Assistent uitvoerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een assistent uitvoerder is over het algemeen een werknemer die nog aan het leren is voor het beroep uitvoerder. In de meeste gevallen zal een assistent uitvoerder dan ook een opleiding aan het volgen zijn tot uitvoerder. Een assistent uitvoerder moet gezien worden als de rechterhand van een uitvoerder. Vooral op grote bouwlocaties is het niet ongebruikelijk dat de uitvoerder hulp heeft van een assistent uitvoerder. Als assistent uitvoerder hoef je niet in de bouw werkzaam te zijn, omdat uitvoerders ook in andere branches voorkomen. Over het algemeen zal een assistent uitvoerder onder begeleiding staan van de uitvoerder, maar het kan ook voorkomen dat een assistent uitvoerder zelf de verantwoordelijkheid krijgt over een klein bouwproject. Hier zal de assistent uitvoerder dus zelf het personeel en onderaannemers moeten aansturen. Als assistent uitvoerder ben je een soort manager en zal je over leidinggevende capaciteiten moeten beschikken. Het beroep assistent uitvoerder is eigenlijk precies het zelfde als het beroep uitvoerder. Het enige verschil is dat een assistent uitvoerder onder toezicht staat van een uitvoerder. Een assistent uitvoerder zal dus in opdracht van een uitvoerder werken. Voor dit beroep moet je een goede (praktische) vakman zijn. Daarnaast moet een assistent uitvoerder over leidinggevende capaciteiten beschikken, overzicht kunnen houden, goed kunnen samenwerken, mogelijke problemen inzien en flexibel zijn. Vakkennis is over het algemeen erg belangrijk als we spreken van een assistent uitvoerder. Een assistent uitvoerder leert het vak uitvoerder over het algemeen in de praktijk en gedeeltelijk op school.

De meeste assistent uitvoerders gaan na jaren van begeleiding uiteindelijk aan de slag als uitvoerder, waarbij ze zelf een bouw mogen begeleiden. Een aannemer zal dan meestal eerst een kleine opdracht gunnen aan de nieuwe uitvoerder, zodat deze kan groeien in zijn werkzaamheden als uitvoerder. Na enkele kleine opdrachten zal een uitvoerder over het algemeen doorgroeien tot de grotere bouwprojecten. Als uitvoerder van grotere bouwprojecten beschik je over veel verantwoordelijkheden. Als assistent uitvoerder zal je ook regelmatig aanwezig zijn bij de bouwvergadering, die op de meeste bouwplaatsen iedere week plaats vindt. Tijdens deze vergaderingen zijn meestal alle partijen betrokken, zoals de aannemer, architecten, bouwinspecteurs, onderaannemers en opdrachtgevers. Tijdens deze vergadering zal de algemene voortgang besproken worden en wordt overlegd over mogelijke problemen tijdens de bouw. Als assistent uitvoerder kan het voorkomen dat je een verslag van de vergadering maakt, zodat alle belangrijke punten later weggewerkt kunnen worden door de uitvoerder.

Wie als uitvoerder wil gaan werken zal tegen een hoge werkdruk moeten kunnen. Op een bouwplaats werken vaak veel verschillende mensen, van verschillende bedrijven, die allemaal een specifieke taak hebben. Het is dan ook belangrijk als uitvoerder om regelmatig te overleggen en zo misstanden te voorkomen. Ook het regelen van juiste materialen en machines is erg belangrijk, om de bouw vlot te kunnen laten lopen. Mensen die stil staan omdat er geen materialen of machines zijn mag bijvoorbeeld niet voorkomen. Het is de verantwoordelijkheid van een uitvoerder om dit soort problemen te voorkomen. Daarnaast is het als uitvoerder erg belangrijk dat je overwicht hebt, omdat het de uitvoerder is die zal bepalen hoe erg gewerkt moet worden.

