Opperman

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een opperman is een arbeider die er voor zorgt dat de juist materialen op de plek staan als ze nodig zijn. In de meeste gevallen zal een opperman werkzaam zijn voor een ploeg metselaars. Deze metselaars maken gebruik van een opperman, omdat de metselaars zelf al druk genoeg zijn met het metselen. Het is de opperman die er voor zorgt dat de stenen en specie op de juiste plek staan en dat de stenen vochtig zijn. Daarnaast kan een opperman verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van andere werkzaamheden, zoals veegwerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden en opruimwerkzaamheden. Oppermannen zijn voor metselaars erg belangrijk, omdat ze anders niet snel genoeg kunnen werken. Als metselaars zelf steeds hun metselstenen op de juist plek moeten zetten worden de metselaars opgehouden van hun echte werkzaamheden. Als opperman kan je ook veer verantwoordelijk zijn voor het nathouden van vers metselwerk, zodat de specie niet te snel droogt. Dit is vooral nodig als het erg warm is. Voor het beroep opperman is verder geen opleiding nodig. Wel is het belangrijk dat een opperman kennis heeft van veilig werken, omdat het beroep opperman soms zwaar kan zijn. Het beroep opperman komt over het algemeen alleen voor binnen de nieuwbouw als er veel gemetseld moet worden door metselaars. Over het algemeen is het zo dat een opperman alleen voorkomt binnen de bouwsector. Ook stratenmakers maken regelmatig gebruik van oppermannen, omdat ook zij sterk afhankelijk zijn van de bevoorrading van straatklinkers. De inhoudelijke werkzaamheden als opperman kunnen per bouwlocatie en werkgever verschillen.

Metselaars in de nieuwbouw maken dus regelmatig gebruik van een opperman, die verantwoordelijk is voor het op de juiste plek neerzetten van metselstenen, specie en andere werkmaterialen die de metselaars nodig hebben. Een opperman heeft over het algemeen zwaar werk, en moet daarom fysiek sterk zijn om de werkzaamheden vol te kunnen houden gedurende de dag. De werkzaamheden van een opperman kunnen aangemerkt worden als ongeschoolde arbeid. Dit hoeft niet altijd het geval het zijn, omdat een opperman ook een oudere medewerker kan zijn van een metselbedrijf of stratenmakersbedrijf, die het wellicht iets rustiger aan wil doen. Het is dus niet zo dat een opperman geen vakman is, omdat dit per opperman kan verschillen. Het is prima denkbaar dat een oudere metselaar of stratenmaker moeite heeft om tempo van jongere collega's bij te houden, waardoor een metselaar of stratenmaker andere werkzaamheden wenst uit te voeren. Het beroep opperman kan dus ook een oud werknemer betreffen, die niet alle dagen thuis wil zitten.

De werkzaamheden als opperman zijn verder niet heel moeilijk maar zijn wel belangrijke werkzaamheden voor metselaars en stratenmakers. Als een opperman zijn werkzaamheden niet goed uitvoert zullen de metselaars of stratenmakers niet goed door kunnen werken. Het is dus de verantwoordelijkheid van een opperman om er voor te zorgen dat niet gebeurt. Als opperman kan je voor uiteenlopende soorten werkzaamheden ingezet worden. Het is niet ondenkbaar dat een opperman ook zal fungeren als bouwopruimer.

Diverse taken van een opperman:

  • Het klaarzetten van metselstenen
  • Het nathouden van vers metselwerk (in de zomer)
  • Het opruimen van rotzooi
  • Het verzorgen van de specie
  • Het verzorgen van water
  • Het vochtig houden van metselstenen

Beroep opperman:

Opleidingen tot opperman

Voor het beroep opperman zijn geen echte opleidingen beschikbaar via reguliere scholen. Het beroep opperman kan gezien worden als ongeschoolde arbeid, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een opperman kan ook gewoon een gepensioneerde bouwvakker zijn, die nog wat te doen wil hebben. Als opperman kan het wel belangrijk zijn om een VCA-cursus te volgen, omdat de fysieke omstandigheden zwaar kunnen zijn als opperman. De werkzaamheden als opperman zijn verder niet moeilijk en worden in de meeste gevallen aangeleerd in de praktijk, door het simpelweg uitvoeren van de werkzaamheden. Wel is de boekhouding belangrijk als zelfstandig werkende opperman.

Bedrijven waar een opperman werkzaam kan zijn

Als opperman ben je in de meeste gevallen werkzaam binnen de bouwsector, voor een metselbedrijf of voor een stratenmakersbedrijf. Als opperman ben je over het algemeen niet werkzaam voor aannemersbedrijven. Als zelfstandig ondernemer komt het beroep opperman bijna niet voor, omdat de werkzaamheden zich daarvoor niet echt lenen. Een opperman kan wellicht wel via een koppelbaas werkzaam zijn.

Competenties opperman

De belangrijkste competentie van een opperman is het op een verantwoorde manier werken, waarbij vooral de persoonlijke fysieke belasting goed in de gaten gehouden wordt. Het werken als opperman kan nogal eens zwaar werk zijn. In zijn algemeenheid is veiligheid dan ook aan te merken als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie is doorzettingsvermogen, omdat het werktempo in sommige gevallen hoog kan zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn conditie, energie, inzicht, samenwerken, flexibiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel, betrouwbaarheid, zelfstandigheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als opperman

Het arbeidsmarktperspectief als opperman is over het algemeen redelijk goed te noemen. Het is niet zo dat alle metselaars en stratenmakers standaard gebruik zullen maken van een opperman, omdat dit per opdracht kan verschillen. Over het algemeen zal er alleen gebruik gemaakt worden van een opperman als het grotere opdrachten betreft. Het verkrijgen van werk als opperman is in het algemeen niet heel moeilijk. De meeste metselbedrijven en stratenmakersbedrijven zoeken regelmatig oppermannen. Als opperman zijn er verder geen echte doorgroeimogelijkheden, omdat het beroep opperman gezien moet worden als ongeschoolde arbeid.

Arbeidsvoorwaarden en salaris opperman

Een opperman in de bouw valt onder de bouw CAO en verdient afhankelijk van zijn leeftijd ongeveer 1600 tot 2300 euro bruto per maand.

Mijnzzp.nl