Bestekschrijver

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bestekschrijver is een bouwkundige die verantwoordelijk is voor het opstellen of schrijven van een bestek. Een bestek is een speciaal document binnen de bouwkunde dat diverse informatie kan bevatten, zoals voorwaarden, tekeningen, werkzaamheden, bouwtijd, opleverdatum en kwaliteitseisen. Al deze gegevens worden uitgebreid opgenomen in het bestek zodat gebruikers, zoals aannemers, precies weten wat ze moeten doen en hoe ze bepaalde werkzaamheden moeten uitvoeren. In het bestek kan bijvoorbeeld opgenomen worden hoe een bepaalde dakconstructie uitgevoerd moet worden en welke garantietermijn van toepassing is op de dakconstructie als de werkzaamheden volgens het bestek uitgevoerd zijn. Een bestekschrijver werkt over het algemeen veel samen met architecten, adviesbureaus en opdrachtgevers. In het kort kunnen we een bouwkundig bestek het beste omschrijven als speciaal boekwerk waarbinnen alle uitvoeringsvoorwaarden met betrekking tot het bouwwerk zijn opgenomen. Het bestek is erg belangrijk, omdat binnen bouwtekeningen niet alle belangrijke gegevens opgenomen kunnen worden. Een bestek is dan ook een belangrijke aanvulling voor aannemers en werknemers die bouwwerkzaamheden uitvoeren. Binnen een bestek kan werkelijk van alles opgenomen worden, zoals juridische voorwaarden, technische bepalingen en welke soort schroeven dat een aannemer behoort te gebruiken. Een bestek is over het algemeen alleen van toepassing op de grotere bouwwerkzaamheden die complex van omvang zijn. Als het een kleinere verbouwing betreft, is het niet noodzakelijk om gebruik te maken van een bestekboek. Het bestekboek kan ook belangrijk zijn voor de opdrachtgever om te kunnen controleren of alle werkzaamheden volgens de gemaakt afspraken uitgevoerd zijn.

Het bestek of bestekboek moet gezien worden als een belangrijke handleiding waarin precies opgenomen is welke werkzaamheden uitgevoerd worden en hoe ze uitgevoerd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de RAL-codes die opgenomen zijn in het bestek, zodat schilders weten in welke kleuren en hoe vaak de kozijnen geschilderd moeten worden. Het bestek is voor bouwvakkers een belangrijke toevoeging op de bouwtekeningen, omdat op de bouwtekening niet alle informatie opgenomen kan worden. Bouwers mogen niet zomaar afwijken van het bestek omdat het bestek gezien moet worden als een bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer. Aannemers gebruiken dan ook regelmatig het bestekboek om te controleren of ze aan alle voorwaarden voldoen. Ook onderaannemers kunnen afhankelijk van de werkzaamheden beschikken over een bestekboek. Denk bijvoorbeeld aan de installateurs op de bouwlocatie. Zoals eerder omschreven is het bestekboek ook voor de opdrachtgever belangrijk. Tijdens de oplevering kan de opdrachtgever door middel van het bestekboek controleren of er voldaan is aan de kwaliteitseisen.

Het bestek bouw

Het bestek in de bouw verwijst naar een gedetailleerd document dat de technische specificaties, materialen, werkzaamheden en andere vereisten beschrijft voor een bouwproject. Het bestek dient als een contractueel document dat de verwachtingen van de opdrachtgever en de bouwer vastlegt en zorgt voor uniformiteit en nauwkeurigheid tijdens het bouwproces. Het bestek omvat meestal de volgende informatie:

 • Algemene voorwaarden: Dit omvat juridische en administratieve bepalingen, zoals betalingsvoorwaarden, verzekeringen, verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, enzovoort.
 • Technische specificaties: Het bestek beschrijft de technische vereisten van het bouwproject, zoals afmetingen, constructiemethoden, kwaliteit van materialen, technische normen, toleranties, enzovoort.
 • Materialen: Het bestek geeft aan welke materialen moeten worden gebruikt voor verschillende aspecten van de bouw, zoals beton, staal, hout, isolatiemateriaal, enzovoort. Het kan specifieke merken, kwaliteiten, afwerkingen of certificeringen voorschrijven.
 • Werkzaamheden: Het bestek beschrijft in detail de uit te voeren werkzaamheden, inclusief de volgorde, methoden, installaties, montage, afwerking, enzovoort. Het kan ook bepalingen bevatten met betrekking tot planning, kwaliteitscontrole en veiligheidsmaatregelen.
 • Bouwtekeningen: Het bestek kan verwijzen bijgevoegde bouwtekeningen die de verschillende aspecten van het project illustreren, zoals plattegronden, gevels, doorsneden, installatieschema's, enzovoort.
 • Aanbesteding: In sommige gevallen kan het bestek ook de procedures en vereisten bevatten voor het indienen van offertes en het selecteren van een aannemer voor het bouwproject.

