Vochtbestrijder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een vochtbestrijder is iemand die zich gespecialiseerd heeft in het bestrijden van vochtproblemen, die op verschillende manieren veroorzaakt kunnen worden. In de meeste gevallen ontstaan vochtproblemen op maaiveldniveau of in de kelder. Naast het kunnen oplossen van vochtproblemen is het belangrijk dat een vochtbestrijder de echte oorzaak van het vochtprobleem weet te lokaliseren. Het opsporen van vochtproblemen is lang niet altijd even makkelijk, afhankelijk van de oorzaak. Vaak zijn er diverse oplossingen mogelijk, die om verschillende behandelmethodes kunnen vragen afhankelijk van de situatie. Over het algemeen ontstaan vochtproblemen vooral bij oudere woningen, maar ook nieuwe woningen kunnen last hebben van vochtproblemen. Het aanpakken van mogelijke vochtproblemen kan in sommige gevallen een kostbare aangelegenheid zijn, omdat niet alle vochtproblemen even makkelijk op te lossen zijn. Vooral bij ernstige vochtproblemen is het in de meeste gevallen raadzaam om snel actie te ondernemen, omdat de gevolgen van vochtproblemen in sommige gevallen groot kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een houten balklaag die aangetast is door vochtproblemen en hierdoor vervangen moet worden. Vochtproblemen ontstaan meestal door vochtige muren en door optrekkend vocht. Een simpele daklekkage kan over het algemeen niet gezien worden als een vochtprobleem, omdat een daklekkage een duidelijke oorzaak heeft. Echte vochtproblemen zijn in de meeste gevallen juist veel moeilijker te vinden en op te lossen. Zoals eerder omschreven moet het beroep vochtbestrijder vrij algemeen gezien worden, omdat een vochtbestrijder op verschillende manieren gespecialiseerd kan zijn in het oplossen van vochtproblemen. Afhankelijk van de vochtproblemen kan het nodig zijn om gebruik te maken van moderne technieken om het probleem op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het injecteren van muren of kelders.

Een vochtbestrijder kan dus aangemerkt worden als troubleshooter, omdat het achterhalen van vochtproblemen niet in alle gevallen even makkelijk is. Vooral oude kelders kunnen nogal eens last hebben van vocht, die in extreme gevallen de kelder onbruikbaar kan maken en ook ongezond kan maken voor de mens. Wanneer een kelder grote vochtproblemen heeft kan er schimmelvorming optreden, waardoor er ongedierte aanwezig kan zijn zoals pissebedden en zilvervisjes. Vochtproblemen in de kelder worden meestal veroorzaakt door grondwater, dat binnen kan komen via de muren of de keldervloer. Hiervoor zijn diverse oplossingen mogelijk zoals het injecteren van vochtwerende producten of het coaten van de vloer en de muren. Wanneer een kelder waterdicht gemaakt moet worden door het toepassen van een vlakafdichtings-systeem of coating is het meestal nodig om de oude verflagen en stuclaag in zijn geheel te verwijderen voordat de daadwerkelijke behandeling kan beginnen. Oude gemetselde keldermuren en keldervloeren zijn meestal gevoelig voor vocht, omdat bakstenen vocht opzuigen en vocht kunnen doorlaten wanneer ze verzadigd zijn. Het afsluiten of waterdicht maken van dit soort muren en vloeren is meestal de enige oplossing om de vochtproblemen te voorkomen of te stoppen.

Vochtproblemen aanpakken

Vochtproblemen boven het maaiveld worden meestal veroorzaakt door optrekkend vocht vanuit de grond. Wanneer het vochtprobleem langdurig aanhoudt kan het vochtprobleem hoog optrekken in de muren. Wanneer een muur niet ademend is aan de binnenkant, door niet ademende verf op de muur, zal het vocht meestal steeds hoger optrekken in de muur totdat het vocht een weg naar binnen kan vinden. Daarnaast is het mogelijk dat de stuclaag loskomt van de muur door het vochtprobleem. Bladerende verf aan de binnenkant van de muur is meestal een duidelijke aanwijzing van te veel vocht in de muur. Een beschadigde stuclaag is meestal makkelijk te herkennen door te kloppen op de stuclaag. Wanneer er een hol geluid te horen is tijdens het kloppen betekent dit dat de stuclaag los gekomen is van de muur, wat veroorzaakt kan zijn door te veel vocht in de muren.

Vochtige muren aanpakken

Vochtproblemen boven het maaiveld zijn te voorkomen door de muren te injecteren en het toepassen van een natuurlijk ventilatiesysteem in de muren. Een natuurlijk ventilatiesysteem is mogelijk door het toepassen van speciale ventilatie-stenen in de gevel, die het vocht in de muren vermindert, zodat vocht geen kans meer krijgt om naar binnen te trekken. In sommige gevallen is het alleen toepassen van een natuurlijk ventilatiesysteem al voldoende om vochtproblemen te voorkomen of te bestrijden.

