Stelleur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep stelleur
Niet iedereen kan werken als stelleur
Theodoliet gebruiken
Profielen stellen voor de metselaars
Wat doet een stelleur:
Film: Stellen van profielen:
Film: Optoppen profielen:
Opleidingen tot stelleur
Bedrijven waar een stelleur werkzaam kan zijn
Competenties stelleur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stelleur
Arbeidsvoorwaarden en salaris stelleur
Eigen bedrijf starten als Stelleur
Boekhoudprogramma vergelijken Stelleur

Beroep stelleur

Een stelleur is verantwoordelijk voor het stellen van bouwelementen, zoals kozijnen, bekistingen en profielen. Het stellen van kozijnen, bekistingen en profielen behoort oorspronkelijk tot de werkzaamheden van een timmerman. Over het algemeen is het zo dat aannemers het liefst gebruik van ervaren stelleurs, omdat het uitzetten en stellen van kozijnen, bekistingen en profielen specialistenwerk is. Vooral in de beginfase van een bouwproject is het uitzetten en stellen van bekistingen en profielen lastig, omdat er nog maar weinig vaste meetpunten zijn. Een stelleur moet dan ook nauwkeurig kunnen werken en goed tekening kunnen lezen, omdat er geen fouten gemaakt mogen worden tijdens het uitzetten en stellen van bekistingen en profielen. Een stelleur kan ook verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van het bouwraam en het vaststellen van de exacte heipaal-locaties in de beginfase van de bouw. Vanzelfsprekend moeten de locaties van de heipalen exact vastgesteld worden, omdat ze een belangrijk onderdeel vormen van de fundering. De locatie van een heipaal wordt aangegeven door een piket (houten paal), waarvan de bovenkant in een opvallende kleur is gespoten, zodat deze makkelijk terug te vinden is op de bouwlocatie. Het beroep stelleur betreft een verantwoordelijk beroep, omdat het toepassen van de juiste maatvoering en het netjes stellen van bouwelementen erg belangrijk is voor aannemers. Het is ook de stelleur, die alle metselprofielen op de juiste manier zal stelen, zodat metselaars de metselprofielen kunnen gebruiken om te metselen. Als stelleur zul je in de meeste gevallen samenwerken met een collega stelleur, omdat alleen stellen van profielen niet te doen is. Het beroep stelleur komt eigenlijk alleen voor binnen de nieuwbouw. In de meeste gevallen zal een stelleur aangemerkt moeten worden als ervaren timmerman die veel te maken heeft met het stellen van bouwelementen.

Niet iedereen kan werken als stelleur

Een stelleur is dus een ervaren timmerman die veel te maken heeft met het stellen van bouwelementen op een bouwlocatie. De werkzaamheden hebben in alle gevallen te maken met het uitzetten, meten, tekening lezen en stellen. Het zijn de stelleurs die verantwoordelijk zijn voor het uitzetten en stellen van het bouwraam, heipalen, bekistingen, kozijnen en profielen. Voor al deze verschillende onderdelen is het belangrijk dat ze op de juiste locatie geplaatst worden en dat ze waterpas staan. Vooral in de eerste fase is het op de juiste manier plaatsen van het bouwraam belangrijk, omdat vanuit het bouwraam alle verdere maatvoering gemeten zal worden. Met andere woorden zal een fout in het bouwraam ervoor zorgen dat er geen enkele verdere maatvoering meer klopt. Het plaatsen van het bouwraam zal uitgevoerd worden aan de hand van verschillende rooilijnen, die meestal door het Kadaster of de gemeente aangeven worden. Binnen de bouw spreekt men ook over “het peil”. Het peil is de hoogtebepaling (meestal bovenkant afgewerkte vloer) waaruit alle verdere hoogtemetingen of dieptemetingen gemeten worden. Het maken van een bouwraam is meestal de eerste echte bouwactiviteit na het inrichten van de bouwlocatie.

Theodoliet gebruiken

Een stelleur maakt niet alleen gebruik van een meetlint om een gebouw uit te kunnen zetten, omdat het uitzetten van gebouwen daarvoor meestal te ingewikkeld is. Een theodoliet maakt het mogelijk om verticale en horizontale hoeken uit te zetten op een zeer nauwkeurige manier. Om met een theodoliet te kunnen werken is redelijk veel ervaring nodig, omdat een theodoliet voor onervaren mensen een ingewikkeld apparaat kan zijn. Met een theodoliet is het niet mogelijk om afstanden te meten, maar kan je wel ingewikkelde hoeken zoals driehoeksmetingen en veelhoeksmetingen uitvoeren. Tegenwoordig kennen we ook de zogenaamde tachymeter, dat een combinatie is van een theodoliet en afstandsmeter. Kleinere hoeken of simpelere bouwwerken kunnen ook uitgezet worden met een bouwhaak.

Profielen stellen voor de metselaars

Profielen worden over het algemeen gesteld op een klis of klamp, die vastgemaakt is op de fundering. Het vastmaken van een klis of klamp kan gedaan worden met zogenaamde betonspijkers. Op deze klis of klamp kan het profiel gesteld worden door middel van schoren, die vastgezet worden aan het profiel en aan een piket. Het stellen van een profiel moet altijd gedaan worden door twee stelleurs. Eén stelleur hanteert het waterpas tegen het profiel en andere stelleur spijkert de schoor vast aan het piket wanneer het profiel waterpas staat. Over het algemeen gebruiken stelleurs de termen brengen, halen en maken zodat het profiel precies waterpas staat wanneer deze vastgespijkerd wordt. Uiteraard moet een profiel altijd aan twee kanten waterpas gesteld worden en mogen de schoren niet in de weg zitten van de metselaars. Als laatste voorzien de stelleurs de gestelde profielen ook van “het peil”, zodat de metselaars hun lagenmaat kunnen aftekenen op het profiel.

Wat doet een stelleur:

  • Het werken met een theodoliet.
  • Het plaatsen en inrichten van het bouwraam.
  • Het stellen en plaatsen van profielen.
  • Het uitzetten van maatvoering.
  • Het stellen en plaatsen van kozijnen.
  • Het stellen en plaatsen van betonbekisting.
  • Het overleggen met de uitvoerder.

Film: Stellen van profielen:

Film: Optoppen profielen:

Opleidingen tot stelleur

Er bestaan geen specifieke opleidingen voor het beroep stelleur. Een stelleur is een allround timmerman met veel ervaring. Stelwerkzaamheden houden meer in dan het alleen kunnen stellen van kozijnen. De meeste stelleurs zijn zeer ervaren vaklieden, die de allround stelwerkzaamheden in de praktijk geleerd hebben van andere collega's. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Hiervoor kun je een online boekhoudprogramma gebruiken.

Bedrijven waar een stelleur werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een stelleur werkzaam zijn voor een aannemersbedrijf in loondienst. Goede stelleurs zijn erg belangrijk voor aannemers en uitvoerders, omdat het op de juiste manier stellen van profielen en bouwelementen alleen overgelaten kan worden aan ervaren vaklieden. Het is mogelijk dat een stelleur werkzaam is als ondernemer.

Competenties stelleur

De belangrijkste competentie van een stelleur is dat een stelleur nauwkeurig kan werken met bouwtekeningen. Het beroep stelleur heeft dan ook alles te maken met het kunnen doorvoeren van de juiste maatvoering op de bouwlocatie. Omdat een stelleur in de meeste gevallen veel zal overleggen met een collega stelleur en eventueel de uitvoerder kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. In het algemeen kan ook verantwoordelijkheidsgevoel aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat een stelleur zeer secuur moet werken. Algemeen belangrijke woorden als stelleur zijn samenwerken, controleren, inzicht, vakmanschap, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stelleur

Het arbeidsmarktperspectief als goede stelleur is over het algemeen zeer goed te noemen, omdat stelleurs belangrijk zijn voor aannemers en uitvoerders. In de meeste gevallen is een stelleur een allround timmerman, die beschikt over veel ervaring. Het stellen van bouwelementen en het uitzetten van funderingen is in sommige gevallen niet makkelijk te noemen. Een goede allround stelleur zal dan ook geen enkele moeite hebben met het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden als allround stelleur kunnen gezien worden in de functie assistent-uitvoerder, afhankelijk van het opleidingsniveau, de werkervaring en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stelleur

Als stelleur in loondienst val je onder de cao bouwnijverheid, waarbinnen je arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een stelleur zal over het algemeen een salaris verdienen vergelijkbaar met een timmerman, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en werkervaring.

Eigen bedrijf starten als Stelleur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Stelleur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Stelleur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Stelleur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Stelleur.

Mijnzzp.nl