Metselaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep metselaar
Werken als allround metselaar
Wat doet een metselaar?
Wat verdient een metselaar?
Werken als metselaar
Profielen stellen metselwerk
Samenstelling metselspecie
Halfsteensmuur metselen
Steensmuur metselen
Film doorgestreken metselwerk:
Film over metselen:
Opleidingen tot metselaar
Bedrijven waar een metselaar werkzaam kan zijn
Competenties metselaar
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als metselaar
Arbeidsvoorwaarden en salaris metselaar
Eigen bedrijf starten als Metselaar
Boekhoudprogramma vergelijken Metselaar

Beroep metselaar

Een metselaar is een ambachtsman, die zich heeft gespecialiseerd in het metselen van muren. Als metselaar kan je te maken hebben met verschillende soorten metselwerk en metselverbanden. Het beroep metselaar moet gezien worden als een echt ambacht, omdat het netjes en goed metselen om een vakman vraagt. Daarnaast bestaan er verschillende metselverbanden, die allemaal bekend moeten zijn bij de metselaar. Als metselaar werk je meestal met metselstenen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat een metselaar ook met natuursteen kan werken. Naast het metselen is een metselaar ook gespecialiseerd in het stellen van metselprofielen, ondanks dat profielen meestal door andere vaklieden, zoals door timmerlieden geplaatst worden. Als metselaar werk je meestal in een ploeg van metselaars, afhankelijk van de werkzaamheden. Naast de metselaars binnen een metselploeg kunnen metselaars ook gebruikmaken van een opperman, die de metselaars voorziet van alle werkmaterialen, zoals de metselstenen en de metselspecie. Een opperman is dan ook verantwoordelijk voor het aanvullen van werkmaterialen, zodat de metselaars goed door kunnen werken. Dit kan wel verschillen per werklocatie, omdat bij kleinere opdrachten de metselaars zelf verantwoordelijk zijn voor het klaarzetten van alle werkmaterialen. Vooral binnen de grotere nieuwbouwprojecten maken metselaars vaak gebruik van een opperman. Het beroep metselaar is een mooi beroep dat wel bij je moet passen, omdat het snel en secuur werken belangrijk is als metselaar. Het leren metselen is eigenlijk alleen mogelijk door het opdoen van voldoende ervaring. Vooral het netjes metselen in combinatie met snel metselen kost meestal enkele jaren om aan te leren. Andere werkzaamheden waarmee een metselaar te maken heeft, is het op maat knippen en/of bikken van metselstenen, het uitzetten van de lagenmaat op de profielen en het uitkrabben van metselspecie.

Werken als allround metselaar

Een metselaar moet dus aangemerkt worden als ambachtsman die verantwoordelijk kan zijn voor het opmetselen van verschillende muren. Eén van de belangrijkste stukken gereedschap van een metselaar is de metseltroffel. Hiermee brengt een metselaar de specie over op de stenen. Na het metselen krabt een metselaar de voegen uit met een voegspijker. Dit is nodig, zodat later een voeger de voegen netjes kan afwerken, zodat er een mooi geheel ontstaat. Een metselaar moet verstand hebben van verschillende metselverbanden. Eén van de meest voorkomende metselverbanden zijn het halfsteensverband, het klezoorverband en wildverband. Een metselaar krijgt te maken met verschillende metselwerken. Zo staat de metselaar de ene keer een nieuwbouwhuis te metselen met rechte muren en moet een metselaar de andere keer een toog metselen. Als metselaar heb je in de meeste gevallen te maken met schoonmetselwerk. Schoonmetselwerk betekent niks anders dan dat de muur en dus de stenen in het zicht blijven. Het is dus belangrijk dat de stenen netjes gelegd worden en niet onder de specie komen te zitten. Naast schoonmetselwerk bestaat er nog vuilmetselwerk. Vuilmetselwerk is metselwerk waar later bijvoorbeeld overheen gestukadoord gaat worden. Dit soort metselwerk hoeft minder netjes uitgevoerd te worden dan schoonmetselwerk. Wel is het nog steeds belangrijk dat er recht en waterpas gewerkt wordt om later tot een goed resultaat te komen.