Woningen met een vochtprobleem

Vochtproblemen ontstaan lang niet bij alle huizen of ander soort gebouwen. Dit is vaak afhankelijk van de grondwaterstand, de opbouw van een huis en de weer-kant van bepaalde gevels, samen met de vochtgevoeligheid van de gevel. Daarnaast kan de aanleg van een tuin ook bepalend zijn of er vochtproblemen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de grondsoort en drainagemogelijkheid van de grond die het al dan niet mogelijk maken om snel regenwater door te laten. Tegels of een ander soort bestrating (tegen de gevel) kan al een veroorzaker zijn van vochtproblemen in de gevel. Moderne huizen worden over het algemeen opgebouwd met een cementraam in de gevel dat vochtproblemen moet voorkomen. Een cementraam bestaat over het algemeen uit vijf lagen onder het maaiveld en vijf lagen boven het maaiveld die bestaat uit dubbel hard gebakken metselstenen die geen vocht op kunnen nemen. Deze zogenaamde cementraam is vaak te herkennen aan een andere kleur metselsteen. Een cementraam is een effectieve manier om vochtproblemen te voorkomen.

Vochtproblemen en voegwerk

Bij oude gevels kan het ook raadzaam zijn om het voegwerk te controleren. Voegwerk is een belangrijke vochtvreter om te veel vocht in de gevel te voorkomen. Wanneer voegwerk slecht is kan het nodig zijn om het te vernieuwen om vochtproblemen in de gevel te voorkomen. Daarnaast is het mogelijk om een gevel in zijn geheel te impregneren, zodat vocht niet meer in de muur kan trekken. Het impregneren van een gevel moet over het algemeen elke vijf jaar opnieuw uitgevoerd worden. Het impregneren van een gevel wordt uitgevoerd door deze te bespuiten met een speciaal impregneermiddel.

Vochtproblemen kruipruimte

Vochtproblemen in de kruipruimte kunnen vervelende gevolgen hebben omdat deze lang niet altijd op tijd ontdekt worden. Vooral oude woningen die opgebouwd zijn met een houten balklaag en houten vloerdelen zijn erg gevoelig voor vocht. Het tegengaan van vocht in dit soort kruipruimtes is zeer belangrijk om houtrot te voorkomen. Voor dit soort kruipruimtes is het belangrijk om te kunnen ventileren. Wanneer een kruipruimte niet kan ventileren in combinatie met vocht is de kans op houtrot zeer groot. Ook is het niet verstandig om dit soort vloeren van bovenaf af te sluiten zodat deze niet meer kan ademen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een tegelvloer die het ademen van de vloer onmogelijk maakt. Ook voor isolatiemateriaal is een te hoge vochtigheidsgehalte niet goed.

Muren injecteren tegen opstijgend vocht:

Vochtige kruipruimte:

Opleidingen tot vochtbestrijder

Er zijn geen specifieke opleidingsmogelijkheden voor het beroep vochtbestrijder. Het beroep vochtbestrijder is te algemeen om een opleiding te kunnen benoemen, omdat het beroep vochtbestrijder betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten vaklieden. Een vochtbestrijder kan bijvoorbeeld een timmerman, dakdekker of loodgieter zijn. Daarnaast kan een vochtbestrijder een gespecialiseerde vakman zijn, die zich richt op het waterdicht maken van kelders en andere ruimtes. Omdat vochtproblemen op verschillende manieren kunnen ontstaan kan er dus ook sprake zijn van verschillende vaklieden. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een vochtbestrijder werkzaam kan zijn

Een vochtbestrijder kan voor verschillenden bedrijven werkzaam zijn op verschillende manieren. Een vochtbestrijder kan bijvoorbeeld werkzaam zijn voor een aannemersbedrijf of werkzaam zijn voor een gespecialiseerd vochtbestrijdingsbedrijf. Daarnaast kan het beroep vochtbestrijder betrekking hebben op ondernemers, die verschillende diensten kunnen aanbieden. Denk bijvoorbeeld ook aan een klusjesman of aan een bouwkundig adviseur. De soort werkzaamheden als vochtbestrijder zullen dan ook bepalen waar een vochtbestrijder precies werkzaam is. Het beroep vochtbestrijder komt in de praktijk op verschillende manieren voor.

Competenties vochtbestrijder

De belangrijkste competentie van een vochtbestrijder is het kunnen uitvoeren van onderzoek naar vochtproblemen. De heeft vooral betrekking op het kunnen ontdekken van de oorzaak van vochtproblemen, omdat het vinden van de oorzaak soms lastig kan zijn. Omdat een vochtbestrijder meestal met veel verschillende opdrachtgevers te maken heeft kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Verdere specifieke competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat het beroep vochtbestrijder betrekking kan hebben op verschillende vaklieden. Algemeen belangrijke woorden kunnen zijn presteren, doorzettingsvermogen, controleren, monitoren, oplossingsgerichtheid en vakmanschap.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vochtbestrijder

Het arbeidsmarktperspectief als vochtbestrijder is over het algemeen redelijk te noemen. Lang niet alle huizen hebben te maken met vochtproblemen en de meeste vochtbestrijders voeren ook andere werkzaamheden uit. De doorgroeimogelijkheden als vochtbestrijder zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau. Natuurlijk is het ook mogelijk om je eigen bedrijf te starten wanneer je voldoende kennis en ervaring opgedaan hebt.

Arbeidsvoorwaarden en salaris vochtbestrijder

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je voor veel verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie voor dit beroep te geven, omdat de werkzaamheden daarvoor te specifiek zijn. De meeste vochtbestrijders voeren ook andere werkzaamheden uit.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Vochtbestrijder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Vochtbestrijder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl