunnen ook een muurtje metselen en stukadoren. De opleiding tot tegelzetter duurt ongeveer twee tot drie jaar. Tijdens de opleiding leert een tegelzetter tegels zetten in tegellijm, maar ook in de specie. Ondanks dat het zetten van wandtegels in specie niet veel meer voorkomt, leert de tegelzetter dit wel. Vloertegels worden wel vaak in de specie gelegd. Tijdens de opleiding zal een tegelzetter vier dagen in de week werkzaam zijn bij een tegelzetters bedrijf en één dag in de week theorieles volgen op school. Tijdens de opleiding worden er verschillende examens afgelegd, voor zowel de praktijk als theorie. Tijdens de Mbo-opleiding allround tegelzetter is een leerling-tegelzetter over het algemeen werkzaam als gezel, onder begeleiding van een leermeester. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding opzetten en bijhouden is belangrijk als zelfstandig werkende tegelzetter. De meeste tegelzetters maken gebruik van een goed boekhoudpakket.

Bedrijven waar een tegelzetter werkzaam kan zijn

Een tegelzetter zal over het algemeen werkzaam zijn voor een tegelzetters-bedrijf of werkzaam zijn als ondernemer. Daarnaast is het denkbaar dat badkamerbedrijven, keukenbedrijven of aannemers tegelzetters in loondienst hebben. Ook grotere stukadoorsbedrijven kunnen gebruikmaken van tegelzetters. In de praktijk is het zo dat redelijk veel tegelzetters werkzaam zullen zijn als ondernemer. Zelfstandig werkende tegelzetters kunnen voor uiteenlopende soorten opdrachtgevers tegelwerkzaamheden verzorgen.

Competenties tegelzetter

De belangrijkste competentie van een tegelzetter is de vakinhoudelijke kennis van de tegelbranche en tegeltechnieken. Daarnaast is het als tegelzetter erg belangrijk dat je nauwkeurig kunt werken. Het zetten van tegels is vakwerk en het resultaat moet goed zijn, omdat het bij tegelzetters altijd om zichtwerk gaat. Ook is het belangrijk dat een tegelzetter verstand heeft van andere belangrijke zaken, zoals het kunnen aarden van badkamers en het waterdicht kunnen maken van de badkamer. In het algemeen is ook materiaalkennis aan te merken als belangrijke competentie, omdat een tegelzetter met veel verschillende soorten materialen te maken krijgt, die niet allemaal op dezelfde manier verwerkt kunnen worden. Als tegelzetter komt het regelmatig voor dat je met speciale tegellijm moet werken om kleurverschil of scheuren te voorkomen. Marmer en natuursteen vragen bijvoorbeeld om een speciale behandeling tijdens het verwerken. Omdat een tegelzetter zichtwerk maakt, is het als tegelzetter in de meeste gevallen belangrijk om goed te communiceren met de opdrachtgever. Een tegelzetten zal dus over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, kwaliteit, presteren, zelfstandigheid, overleggen, plannen en organiseren. Als een tegelzetter werkzaam is als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als tegelzetter

Het arbeidsmarktperspectief voor een goede tegelzetter is erg goed te noemen. Een tegelzetter kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn, die in het algemeen allemaal zitten te springen om goede vaklieden zoals tegelzetters. Met andere woorden zal het als tegelzetter geen enkel probleem zijn om werk te kunnen vinden. Daarnaast is het zo dat de meeste tegelzetters andere werkzaamheden kunnen uitvoeren, die raakvlakken hebben met tegelwerkzaamheden. De doorgroeimogelijkheden als tegelzetters zijn niet zomaar aan te geven, omdat de doorgroeimogelijkheden sterk afhankelijk zijn van de soort werkgever, het opleidingsniveau en je eigen competenties. Het starten van een eigen tegelbedrijf als ondernemer kan ook gezien worden als doorgroeien binnen je carrière. Een tegelzetter kan aangemerkt worden als ambachtsman.

Arbeidsvoorwaarden en salaris tegelzetter

Een tegelzetter in loondienst verdient tussen de 1800 euro tot 2600 euro per maand, afhankelijk van zijn ervaring en werkzaamheden. Bij tegelzetters komt het ook voor dat ze een extra bedrag kunnen verdienen als ze een bepaald aantal vierkante meters tegelwerk gezet hebben. Maar dit is geheel afhankelijk van het bedrijf waar de tegelzetter werkzaam is. Als zelfstandig tegelzetter is er vaak meer te verdienen, omdat dan de badkamers meestal aangenomen worden. Een zelfstandige tegelzetter die complete badkamers aanneemt, heeft dan met veel meer werkzaamheden te maken dan alleen het plakken van tegels. Ook is het als tegelzetter mogelijk om scherp te onderhandelen over de inkoop van tegels, die dan natuurlijk weer verkocht kunnen worden met een winst.

Eigen bedrijf starten als Tegelzetter

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Tegelzetter, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Tegelzetter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Tegelzetter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Tegelzetter.

Mijnzzp.nl