Wat doet een metselaar?

Metselaars die werkzaam zijn binnen de nieuwbouw werken meestal in een ploeg van metselaars en maken ook gebruik van een opperman. De opperman zorgt ervoor dat de metselaars goed door kunnen werken. Als een metselaar goed door kan werken kan een metselaar ongeveer 1000 stenen per dag wegleggen. Een metselaar zal niet hoger dan één meter per dag metselen, omdat anders de kans bestaat dat de muur instabiel wordt. Dit komt doordat de specie dan nog niet voldoende uitgehard is. Het netjes kunnen metselen is iets waar veel ervaring voor nodig is. Iedere steen moet recht en vast komen te liggen. Om er zeker van te zijn dat de metselstenen goed hechten is het belangrijk om de metselstenen voldoende nat te houden. De metselstenen mogen niet te nat zijn, omdat anders de specie kan gaan lopen en de stenen onder de specie komen te zitten. Het is opperman, die er voor zorgt dat de stenen voldoende vochtig zijn, zodat de metselaars door kunnen werken. Het voegen van de muur kan pas na twee weken gedaan worden, als de specie voldoende uitgehard is. Als metselaar ben je ook verantwoordelijk voor het opmetselen van funderingen. In dat geval heeft een metselaar ook te maken met een cementraam. Een cementraam bestaat uit extra harde metselstenen, zodat optrekkend vocht voorkomen zal worden. De taken van een metselaar omvatten onder andere:

  • Mengen van mortel: Metselaars zijn verantwoordelijk voor het mengen van mortel, een bindmiddel dat wordt gebruikt om de stenen aan elkaar te hechten. Ze bepalen de juiste verhoudingen van cement, zand, water en eventueel andere additieven om een stevige en duurzame mortel te creëren.
  • Isoleren: Metselaars zijn meestal ook verantwoordelijk voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal in de spouwmuur.
  • Leggen van stenen: Metselaars plaatsen de stenen volgens het ontwerp en de specificaties van het project. Ze gebruiken mortel om de stenen op elkaar te stapelen en zorgen voor een stevige binding tussen elke laag. Ze letten op de juiste afstand, uitlijning en loodrechtheid van de stenen.
  • Bewerken van stenen: Indien nodig bewerken metselaars stenen op maat om ze passend te maken. Ze kunnen gebruikmaken van gereedschappen zoals een slijpmachine, beitel of de troffel om de stenen te bewerken volgens de vereiste vormen en afmetingen.
  • Reiniging en afwerking: Na het metselen reinigt de metselaar het oppervlak van de stenen om eventuele mortelresten en vuil te verwijderen. Ze kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van afwerkingswerkzaamheden, zoals het aanbrengen van pleister of andere afwerkingsmaterialen.
  • Reparaties en restauraties: Metselaars voeren ook reparaties en restauraties uit aan bestaande metselwerken. Ze identificeren en verwijderen beschadigde stenen en voegen, en vervangen ze door nieuwe om de structuur te herstellen en te versterken.

Wat verdient een metselaar?

Het salaris van een ervaren metselaar kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals het soort werkzaamheden en de werkgever. Daarnaast is het zo dat zzp metselaars over het algemeen veel meer kunnen verdienen. In Nederland ligt het gemiddelde salaris van een metselaar tussen de € 2.400 en € 3.200 bruto per maand. Dit bedrag kan hoger of lager zijn, afhankelijk van de bovengenoemde factoren. Ervaren metselaars met een goede reputatie en vaardigheden kunnen mogelijk een hoger salaris verdienen, vooral als ze gespecialiseerd zijn in bepaalde technieken of projecten. Als zelfstandig metselaar kun je natuurlijk ook opdrachten aannemen. Hierdoor kan het inkomen behoorlijk oplopen wanneer je voldoende opdrachten hebt als metselaar. Over het algemeen worden er veel metselaars gezocht en zal een ervaren metselaar niet snel zonder werk komt te zitten.

