Architect

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep architect
Het beroep architect is beschermd
Werken als architect
Specialisaties als architect
Hoe word je een goede architect?
Wie mag zich architect noemen?
Dus jij wil architect worden?
Wat doet een architect?
Werkzaamheden van een architect:
Hoeveel verdient een architect?
Film: wat doet een architect:
Film: tekenaar en architect:
Opleidingen tot architect
Bedrijven waar een architect werkzaam kan zijn
Competenties architect
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als architect
Arbeidsvoorwaarden en salaris architect
Eigen bedrijf starten als Architect
Boekhoudprogramma vergelijken Architect

Beroep architect

Een architect of architecte is een ontwerper die gebouwen ontwerpt en deze visualiseert in ontwerp- en bouwtekeningen. Daarnaast kan een architect betrokken zijn bij verbouwingen en renovatieprojecten. De ideeën die een architect heeft zet hij of zij op papier in de vorm van een tekening. Meestal gaan er heel wat ideeën en concepttekeningen vooraf aan een definitief ontwerp. Als een ontwerp tot uitvoer gebracht wordt zal een architect het project blijven volgen en regelmatig overleggen met de betrokken partijen, zoals aannemers, de gemeente en de opdrachtgever. Als architect ben je een creatief persoon die ideeën weet om te zetten in gebouwen, die ook nog eens functioneel moeten zijn voor de uiteindelijke gebruikers. Het beroep architect is een mooi beroep waarbinnen vormgeving, gebruikersgemak en duurzaamheid meestal een belangrijke rol spelen. Ondanks dat een architect veel vrijheden heeft binnen zijn beroep werkt een architect over het algemeen niet alleen. Het ontwerpen van gebouwen is een samenspel tussen verschillende vakmensen. Ook kan een architect te maken hebben met stedenbouwkundige die verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening van woonwijken of andere locaties. Een architect kan woningen, fabrieken, kantoren, kerken en degelijke ontwerpen. In het verleden werd een architect ook wel een bouwmeester genoemd. Architectuur is in het kort het beste te omschrijven als de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving. Als een woning door een architect is ontworpen zie je dat vaak terug bij de verkoop. In de folder staat dan onder architectuur gebouwd. Het beroep architect is binnen Nederland een beschermd beroep, dus niet iedereen mag zich zomaar uitgeven als architect. Er zijn tegenwoordig verschillende specialisaties mogelijk wanneer het aankomt op het werken als architect. Er zijn redelijk veel architecten werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Het beroep architect is beschermd

Niet iedereen mag zich zomaar architect noemen in Nederland. Om jezelf architect te kunnen noemen moet de architect ingeschreven zijn in het architectenregister. Wanneer iemand hier niet is ingeschreven mag je de titel architect in Nederland niet gebruiken. Veel architecten zijn in Nederland aangesloten bij de beroepsorganisatie BNA, dit is de Bond van Nederlandse Architecten. Veel opdrachtgevers kijken naar de beroepsorganisatie als keurmerk wanneer ze een architect willen inschakelen. Een architect zal goed veel moeten overleggen met zijn opdrachtgever. Vaak maakt de architect eerst een ruwe schets van zijn ideeën op papier. Met deze schets kan de architect naar zijn opdrachtgever gaan om te overleggen of zijn idee haalbaar is. Hier kijken zijn dan naar alle aspecten zoals kosten, haalbaarheid en het ontwerp. Als het idee door de opdrachtgever goedgekeurd is kunnen ze met de ruwe schets naar de gemeente om te vragen of ze zich kunnen vinden in het ontwerp en de gedachten achter het ontwerp. Voor het realiseren van een bouwkundig ontwerp moet je soms ook belanghebbenden beïnvloeden en moeten de architecturale plannen ook voldoen aan verschillende factoren en de technische voorschriften.

