Bouwopruimer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep bouwopruimer
Werken als allround bouwopruimer
Werkzaamheden bouwopruimer
Verantwoordelijkheden bouwopruimer:
Wat doet een bouwopruimer:
Veilig werken in de bouw:
Opleidingen tot bouwopruimer
Bedrijven waar een bouwopruimer werkzaam kan zijn
Competenties bouwopruimer
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bouwopruimer
Arbeidsvoorwaarden en salaris bouwopruimer
Eigen bedrijf starten als Bouwopruimer
Boekhoudprogramma vergelijken Bouwopruimer

Beroep bouwopruimer

Een bouwopruimer is een bouwvakker die verantwoordelijk is voor het schoon en dus veilig houden van een bouwlocatie. Het beroep bouwopruimer komt over het algemeen alleen voor op grote bouwplaatsen, waar in de meeste gevallen veel verschillende bouwvakkers werkzaam zijn. Op kleinere bouwprojecten wordt het schoonhouden van de bouwlocatie meestal door de verschillende bouwvakkers zelf gedaan. De werkzaamheden van een bouwopruimer zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat een goede bouwopruimer er voor zorgt dat er geen onnodige ongelukken kunnen gebeuren door rommel op de bouwlocatie. Daarnaast moet een bouwopruimer meestal gezien worden als belangrijke veiligheidsmedewerker, die zal toezien op de bouwlocatie met betrekking tot onveilige situaties. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van diefstal van werkmaterialen en gereedschap. Het is dus de verantwoordelijkheid van een bouwopruimer om dit soort onveilige situaties te voorkomen. Andere werkzaamheden als bouwopruimer kunnen zijn het ontvangen van werkmaterialen en het verdelen van de werkmaterialen op de juiste locatie. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bouwopruimer het beste omschrijven als het voorkomen van onveilige situaties door het actief toezien op ongewenste situaties. De belangrijkste taak van een bouwopruimer is wel het opruimen van rotzooi zodat er geen ongelukken of andere ongewenste situaties kunnen voorkomen op de bouwplaats. Daarnaast komt een schone bouwlocatie veel professioneler over, omdat een schone bouwplaats een betere indruk zal geven. Voor het beroep bouwopruimer is het verder niet nodig dat je beschikt over een opleiding. Het alleen werken als bouwopruimer kan gezien worden als ongeschoolde arbeid. In de meeste gevallen zal een bouwopruimer gezien moeten worden als allround medewerker die inzetbaar is voor alle denkbare klussen.

Werken als allround bouwopruimer

Een bouwopruimer is dus een bouwvakker die inzetbaar is voor verschillende werkzaamheden als allround medewerker. Als bouwopruimer moet je dan ook over een flexibele werkinstelling beschikken, omdat de werkzaamheden per bouwlocatie kunnen verschillen. Het is niet zo dat een bouwopruimer alleen verantwoordelijk is voor het schoonmaken van de schaftketen. De werkzaamheden van een bouwopruimer moeten veel breder gezien worden. Een bouwopruimer kan bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor het rondbrengen van koffie op de bouwlocatie zodat de verschillende bouwvakkers niet zelf naar de schaftkeet hoeven te lopen. De meeste uitvoerders van grotere bouwlocaties stellen een medewerker aan om koffie rond te brengen op de bouwlocatie zodat bouwvakkers niet te veel tijd kwijt zijn met hun koffiepauze. Een bouwopruimer kan ook weer verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van de friet op vrijdag. Een bouwopruimer kan dus niet alleen gezien worden als facilitair medewerker. Zoals eerder omschreven komt de functie bouwopruimer eigenlijk alleen voor op de grote bouwlocaties waar veel verschillende bouwvakkers werkzaam zijn. Het is meestal ook de bouwopruimer die alle binnenkomende goederen van groothandels zal ontvangen.