Werken als metselaar

Het beroep metselaar houdt niet in dat een metselaar alleen verantwoordelijk is voor metselwerkzaamheden. Een metselaar is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor het aanbrengen van isolatiemateriaal in de gevel. Daarnaast is het zo dat ervaren metselaars zelfstandig profielen kunnen stellen als stelleur. Afhankelijk van de metselaars is het denkbaar dat een metselaar ook ingezet kan worden voor het metselen van binnenwanden, die opgebouwd worden uit gipsblokken of ingezet kan worden als lijmwerker. Een lijmwerker werkt met kalkzandsteen blokken. De kerntaak van een metselaar is wel het metselen met gevelstenen, echter zijn de meeste metselaars allround bouwvakkers.

Profielen stellen metselwerk

Het stellen van profielen behoort tot de werkzaamheden van een timmerman. Het zijn de timmerlieden die alle profielen stellen voor de metselaars. Vanzelfsprekend kan een goede metselaar zelf ook profielen stellen, echter is dit meestal het werk van een timmerman. Het stellen van de profielen moet zeer nauwkeurig gedaan worden volgens de werktekening. Het zijn meestal wel de metselaars die de lagenmaat uitzetten op de profielen. Het aftekenen van het peil op de profielen behoort weer tot de werkzaamheden van de timmerman.

Samenstelling metselspecie

Metselspecie bestaat tegenwoordig uit cement en niet meer uit kalk, zoals vroeger het geval was. Het cement dat metselaars tegenwoordig gebruiken is harder dan de metselstenen zelf. Als een muur met kalk is opgebouwd zijn er meestal scheuren te zien in de mortel. Bij gevels, die opgebouwd zijn met hedendaagse cement, is dat juist door de stenen. Om scheuren te voorkomen in metselmuren (vuilmetselwerk) gebruiken metselaars ook wel eens metselstenen en kalkzandsteen door elkaar heen. Hierdoor neemt de kans op eventuele scheuren in de muur af, omdat er sprake is van minder trekspanning. De samenstelling van metselspecie is meestal één deel bindmiddel, drie delen granulaat en één deel water. Ook het toevoegen van kalk in de cement wordt nog steeds gedaan om de specie smeuïger te maken.

Halfsteensmuur metselen

Een halfsteensmuur wordt in Nederland veel toegepast om zijn goede isolatiewaarde. Deze buitenmuur is met spouwankers verbonden aan de binnenmuur. Deze spouwankers houden de isolatie vast die tegen de binnenmuur zit en zorgt dat de binnenmuur en buitenmuur onderling niet kunnen verschuiven. Bij een garage of schuur kan het metselwerk ook bestaan uit alleen een halfsteensmuur omdat er in deze ruimtes vaak niet gestookt gaat worden. Dit betekent vaak wel dat de ruimtes gevoelig zijn voor vocht. Het meest voorkomende metselverband bij halfsteensmuren is het halfsteensverband.

Steensmuur metselen

Een steensmuur was vroeger heel gebruikelijk en wordt tegenwoordig bijna niet meer toegepast. Deze muren hebben een veel lagere isolatiewaarde dan de spouwmuur en worden daarom niet meer toegepast. Wel is het zo dat er nog veel oude huizen zijn die opgebouwd zijn met een steensmuur. Deze muren moeten vaak geïsoleerd worden om het leefklimaat te verbeteren. De beste manier voor het isoleren van een steensmuur is het metselen van een nieuwe buitenmuur met isolatie. Helaas is dit niet altijd mogelijk omdat het soms om monumentale panden gaat. Bij dit soort woningen kan je dan alleen aan de binnenkant van de steensmuur isoleren. Dit wordt meestal gedaan door het plaatsen van voorzetwanden. Het is belangrijk om dit op een goede manier te doen, zodat er later geen vochtproblemen ontstaan.

