Architect

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een architect ontwerpt gebouwen of geeft zijn visie bij renovatieprojecten. Zijn ideeën zet de architect op papier in de vorm van een tekening. Vaak gaan er heel wat ideeën en concept tekeningen vooraf aan een definitief ontwerp. Als een ontwerp tot uitvoer gebracht wordt zal de architect het project blijven volgen en regelmatig overleggen met de betrokken partijen, zoals aannemers, de gemeente en de klant. Als architect ben je een creatief persoon die ideeën weet om te zetten in gebouwen, die ook nog eens functioneel moeten zijn voor de uiteindelijke gebruikers. Het beroep architect is een mooi beroep waarbinnen vormgeving, gebruikersgemak en duurzaamheid meestal een grote rol spelen. Ondanks dat de architect veel vrijheden kent binnen zijn beroep werkt een architect niet alleen. Het ontwerpen van gebouwen is een samenspel tussen verschillende vakmensen. Het beroep architect is binnen Nederland een beschermd beroep, dus niet iedereen mag zich zomaar uitgeven als architect.

Een architect kan woningen, fabrieken, kantoren, kerken en degelijke ontwerpen. In het verleden werd hij ook wel een bouwmeester genoemd. Wanneer een woning door een architect is ontworpen zie je dat vaak terug bij de verkoop. In de folder staat dan onder architectuur gebouwd.

Niet iedereen mag zich zomaar architect noemen in Nederland. Om jezelf architect te kunnen noemen moet de architect ingeschreven zijn in het architectenregister. Wanneer iemand hier niet is ingeschreven mag je de titel architect in Nederland niet gebruiken. Veel architecten zijn in Nederland aangesloten bij de beroepsorganisatie BNA, dit is de Bond van Nederlandse Architecten. Veel opdrachtgevers kijken naar de beroepsorganisatie als keurmerk wanneer ze een architect willen inschakelen.

Een architect zal goed veel moeten overleggen met zijn opdrachtgever. Vaak maakt de architect eerst een ruwe schets van zijn ideeën op papier. Met deze schets kan de architect naar zijn opdrachtgever gaan om te overleggen of zijn idee haalbaar is. Hier kijken zijn dan naar alle aspecten zoals kosten, haalbaarheid en het ontwerp. Als het idee door de opdrachtgever goedgekeurd is kunnen ze met de ruwe schets naar de gemeente om te vragen of ze zich kunnen vinden in het ontwerp en de gedachten achter het ontwerp.

Vroeger was het tekenwerk nog echt tekenen met potlood op papier. Dit wordt nog wel gedaan maar niet bij de uiteindelijke tekeningen. Hiervoor gebruikt de architect tegenwoordig het programma CAD (Computer Aides Design). Wanneer alle tekeningen klaar zijn dan gaan eventuele moeilijke technische berekeningen naar de constructeur. De constructeur zal dan zijn berekeningen loslaten op eventuele kolommen, draagkracht van muren enz.

Als alles klaar is zal de architect het bestek schrijven waar alles omschreven is. Dit bestek heeft een aannemer nodig om te kunnen zien hoe de architect iets bedoelt heeft. In het bestek staat eigenlijk alles omschreven wat een aannemer moet weten. Van materiaal soort tot de kleuren die de aannemer moet gebruiken,

Beroep architect:

Informatie over een tekenaar en architect:

Opleidingen tot architect

Er zijn diverse manieren voor het volgen van een opleiding tot architect. Er zijn op het middelbaar beroepsonderwijs en via een Hbo-opleiding geen mogelijkheden om rechtstreeks een opleiding tot architect te volgen. Wel kunnen de gekozen richtingen helpen als men door wil leren voor de titel architect. De titel architect is alleen te behalen door een universitaire opleiding te volgen. Een vooropleiding kan de Hbo-opleiding Bouwkunde zijn. Het rechtstreeks instromen is alleen mogelijk met de juiste vooropleidingen. De titel architect is een beschermde titel, en mag niet zomaar gebruikt worden. Als architect moet je ingeschreven zijn in het architectenregister.

Bedrijven waar een architect werkzaam kan zijn

Als architect kan je gaan werken bij een architectenbureau, gemeentes, provincies en natuurlijk zelfstandig ondernemer worden. Er zijn redelijk veel architectenbureaus, die kunnen verschillen van groot tot klein.

Competenties architect

Als architect is de passie voor gebouwen en het ontwerpen hiervan erg belangrijk. Het neerzetten van een mooi pand of het transformeren van een bestaand pand moet als ware in het bloed zitten van de architect. Als architect is het erg belangrijk om duidelijke richting te kiezen. Wil je zelfstandig ontwerpen of in een team? Bij grote architectenbureaus ben je als architect vaak druk met bepaalde onderdelen van gebouwen en ontwerp je het gebouw samen. Wil je zelfstandig ontwerpen dan pas je als architect wellicht beter bij een klein bedrijf.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als architect

Als architect is er redelijk veel werk te vinden. Het is belangrijk dat een architect een eigen mening heeft en deze ook uit. Als architect kan je gaan werken bij een architectenbureau, om samen met andere architecten te ontwerpen, of als zelfstandig ondernemer gaan werken. Als zelfstandige heb je als architect natuurlijk veel meer zeggenschap dan bij een groot kantoor. De doorgroeimogelijkheden zitten hem voornamelijk in het leidinggevende worden van een team architecten, of zelfstandig blijven werken als architect.

Arbeidsvoorwaarden en salaris architect

Als architect heb je een bijzonder beroep, en kan je wereldberoemd worden met een uniek ontwerp. Het salaris van architect in loondienst zal afhankelijk van de leeftijd en ervaring ergens tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand liggen. Werk je als zelfstandig architect dan kunnen de inkomsten vele male hoger liggen. Wel is het dan belangrijk dat er voldoende opdrachten binnen gehaald worden, wat niet altijd even makkelijk is als architect. Er is veel concurrentie onder architecten en architectenbureaus.

Mijnzzp.nl