Assistent uitvoerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een assistent uitvoerder is de rechterhand van de uitvoerder. Meestal is de assistent uitvoerder in opleiding, om uiteindelijk zelf uitvoerder te worden. Vooral op grote bouwlocaties is het niet ongebruikelijk dat de uitvoerder hulp heeft van een assistent uitvoerder. Als assistent uitvoerder hoef je niet in de bouw werkzaam te zijn, omdat uitvoerders ook in andere branches voorkomen. Over het algemeen zal de assistent uitvoerder onder begeleiding staan van de uitvoerder, maar het kan ook voorkomen dat de assistent uitvoerder zelf de verantwoordelijkheid krijgt over een klein bouwproject. Hier zal de assistent uitvoerder dus zelf het personeel en onderaannemers moeten aansturen. Als assistent uitvoerder ben je dan ook een soort manager en zal je over leidinggevende capaciteiten moeten beschikken.

Een assistent uitvoerder is eigenlijk precies het zelfde als het beroep uitvoerder. Het enige verschil is dat de assistent uitvoerder onder toezicht staat van de uitvoerder. De assistent uitvoerder zal dus in op dracht van de uitvoerder opdrachten uitvoeren. Voor dit beroep moet je een goede (praktische) vakman zijn. Je moet vooral leidinggevende capaciteiten hebben, overzicht kunnen houden, goed met andere medewerkers om kunnen gaan, mogelijke problemen inzien, flexibel zijn en je mondeling goed kunnen uitdrukken. Vakkennis speelt als assistent uitvoerder een belangrijke rol.

Een assistent uitvoerder leert het vak over het algemeen in de praktijk en gedeeltelijk op school. De meeste assistent uitvoerders gaan na jaren van begeleiding uiteindelijk aan de slag als uitvoerder, waarbij ze zelf een bouw mogen begeleiden. Een aannemer zal dan meestal eerst een kleine klus gunnen aan de nieuwe uitvoerder, zodat deze kan groeien in zijn taak als uitvoerder. Na enkele kleine opdrachten kan de uitvoerder doorgroeien tot het mogen begeleiden van een groot bouwproject.

Wie als uitvoerder wil gaan werken zal tegen een hoge werkdruk moeten kunnen. Op een bouwplaats werken vaak veel verschillende mensen, van verschillende bedrijven, die allemaal een taak hebben. Het is dan ook belangrijk voor de uitvoerder om veel te overleggen en zo misstanden uit de weg te gaan. Ook het regelen van materialen en machines is erg belangrijk, om de bouw vlot te kunnen laten lopen. Mensen die stil staan omdat er geen materialen of machines zijn kan echt niet. Het is de verantwoordelijkheid van de uitvoerder om dit te voorkomen.

Daarnaast zal de uitvoerder over overwicht moeten beschikken. Het komt nog wel eens voor dat mensen binnen de bouw tegendraads zijn, omdat ze bepaalde zaken anders zien. Het is aan de uitvoerder om duidelijk te maken dat zijn wil wet is. De uitvoerder is de persoon die bepaalt hoe dingen maakt worden en niemand anders.

Als assistent uitvoerder zal je ook vaak aanwezig zijn tijdens de bouwvergadering, die op de meeste bouwplaatsen iedere week plaats vindt. Tijdens deze vergaderingen zijn meestal alle partijen betrokken, zoals de aannemer, architecten, onderaannemers en opdrachtgevers. Tijdens deze vergadering zal de algemene voortgang besproken worden en overlegd worden over mogelijke problemen tijdens de bouw. Als assistent uitvoerder kan het voorkomen dat je een verslag van de vergadering maakt, zodat alle belangrijke punten later weggewerkt kunnen worden door de uitvoerder.

Wat leer je als assistent uitvoerder

Als assistent uitvoerder krijg je veel verschillende vakken, zoals algemene bouwkunde, vaktechnische vaardigheden, uitmeten, bouwplaats inrichten, fundaties en grondwerk, betonwerk, administratie en planning, uitrekken en afroepen materialen en arbo- en milieuvakken. Ondersteunende algemene vakken zijn meestal Nederlands, communicatie, toegepaste wis- en natuurkunde, toegepaste mechanica en informatica. Na het diploma assistent Uitvoerder Burger- en Utiliteitsbouw kan je aanvullend een opleiding volgen tot bijvoorbeeld aannemer.

Veiligheid speelt tegenwoordig ook een grote rol en het is denkbaar dat je verschillende extra opleidingen moet volgen. Denk bijvoorbeeld aan een EHBO-cursus of een opleiding tot preventiemedewerker. Het is tegenwoordig verplicht dat er minimaal één preventiemedewerker aanwezig is tijdens het werk. In veel gevallen betreft dit het uitvoerende personeel.

Beroep assistent uitvoerder:

Opleidingen tot assistent uitvoerder

Assistent uitvoerder kan je worden op verschillende manieren. De meest voorkomende vorm van opleiding tot assistent uitvoerder is die van het volgen van een vervolg opleiding tot assistent uitvoerder, na de opleiding timmerman. De opleiding tot assistent uitvoerder kan twee tot vier jaar duren, afhankelijk van de vooropleiding. Tijdens de opleiding tot assistent uitvoerder voer je allerlei werkzaamheden uit op de bouwplaats en op kantoor. Op de bouwplaats sta je onder begeleiding van de uitvoerder. De uitvoerder zal de assistent uitvoerder steeds meer taken geven gedurende de opleiding, en de assistent uitvoerder ook zelf berekeningen laten maken zoals het aantal kuub beton wat er nodig is voor de betonstort, of materialen laten bestellen. Tijdens de opleiding worden er zowel in de praktijk als in de theorie examens afgenomen.

Bedrijven waar een assistent uitvoerder werkzaam kan zijn

Een assistent uitvoerder die wij hier omschrijven is werkzaam voor aannemers, maar een assistent uitvoerder komt natuurlijk in veel meer branches voor. Meestal wordt een assistent uitvoerder ingezet als hulp van een uitvoerder op grote bouwlocaties.

Competenties assistent uitvoerder

Als assistent uitvoerder is het belangrijk dat de leerling goed kan leren en ook nauwkeurig kan werken en, niet onbelangrijk, zaken goed kan regelen zodat de mensen en materialen op tijd geleverd worden. Anders staat de bouw stil, wat de aannemer onnodig geld zal kosten. Ook een wiskundigeknobbel is erg belangrijk als assistent uitvoerder, omdat er vaak berekeningen gemaakt moeten worden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als assistent uitvoerder

Als assistent uitvoerder kan je uiteindelijk doorgroeien tot uitvoerder. Meestal kost het enkele jaren voordat een assistent uitvoerder zelfstandig  zeggenschap krijgt over een bouwplaats. Maar als assistent uitvoerder kan je eigenlijk alle kanten op binnen de bouwwereld, zoals op de planning gaan werken of zelfs aannemer worden met nog wat extra opleiding. Maar ook buiten de bouwwereld kan je als assistent uitvoerder prima aan de slag,

Arbeidsvoorwaarden en salaris assistent uitvoerder

Een assistent uitvoerder zal afhankelijk van zijn leeftijd en ervaring ongeveer 2000 euro bruto per maand verdienen. Pas als de assistent uitvoerder zelf uitvoerder is zal deze meer gaan verdienen. Als assistent uitvoerder worden vaak erg lange dagen gemaakt, die zeker nog doorgaan als ander bouwpersoneel vaak al lang naar huis is. Ook zullen er regelmatig vergaderingen bijgewoond moeten worden als assistent uitvoerder.

Mijnzzp.nl