Film doorgestreken metselwerk:

Film over metselen:

Opleidingen tot metselaar

Wie een carrière ambieert als metselaar kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding allround metselaar op niveau drie. Tijdens de Mbo-opleiding allround metselaar zal de gezel metselaar over het algemeen vier dagen in de week werken bij een metselbedrijf en een dag in de week theorieles volgen op school. Tijdens de opleiding allround metselaar leer je als leerling-metselaar netjes metselen in alle verbanden, die kunnen voorkomen tijdens het metselen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan bijzondere metselwerken, zoals het metselen van een toog of siermetselwerk. Over het algemeen is het zo dat een leerling-metselaar veel zal samenwerken met een leermeester. Als leerling-metselaar zul je ook verschillende praktijkexamens moeten afleggen naast de theorie-examens. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Een metselaar opleiding is dus op verschillende manieren te volgen. Als startende zzp metselaar is het belangrijk om de administratie op de juiste manier op te zetten. Dit kun je eenvoudig zelf doen met een online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een metselaar werkzaam kan zijn

Een metselaar is over het algemeen werkzaam voor een metselbedrijf of is werkzaam voor een aannemersbedrijf. De meeste grote aannemers hebben zelf één of meerdere metselaars in dienst. Maar er zijn ook veel metselbedrijven te vinden, die niks anders doen dan metselen. Bij een aannemersbedrijf komt het juist vaak voor dat een metselaar ook andere werkzaamheden uitvoert, zoals mogelijke reparaties of aanpassingen aan gevels. Een metselaar kan ook werkzaam zijn als ondernemer. Daarnaast kan een metselaar werkzaam zijn voor een zogenaamde koppelbaas.

Competenties metselaar

De belangrijkste competentie van een metselaar is de vakinhoudelijk kennis van metselwerken en metseltechnieken. Daarnaast is veiligheid in het algemeen aan te merken als belangrijke competentie, omdat een metselaar in veel gevallen werkzaam is op bouwsteigers. De veiligheid heeft ook betrekking op de fysieke arbeidsomstandigheden, omdat de meeste metselaars harde arbeiders zijn, die veel stenen per dag wegleggen. Omdat een metselaar met verschillende andere vaklieden zal samenwerken, zoals timmerlieden, de opperman, collega-metselaars en de uitvoerder kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn energie, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, presteren, secuur, plannen, organiseren en vakmanschap.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als metselaar

Het arbeidsmarktperspectief als allround metselaar is heel goed te noemen. Goede metselaars zitten over het algemeen nooit zonder werk. De meeste metselbedrijven en andere bedrijven binnen de bouwsector zitten te springen om goede vaklieden, zoals allround metselaars. Zoals eerder omschreven kan een metselaar voor verschillende bedrijven werkzaam zijn binnen de bouwsector. Een openstaande metselaar vacature is over het algemeen niet moeilijk om te vinden. Ook worden er vaak zzp metselaars gezocht. De doorgroeimogelijkheden als metselaar kunnen gezien worden in de functie ploegbaas. Een ploegbaas is de leidinggevende over enkele collega-metselaars. Ook het starten van je eigen onderneming als metselaar kan gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris metselaar

Als metselaar start de werkdag doorgaans erg vroeg en wordt er minder naar de gewerkte uren gekeken. Voor een metselaar is het vaak belangrijker hoeveel stenen er op één dag zijn weggelegd. Een metselaar in loondienst zal afhankelijk van zijn ervaring en leeftijd ergens tussen de 2400 euro en 3200 euro verdienen. Het is niet ongebruikelijk dat een metselaar een lager basissalaris heeft en extra betaald krijgt boven een bepaald aantal gelegde stenen. Er zijn ook redelijk wat zelfstandig werkende metselaar die vaak met meerdere zelfstandigen samenwerken. Het alleen werken als metselaar is vaak niet handig, omdat de werkzaamheden dit over het algemeen niet toelaten. Als metselaar val je over het algemeen onder de cao bouw.

Eigen bedrijf starten als Metselaar

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Metselaar, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Metselaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Metselaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Metselaar.

Mijnzzp.nl