Heier

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep heier
Werken als heier
Paalfundering
Heimachine en heistelling
Funderingstechniek:
Opleidingen tot heier
Bedrijven waar een heier werkzaam kan zijn
Competenties heier
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als heier
Arbeidsvoorwaarden en salaris heier
Eigen bedrijf starten als Heier
Boekhoudprogramma vergelijken Heier

Beroep heier

Een heier is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met heiwerkzaamheden. Een heier werkt over het algemeen veel samen met de machinist van de hei- of funderingsinstallatie. De verschillende werkzaamheden waarvoor een heier verantwoordelijk is zijn onder andere het opstellen van de heistelling, het bedrijfsklaar maken van de heistelling, het strijken van de heistelling, het vervoeren van de heistelling en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de heistelling. Daarnaast kan het voorkomen dat een heier met een schop werkt, om bijvoorbeeld zand te verplaatsen rondom de heipaal. De inhoudelijke werkzaamheden als heier kunnen wel verschillen per funderingstechniek, omdat het slaan van heipalen een andere techniek is dan het daar en op dat moment boren en storten van heipalen. Bij meteen gestorte heipalen zal de heier de palen ook moeten voorzien van wapening en is hij of zij verantwoordelijk voor het verwijderen van de tijdelijke heibuis. Deze heibuis zal door de machinist na het aanbrengen van de wapening en het beton uit de grond getrokken worden. Een heier is dus een vakman die werkzaam is binnen de funderingstechniek. Funderingstechniek is een breed vakgebied dat niet alleen betrekking heeft op heipalen. Een heier kan bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van damwanden. Andere werkzaamheden als heier kunnen zijn het aanbrengen of verleggen van rijplaten voor de machinist. De werkzaamheden van een heier zijn verder geen moeilijke werkzaamheden, echter moet een heier wel over een groot verantwoordelijkheidsgevoel beschikken, omdat ongelukken in alle gevallen voorkomen moeten worden. Ook de persoonlijke veiligheid speelt een belangrijke rol, omdat een heier met veel lawaai en trillingen te maken heeft binnen zijn werkzaamheden.

Werken als heier

Een heier heeft dus een belangrijke ondersteunende taak en werkt veel samen met de machinist van de hei-installatie. Andere werkzaamheden die een heier kan uitvoeren zijn het plaatsen van houten of stallen damwanden. Ook deze werkzaamheden worden uitgevoerd samen met een machinist. Deze houten of stalen damwanden worden in de grond gebracht door heien, trillen of drukken. Damwanden kunnen nodig zijn om verschillende redenen. Ze kunnen permanent geplaatst worden of het betreft een tijdelijke voorziening. Een voorbeeld van permanente damwanden zijn damwanden voor een kademuur langs een haven of als oeverbescherming. Tijdelijke damwanden kunnen nodig zijn voor een bouwput. Wanneer een aannemer een kelder gaat maken zal hij of zij soms gebruik moeten maken van damwanden om grondwater buiten te houden en om instortingsgevaar te voorkomen. Een heier moet gezien worden als allround medewerker die inzetbaar is voor alle voorkomende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld ook aan het aanslaan van palen en wapening. In dat opzicht kan een heier ook aangemerkt worden als hijsbegeleider.

Paalfundering

Een paalfundering is een fundering waarbij alle krachten overgebracht worden naar de dragende ondergrond. Funderingspalen worden toegepast als de draagkrachtige laag te diep ligt voor een gebruikelijke fundering, zoals een fundering op staal. Om het draagvermogen van de grond te kunnen bepalen wordt een sonderingsonderzoek uitgevoerd. Een sonderingsonderzoek geeft onder andere aan of er geheid moet worden en tot welke diepte dit uitgevoerd moet worden. Vanzelfsprekend zijn heipalen erg belangrijk om schade aan funderingen te voorkomen.

Heimachine en heistelling

Een heimachine is een grote kraan die voorzien is van een heiblok. Een heiblok is zwaar blok dat iedere keer van een bepaalde hoogte naar beneden valt, waardoor heipalen of damwanden de grond in worden geslagen. Deze techniek noemt men heien. Moderne heiblokken zijn meestal voorzien van een hydraulische impacthamer, waardoor het laten vallen van een heiblok van grote hoogte niet meer nodig is.

Funderingstechniek:

Opleidingen tot heier

Er bestaan binnen Nederland geen specifieke opleidingen tot heier. Ervaring speelt binnen dit beroep meestal een grotere rol dan een gerichte opleiding. Een cursus VCA-basisveiligheid is meestal wel verplicht om als heier te kunnen werken. Voor het bedienen van een heimachine is doorgaans wel een opleiding nodig. Ook de administratie en boekhouding bijhouden is belangrijk als zelfstandig ondernemer. Hiervoor kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van een goed online boekhoudprogramma speciaal gemaakt voor zzp'ers.

Bedrijven waar een heier werkzaam kan zijn

Een heier is over het algemeen werkzaam voor een hei- of funderingsbedrijf dat heiwerkzaamheden uitvoert. Een heier kan ook werkzaam zijn binnen de civiele techniek of bijvoorbeeld de waterbouw.

Competenties heier

De belangrijkste competentie als heier is je verantwoordelijkheidsgevoel. Heiwerkzaamheden kunnen gevaarlijk zijn als ze niet op een professionele manier uitgevoerd worden. Dit heeft ook betrekking op de persoonlijke veiligheid als heier. Algemeen belangrijke competenties als heier zijn samenwerken, communicatie en doorzettingsvermogen. Doorzettingsvermogen heeft voornamelijk betrekking op mogelijke weersomstandigheden in combinatie met de heilocatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als heier

Het arbeidsmarktperspectief als heier is over het algemeen matig te noemen. Het betreft een vrij specifiek beroep waarbinnen niet veel bedrijven actief zijn. Daarnaast kan de concurrentie groot zijn als er een mogelijke vacature vrijkomt, omdat er meestal geen specifieke opleidingen verwacht worden. Als heier bestaan er geen echte doorgroeimogelijkheden zonder verdere opleidingen. Een vervolgfunctie binnen dit beroep kan zijn de functie heibaas.

Arbeidsvoorwaarden en salaris heier

Als heier val je meestal onder de cao bouw, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een heier in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2100 en 2900 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Heier

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Heier, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Heier

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Heier bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Heier.

Mijnzzp.nl