Werkzaamheden bouwopruimer

Naast het schoonhouden van de bouwplaats kan een bouwopruimer ook verantwoordelijk zijn voor andere werkzaamheden zoals het uitlopen van werkmaterialen en het eventueel verwijderen van spijkers uit hout. Ook het verwijderen van klisjes die stelleurs aangebracht hebben kan weer tot de verantwoordelijkheid behoren van een bouwopruimer. Daarnaast is het denkbaar dat een bouwopruimer verantwoordelijk is voor het toezien op de algemene veiligheid op een bouwlocatie. Denk bijvoorbeeld aan het nemen van maatregelen als de bouwopruimer ziet dat een bouwsteiger niet aan de eisen voldoet. Het komt nogal eens voor dat bouwvakkers zelfstandig aanpassingen uitvoeren aan bouwsteigers die niet helemaal in overeenstemming met de eisen zijn. De werkzaamheden van een bouwopruimer zijn over het algemeen niet moeilijk, maar zijn wel aan te merken als belangrijke werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden bouwopruimer:

  • Het actief voorkomen van onveilige werksituaties.
  • Het assisteren van bouwvakkers.
  • Het eventueel rondbrengen van koffie.
  • Het ontvangen en uitlopen van werkmaterialen.
  • Het opruimen van afval op de bouwlocatie.
  • Het schoonhouden van de schaftketen.
  • Het toezien op de algemene veiligheid.

Wat doet een bouwopruimer:

Veilig werken in de bouw:

Opleidingen tot bouwopruimer

Er zijn geen erkende Mbo-opleidingen voor het beroep bouwopruimer. De werkzaamheden van een bouwopruimer moeten in de meeste gevallen gezien worden als ongeschoolde arbeid. Over het algemeen is het wel zo dat een bouwopruimer moet beschikken over een VCA certificering. Als bouwopruimer is een juiste werkmentaliteit in de meeste gevallen belangrijker dan een erkende opleiding. Wel is de boekhouding opzetten en bijhouden belangrijk als zelfstandig werkende bouwopruimer. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een goed online boekhoudprogramma gebruiken.

Bedrijven waar een bouwopruimer werkzaam kan zijn

In de meeste gevallen is een bouwopruimer werkzaam voor een aannemersbedrijf. Het beroep bouwopruimer komt alleen voor op de grotere bouwlocaties, waar veel verschillende bouwvakkers werkzaam zijn. Het is denkbaar dat een bouwopruimer ook werkzaam kan zijn op andere bouwlocaties waarbij het schoonhouden van de werkplek belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan een groot renovatieproject. In alle gevallen zal een bouwopruimer wel werkzaam zijn voor een aannemersbedrijf. Het is ook mogelijk dat een bouwopruimer werkzaam is via een uitzendorganisatie.

Competenties bouwopruimer

De belangrijkste competenties van een bouwopruimer zijn verantwoordelijkheidsgevoel en een juiste werkinstelling. Het verantwoordelijkheidsgevoel heeft vooral betrekking op het kunnen inschatten van mogelijke onveilige werksituaties en het proactief voorkomen van onveilige werksituaties. Omdat een bouwopruimer met veel verschillende vaklieden zal samenwerken, is communicatie in het algemeen ook aan te merken als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie is flexibiliteit, omdat een bouwopruimer voor uiteenlopende soorten werkzaamheden ingezet kan worden. Algemeen belangrijk woorden zijn waakzaamheid, zelfstandigheid, passie, energie, inzicht, controleren, monitoren, doorzettingsvermogen en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bouwopruimer

Het arbeidsmarktperspectief als bouwopruimer is in het algemeen niet heel groot te noemen. Het beroep bouwopruimer komt zeker niet voor op alle bouwlocaties. In de praktijk is een bouwopruimer in de meeste gevallen alleen werkzaam op de grotere bouwlocaties. De doorgroeimogelijkheden als bouwopruimer kunnen gezien worden in de functie veiligheidscoördinator. Een veiligheidscoördinator is verantwoordelijk voor het voorkomen van onveilige werksituaties door het actief nemen van veiligheidsmaatregelen. Een andere mogelijke doorgroeimogelijkheid als bouwopruimer kan weer zijn het beroep opperman.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bouwopruimer

Omdat het ongeschoold werk is zullen de verdiensten over het algemeen ook niet bijzonder hoog zijn. Een bouwopruimer in loondienst zal afhankelijk van zijn leeftijd ongeveer 1800 tot 2400 euro bruto verdienen per maand. Als bouwopruimer is er niet veel kans op een bestaan als zelfstandig ondernemer, omdat er te weinig vraag zal zijn naar dit werk.

Eigen bedrijf starten als Bouwopruimer

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Bouwopruimer, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Bouwopruimer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bouwopruimer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Bouwopruimer.

Mijnzzp.nl