Werken als architect

Vroeger was het tekenwerk nog echt tekenen met potlood op papier. Dit wordt nog wel gedaan, maar niet bij de uiteindelijke tekeningen. Hiervoor gebruikt de architect tegenwoordig het programma CAD (Computer Aided Design). Wanneer alle tekeningen klaar zijn dan gaan eventuele moeilijke technische berekeningen naar de constructeur. De constructeur zal dan zijn berekeningen loslaten op eventuele kolommen, draagkracht van muren enz. Als alles klaar is zal een architect ook het bestek laten schrijven. Binnen het bestek staat precies omschreven welke materialen er gebruikt moeten worden en hoe de materialen precies toegepast moeten worden. Dit bestek heeft een aannemer nodig om te kunnen zien hoe een architect iets bedoeld heeft. In het bestek staat eigenlijk alles omschreven wat een aannemer moet weten. Van materiaalsoort tot de kleuren die de aannemer moet gebruiken. Een aannemer heeft dus niet alleen te maken met bouwtekeningen omdat op bouwtekeningen niet alle relevante informatie te vinden is over bouwmaterialen.

Specialisaties als architect

Het is niet zo dat architecten alleen werkzaam kunnen zijn als ontwerper van gebouwen. Denk bijvoorbeeld ook aan landschapsarchitecten en aan interieurarchitecten. Daarnaast kan een architect actief zijn als stedenbouwkundige. Een stedenbouwkundige is juist weer gespecialiseerd in het ontwikkelen van nieuwbouwwijken en herontwikkel-locaties. Er zijn ook redelijk veel particulieren die gebruikmaken van een architect. In dat geval hebben we het meestal om een verbouwing of mensen die een huis laten ontwerpen. Afhankelijk van de opdracht kan een architect ook te maken hebben met een akoesticus en bouwfysicus. Een akoesticus is gespecialiseerd in het op de juiste manier toepassen van materialen om het beste geluid te kunnen creëren. Een bouwfysicus kijkt juist weer naar de duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid van gebouwen door het toepassen van de juiste materialen op de juiste manier. In dat geval hebben we het meestal wel om grote openbare gebouwen, zoals een bibliotheek.

Hoe word je een goede architect?

Je hebt verbeeldingskracht nodig om nieuwe ideeën te bedenken, en je hebt technische vaardigheden nodig om ze te kunnen maken. Je hebt communicatieve vaardigheden nodig om je ideeën te verkopen of anderen ervan te overtuigen dat ze goed zijn. Maar de belangrijkste vaardigheid voor een architect is mensen begrijpen.

Wie mag zich architect noemen?

De titel architect is een wettelijk beschermde titel. Dit is ook het geval wanneer we spreken van stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. De wet bepaalt dat je je geen architect mag noemen of het woord in je bedrijfsnaam mag gebruiken zonder registratie te hebben. De titel wordt beschermd, zodat het grote publiek weet met wie het te maken heeft als het over hun toekomstige huis, kantoorgebouw, school of ziekenhuis gaat.

Dus jij wil architect worden?

Architect worden is alleen mogelijk door het volgen van de universitaire opleiding architectuur. Het beroep architect zal wel echt bij je moeten om het te redden in deze vierjarige opleiding. Bij architectuur gaat het niet alleen om het ontwerpen van aantrekkelijke gebouwen, maar ook om het oplossen van sociale problemen en het bouwen van milieuvriendelijke structuren.

Je kunt al heel wat toekomstige architecten herkennen aan hun tekentafel, potloden en altijd aanwezige liniaal op school. Je bent waarschijnlijk een architect als je overal om je heen schoonheid ziet, of juist bedenkt hoe dingen beter of anders kunnen.

Wat doet een architect?

Een architect is dus een ontwerper die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en plannen van gebouwen en structuren. Architecten werken nauw samen met cliënten om hun behoeften en wensen te begrijpen en vertalen deze naar functionele, esthetische en technisch haalbare ontwerpen. Het werk van een architect omvat het maken van tekeningen en modellen, het selecteren van geschikte materialen en constructiemethoden, het coördineren met andere professionals zoals ingenieurs en aannemers, en het begeleiden van het project van concept tot realisatie. Ze houden rekening met aspecten zoals functionaliteit, duurzaamheid, veiligheid, esthetiek en budgettaire beperkingen. Kortom, een architect combineert creatieve en technische vaardigheden om inspirerende en functionele gebouwen te creëren die voldoen aan de behoeften van de gebruikers en de omgeving.

Werkzaamheden van een architect:

  • Het overleggen met de opdrachtgever.
  • Het bedenken en visualiseren van ontwerpen.
  • Het uitwerken van concepttekeningen.
  • Het laten maken van bouwtekeningen.
  • Het laten maken van detailtekeningen.
  • Het aanvragen van vergunningen (gemeente).
  • Het begeleiden van werkzaamheden.