Het bestek wordt meestal opgesteld door architecten, ingenieurs of andere bouwprofessionals. Het speelt een essentiële rol bij het waarborgen van consistentie, het voorkomen van misverstanden en het zorgen voor naleving van de specificaties tijdens het bouwproces. Het is een belangrijk document voor alle betrokken partijen, inclusief de opdrachtgever, de aannemer, onderaannemers en leveranciers, omdat het dient als de referentie voor het uitvoeren van het bouwproject volgens de vastgestelde normen en eisen.

Informatie in een bestekboek

Welke informatie er opgenomen wordt in het bestek kan per bouwproject verschillen. Over het algemeen zal er veel informatie opgenomen worden in het bestek. Naast normen zal er bijvoorbeeld ook opgenomen worden hoe werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en met welke materialen. Maar denk ook aan mogelijke vergunningsaanvragen of aan verplichte controles die uitgevoerd moeten worden tijdens het bouwproces. Een belangrijke controle kan bijvoorbeeld zijn het controleren van de wapening voordat het beton gestort mag worden. Het gaat meestal om zaken die niet thuishoren op een technische tekening. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteitseisen met betrekking tot het toegepaste hang-en-sluitwerk of aan de kwaliteit van geleverde bouwmaterialen. Een nader voorbeeld is weer de toegepaste funderingstechniek met alle specificaties. Het bestek moet gezien worden als geschreven overeenkomt tussen de opdrachtgever en de aannemer.

Wat doet een bestekschrijver:

 • Het uitwerken van bouwkundige details.
 • Het opstellen van juridische kaders.
 • Het omschrijven van kwaliteitsnormen.
 • Het omschrijven van materialen.
 • Het omschrijven van de garantiebepaling.
 • Het omschrijven van bouwtijd en opleverdatum.

Hbo Bouwkunde:

Opleidingen tot bestekschrijver

Welke opleiding het beste past bij het beroep bestekschrijver kan per branche verschillen, omdat een bestekschrijver in meerdere branches werkzaam kan zijn. De meest voor de hand liggende opleiding is de Mbo-opleiding middenkaderfunctionaris bouw niveau vier of de hbo-opleiding bouwkunde. Over het algemeen zal een Mbo-opleiding voldoende zijn om als bestekschrijver te kunnen werken. Maar er zijn wellicht ook bedrijven die liever een afgeronde hbo-opleiding zien voor dit beroep. Zie voor meer informatie ook de website van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen en de ketenstandaard. Wanneer je werkzaam bent als zzp bestekschrijver, dan kun je het beste gebruikmaken van online boekhouden voor administratie.

Bedrijven waar een bestekschrijver werkzaam kan zijn

Een bestekschrijver werkt over het algemeen voor architectenbureaus, tekenbureaus of voor adviesbureaus. Een bestekschrijver kan in meerdere branches werkzaam zijn, zoals de bouwbranche en de infrabranche. Het beroep bestekschrijver betreft een zeer specifiek beroep en komt niet binnen alle bedrijven voor. Een bestekschrijver heeft meestal met grotere opdrachten te maken.

Competenties bestekschrijver

Als bestekschrijver is het belangrijk dat je secuur werkt en over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt, omdat je veel met regels en normen te maken zal krijgen binnen je werkzaamheden. Daarnaast zul je communicatief gezien sterk onderlegd moeten zijn, omdat je met veel verschillende partijen te maken zal krijgen. Daarnaast kan het belangrijk zijn dat je over enige juridische kennis beschikt. Algemeen belangrijke woorden zijn plannen, organiseren, inspecteren, duidelijkheid en cijfermatig inzicht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bestekschrijver

Het arbeidsmarktperspectief als bestekschrijver is over het algemeen goed te noemen. Wel is het zo dat de meeste werkgevers het liefst iemand zien met een hbo-opleiding. Het beroep bestekschrijver is lang niet bij iedereen even bekend, waardoor de concurrentie op de arbeidsmarkt voor dit beroep niet heel groot zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als bestekschrijver moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende baan of het doorleren van een Mbo-opleiding tot een hbo-opleiding.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bestekschrijver

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende werkgevers werkzaam kan zijn in verschillende branches. Wat een bestekschrijver precies verdient, is sterk afhankelijk van de genoten opleidingen. Een bestekschrijver met een hbo-opleiding zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bestekschrijver

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bestekschrijver bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl