Stelleur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een stelleur is verantwoordelijk voor het stellen van verschillende bouwelementen zoals kozijnen, bekistingen en profielen. Het stellen van kozijnen, bekistingen en profielen behoort oorspronkelijk tot de werkzaamheden van een timmerman. Over het algemeen maken aannemers het liefst gebruik van ervaren stelleurs, omdat het uitzetten en stellen van kozijnen, bekistingen en profielen specialistenwerk te noemen is. Vooral in de beginfase van een bouwproject is het uitzetten en stellen van bekistingen en profielen lastig omdat er nog maar weinig vaste meetpunten zijn. Een stelleur moet dan ook nauwkeurig kunnen werken en tekening lezen, omdat er geen fouten gemaakt mogen worden tijdens het uitzetten en stellen van bekistingen en profielen. Een stelleur kan ook verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van het bouwraam en het vaststellen van de exacte heilpaallocaties in de beginfase van de bouw. Vanzelfsprekend moeten de locaties van de heipalen exact vastgesteld worden, omdat deze een belangrijk onderdeel vormen van de fundering. De locatie van een heipaal wordt aangegeven door een piket (houten paal), waarvan de bovenkant in een opvallende kleur is gespoten zodat deze makkelijk terug te vinden is op de bouwlocatie.

Een stelleur kan dus verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden op een bouwlocatie, die allemaal te maken hebben met uitzetten, meten, tekening lezen en stellen. Het zijn doorgaans ervaren timmerlieden die verantwoordelijk zijn voor het uitzetten en stellen van het bouwraam, heipalen, bekistingen, kozijnen en profielen. Voor al deze verschillende onderdelen is het belangrijk dat ze op de juiste locatie geplaatst worden en dat ze waterpas staan.

Vooral in de eerste fase is het op de juiste manier plaatsen van het bouwraam belangrijk, omdat vanuit het bouwraam alle verdere maatvoering gemeten zal worden. Met andere woorden zal een fout in het bouwraam er voor zorgen dat er geen enkele verdere maatvoering meer klopt. Het plaatsen van het bouwraam zal uitgevoerd worden aan de hand van verschillende rooilijnen, die over het algemeen door het Kadaster of de gemeente aangeven worden. Binnen de bouw spreekt men ook over “het peil”. Het peil is de hoogtebepaling (meestal bovenkant afgewerkte vloer) waaruit alle verdere hoogmetingen of dieptemetingen gemeten worden.

Theodoliet

Een stelleur maakt niet alleen gebruik van een meetlint om een gebouw uit te kunnen zetten, omdat het uitzetten van gebouwen daarvoor meestal te ingewikkeld is. Een theodoliet maakt het mogelijk om verticale en horizontale hoeken uit te zetten op een zeer nauwkeurige manier. Om met een theodoliet te kunnen werken is redelijk veel ervaring nodig, omdat een theodoliet voor onervaren mensen een ingewikkeld apparaat kan zijn. Met een theodoliet is het niet mogelijk om afstanden te meten maar kan je wel ingewikkelde hoeken zoals driehoeksmetingen en veelhoeksmetingen uitvoeren. Tegenwoordig kennen we ook de zogenaamde tachymeter, dat een combinatie is van een theodoliet en afstandsmeter. Kleinere hoeken of simpelere bouwwerken kunnen ook uitgezet worden met een bouwhaak.

Profielen stellen

Profielen worden over het algemeen gesteld op een klis of klamp, die vastgemaakt is op de fundering. Het vastmaken van een klis of klamp kan gedaan worden met zogenaamde betonspijkers. Op deze klis of klamp kan de profiel gesteld worden door middel van schoren, die vast gezet worden aan de profiel en aan een piket. Het stellen van een profiel moet altijd gedaan worden door twee stelleurs. Eén stelleur hanteert het waterpas tegen de profiel en andere stelleur spijkert de schoor vast aan de piket wanneer de profiel waterpas staat. Over het algemeen gebruiken stelleurs de termen brengen, halen en maken zodat het profiel precies waterpas staat wanneer deze vastgespijkerd wordt. Uiteraard moet een profiel altijd aan twee kanten waterpas gesteld worden en mogen de schoren niet in de weg zitten van de metselaars. Als laatste voorzien de stelleurs de gestelde profielen ook van “het peil”, zodat de metselaars hun lagenmaat kunnen aftekenen op het profiel.

Stellen van profielen:

Optoppen profielen:

Opleidingen tot stelleur

Er bestaan geen specifieke opleidingen voor het beroep stelleur. Een stelleur is een allround timmerman met veel ervaring. Stelwerkzaamheden houden meer in dan het alleen kunnen stellen van kozijnen. De meeste stelleurs zijn zeer ervaren vaklieden, die de allround stelwerkzaamheden in de praktijk geleerd hebben van andere collega's.

Bedrijven waar een stelleur werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een stelleur werkzaam zijn voor een aannemersbedrijf of is de stelleur werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Competenties stelleur

De belangrijkste competentie als stelleur is nauwkeurigheid, omdat er geen fouten gemaakt mogen worden. Daarnaast moet je goed tekening kunnen lezen en goed kunnen overleggen, zoals met de uitvoerder of andere betrokken personen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stelleur

Als stelleur of allround timmerman zal het verkrijgen van werk zeker geen probleem hoeven te zijn. Lang niet alle timmerlieden kunnen zich allround stelleur noemen, waardoor de arbeidskansen zeker goed te noemen zijn. De doorgroeimogelijkheden als stelleur zijn verder wel beperkt.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stelleur

Als stelleur in loondienst val je onder de cao bouwnijverheid, waarbinnen je arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een stelleur zal over het algemeen een salaris verdienen vergelijkbaar met een timmerman, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en werkervaring.

Mijnzzp.nl