Hoeveel verdient een architect?

Het salaris van een architect kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals ervaring, specialisatie, werklocatie en werkgever. Over het algemeen kan het startsalaris voor een beginnende architect liggen tussen de € 3.500 en € 4.500 bruto per maand. Naarmate de ervaring en expertise toenemen, kan het salaris stijgen tot gemiddeld € 4.000 tot € 7.000 bruto per maand voor ervaren architecten. Het is belangrijk op te merken dat deze bedragen een indicatie zijn en dat het werkelijke salaris kan variëren. Daarnaast kunnen architecten ook werken als zelfstandig architect.

Film: wat doet een architect:

Film: tekenaar en architect:

Opleidingen tot architect

Er zijn diverse manieren voor het volgen van een opleiding tot architect. Er zijn op het middelbaar beroepsonderwijs en via een hbo-opleiding geen mogelijkheden om rechtstreeks een opleiding tot architect te volgen. Wel kunnen de gekozen richtingen helpen als men door wil leren voor de titel architect. De titel architect is alleen te behalen door een universitaire opleiding te volgen. Dit kan ook aan een technische universiteit zijn. Aan een technische universiteit gaat het ook om bouwkunde. Een vooropleiding kan de hbo-opleiding Bouwkunde zijn. Het rechtstreeks instromen is alleen mogelijk met de juiste vooropleidingen. De titel architect is een beschermde titel, en mag niet zomaar gebruikt worden. Als architect moet je ingeschreven zijn in het architectenregister. Ook de boekhouding correct bijhouden is belangrijk als zelfstandig werkende architect. Hiervoor zijn meerdere boekhoudprogramma's beschikbaar.

Bedrijven waar een architect werkzaam kan zijn

Een architect is over het algemeen werkzaam voor een architectenbureau, gemeente, projectontwikkelaar of voor een provincie. Als een architect werkt voor een architectenbureau is het denkbaar dat een architect actief is als consultant voor verschillende opdrachtgevers. Daarnaast kan een architect werken als ondernemer binnen een eigen architectenbureau.

Competenties architect

Als architect is de belangrijkste competentie de passie voor gebouwen en het ontwerpen hiervan. Het neerzetten van een mooi gebouw of het transformeren van een bestaand gebouw moet als ware in het bloed zitten van een architect. Hierbij spelen ook de esthetische eisen een belangrijke rol. Een andere belangrijke competentie als architect is communicatie, omdat je als architect met veel verschillende partijen te maken zal krijgen binnen je werkzaamheden. Het kunnen overleggen en onderhandelen met verschillende partijen heeft alles moet goede communicatie te maken. In dat opzicht kan ook samenwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie. Als je werkzaam bent als ondernemer is ook het netwerken aan te merken als belangrijke competentie. Als laatste is het ook belangrijk dat een architect gezien kan worden als motivator en inspirator, zodat ideeën werkelijkheid worden. Algemeen belangrijk woorden zijn professionaliteit, visie, creativiteit, planmatig, gestructureerd, plannen, organiseren en vakkundig. Vanzelfsprekend heeft een architect te maken met vaste beroepscompetenties die aangeleerd worden tijdens de studie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als architect

Het arbeidsmarktperspectief als architect is over het algemeen redelijk te noemen als je beschikt over de juiste studies. Binnen de grotere architectenbureaus is het meestal wel mogelijk om vroeg of laat een baan te verkrijgen. De doorgroeimogelijkheden als architect kunnen gezien worden in het opbouwen van een goede naamsbekendheid, waardoor je steeds mooiere opdrachten zal verkrijgen. Ook het starten van een eigen architectenbureau kan gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris architect

Als architect heb je een bijzonder beroep, en kan je wereldberoemd worden met een uniek ontwerp. Het salaris van architect in loondienst zal afhankelijk van de leeftijd en ervaring ergens tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand liggen. Werk je als zelfstandig architect dan kunnen de inkomsten vele malen hoger liggen. Wel is het dan belangrijk dat er voldoende opdrachten binnen gehaald worden, wat niet altijd even makkelijk is als architect. Er is veel concurrentie onder architecten en architectenbureaus.

Eigen bedrijf starten als Architect

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Architect, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Architect

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Architect bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Architect.

Mijnzzp.nl