Als assistent uitvoerder krijg je veel verschillende vakken, zoals algemene bouwkunde, vaktechnische vaardigheden, uitmeten, bouwplaats inrichten, fundaties en grondwerk, betonwerk, administratie en planning, uitrekken en afroepen materialen en arbo- en milieuvakken. Ondersteunende algemene vakken zijn meestal Nederlands, communicatie, toegepaste wis- en natuurkunde, toegepaste mechanica en informatica. Na het diploma assistent Uitvoerder Burger- en Utiliteitsbouw kan je aanvullend een opleiding volgen tot bijvoorbeeld aannemer. Veiligheid speelt tegenwoordig een belangrijke rol binnen de bouwwereld. Het is dus denkbaar dat je al assistent uitvoerder ook verschillende extra opleidingen moet volgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een EHBO-cursus of een opleiding tot preventiemedewerker. Het is tegenwoordig verplicht dat er minimaal één preventiemedewerker aanwezig is tijdens het werk. In veel gevallen betreft dit het uitvoerende personeel, zoals een assistent uitvoerder of de uitvoerder.

Beroep assistent uitvoerder:

Opleidingen tot assistent uitvoerder

Assistent uitvoerder kan je worden op verschillende manieren. De meest voorkomende vorm van opleiding tot assistent uitvoerder is die van het volgen van een vervolg opleiding tot assistent uitvoerder, na de opleiding timmerman. De opleiding tot assistent uitvoerder kan twee tot vier jaar duren, afhankelijk van de vooropleiding. Tijdens de opleiding tot assistent uitvoerder voer je allerlei werkzaamheden uit op de bouwplaats en op kantoor. Op de bouwplaats sta je onder begeleiding van de uitvoerder. De uitvoerder zal de assistent uitvoerder steeds meer taken geven gedurende de opleiding, en de assistent uitvoerder ook zelf berekeningen laten maken zoals het aantal kuub beton wat er nodig is voor de betonstort, of materialen laten bestellen. Tijdens de opleiding worden er zowel in de praktijk als in de theorie examens afgenomen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een assistent uitvoerder werkzaam kan zijn

Een assistent uitvoerder is werkzaam voor een aannemersbedrijf. Aannemersbedrijven komen niet alleen binnen de bouwwereld voor; ze kunnen ook actief zijn binnen de grond-, weg- en waterbouw. Zoals eerder omschreven zal een assistent uitvoerder samenwerken met een uitvoerder, omdat een assistent uitvoerder nog aan het leren is voor het beroep uitvoerder.

Competenties assistent uitvoerder

De belangrijkste competenties van een assistent uitvoerder zijn de motivatie en het leervermogen, omdat een assistent uitvoerder in de meeste gevallen een opleiding aan het volgen is tot uitvoerder. In het algemeen is het belangrijk dat een assistent uitvoerder de eigenschappen heeft van een communicatieadviseur, omdat een assistent uitvoerder te maken zal hebben met veel verschillende vaklieden. Daarnaast moet een assistent uitvoerder over waakzaamheid beschikken, omdat een assistent uitvoerder ook gezien moet worden als veiligheidscoördinator. Algemeen belangrijke woorden zijn management, passie, luisteren, secuur, vakmanschap, bouwkunde, zelfstandigheid, plannen, organiseren en controleren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als assistent uitvoerder

Het arbeidsmarktperspectief als assistent uitvoerder is over het algemeen goed te noemen, omdat de bouwsector veel behoefte heeft aan goed opgeleide vakmensen. De functie assistent uitvoerder is over het algemeen alleen toegankelijk voor vaklieden die een opleiding volgen tot uitvoerder. Niet iedereen kan dus zomaar werkzaam zijn als assistent uitvoerder. De doorgroeimogelijkheden als assistent uitvoerder moeten gezien worden in het beroep uitvoerder. In de meeste gevallen zal een assistent uitvoerder na de opleiding zelfstandig een bouwproject mogen begeleiden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris assistent uitvoerder

Een assistent uitvoerder zal afhankelijk van zijn leeftijd en ervaring ongeveer 2000 euro bruto per maand verdienen. Pas als de assistent uitvoerder zelf uitvoerder is zal deze meer gaan verdienen. Als assistent uitvoerder worden vaak erg lange dagen gemaakt, die zeker nog doorgaan als ander bouwpersoneel vaak al lang naar huis is. Ook zullen er regelmatig vergaderingen bijgewoond moeten worden als assistent uitvoerder.

Mijnzzp.nl