Installateur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Installateur is een algemene benaming voor vaklieden die werkzaam zijn binnen de installatietechniek. De installatietechniek omvat diverse vakgebieden, zoals de bouw, de wegenbouw, de industrie en infrastructurele installaties. Als installateur kan je dus in verschillende vakgebieden werkzaam zijn maar hebben de werkzaam wel altijd met installatietechniek of techniek te maken. Welke werkzaamheden een installateur precies zal uitvoeren is geheel afhankelijk van de genoten opleiding en het vakgebied waarbinnen installateur werkzaam is. De installatietechniek bestaat dan ook uit uiteenlopende soorten beroepen die niet zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden. Het monteren van luchtkanalen in gebouwen is bijvoorbeeld heel wat anders dan het installeren van een koelinstallatie. Omdat er verschillende soorten installaties bestaan, bestaan er ook verschillende soorten installateurs. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een installateur omschrijven als het inrichten, aanpassen en onderhouden van technische installaties. De werkzaamheden van een installateur hebben in alle gevallen ook te maken met techniek. Afhankelijk van de soort installaties kan een installateur aan simpele installaties werken of juist aan zeer complexe grote installaties. Een simpele installatie is bijvoorbeeld een verwarmingsinstallatie die een woning kan verwarmen. Een complexe installatie is weer een verwarmingsinstallatie die een heel kantoorgebouw moet verwarmen of juist koelen. Deze verschillende installaties worden allemaal gemaakt en onderhouden door gespecialiseerde installateurs, die in veel gevallen ook allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden aan een technische installatie.

Een installateur is dus een monteur van technische installaties die kunnen variëren van eenvoudige tot zeer complexe installaties. Vooral in grote gebouwen en op fabriekslocaties wordt er nogal eens gebruikt gemaakt van complexe installaties die alleen door de juiste specialisten opgebouwd en onderhouden mogen worden. Deze installaties zijn soms zo groot en complex dat ze speciaal ontworpen worden door ingenieurs. Als installateur werk je meestal vanaf een werktekening als het om grote complexe installaties gaat. Het opbouwen van een nieuwe complexe installatie is meestal een samenspel van diverse soorten installateurs, omdat installaties meestal bestaan uit diverse technische onderdelen zoals leidingen, pompen, elektronica en natuurlijk de software voor de aansturing.

De totale installatietechniek is een grote branche die bestaat uit veel verschillende beroepen. De meeste installatiebedrijven hanteren verschillende disciplines, zodat ze meerdere diensten kunnen aanbieden die meestal raakvlakken met elkaar hebben. Denk bijvoorbeeld aan een loodgieter die niet alleen verwarmingsleidingen monteert maar ook andere werkzaamheden uitvoert, zoals zinkwerk en rioleringswerk, Daarnaast kan een loodgieter ook waterleidingen en gasleidingen monteren of aanpassen als dit nodig mocht zijn. De meeste installateurs zijn dan ook brede allround vaklieden die meerdere disciplines beheersen binnen de installatietechniek.

De installatietechniek is een belangrijke branche voor iedereen, omdat zonder goede installateurs heel veel niet mogelijk zal zijn. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het koelen of verwarmen van gebouwen, aan verkeersinstallaties, aan liften en aan het veilig gebruiken van stroom.

Verschillende soorten installateurs:

Koeling servicemonteur:

Opleiding installatietechniek:

Opleidingen tot installateur

Er bestaan uiteenlopende soorten opleidingen voor het beroep installateur die meestal op Mbo-niveau drie of vier zijn. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat er zoveel verschillende beroepen bestaan binnen de installatietechniek. Over het algemeen ben je als installateur nooit uitgeleerd omdat er zoveel mogelijkheden bestaan binnen de branche. Nieuwe technieken en mogelijkheden volgen elkaar snel op binnen de installatietechniek waardoor bijscholing zo belangrijk is. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie ook de handige boeken: klimaatbeheersing warmtetechnieken, elektrotechnische installaties, kostenkengetallen bouwprojecten, elektrotechniek en elektronica voor dummies.

Bedrijven waar een installateur werkzaam kan zijn

Als installateur ben je over het algemeen werkzaam binnen installatiebedrijven die verschillende werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het is niet mogelijk om een specifiek bedrijf te benoemen omdat er veel verschillende soorten bedrijven bestaan binnen de installatietechniek. Daarnaast is het als installateur prima mogelijk om werkzaam te zijn als zelfstandig ondernemer.

Competenties installateur

De belangrijkste competentie als installateur is je vakinhoudelijke kennis van de installatietechniek. Het veilig aansluiten en onderhouden van installaties speelt een belangrijke rol binnen het beroep installateur. Omdat de installatietechniek complex kan zijn is bijscholing ook een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, inzicht, samenwerken, communicatie en verantwoordelijkheidsgevoel. Als je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer moet je ook over een commerciële instelling beschikken en kunnen netwerken. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat een installateur aangemerkt kan worden als allround monteur en technicus.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als installateur

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide installateur is zeer goed te noemen. Een installateur zal niet snel zonder werk komen te zitten, omdat de vraag naar installateurs groot is. Daarnaast bestaan er uiteenlopende soorten beroepen binnen de installatietechniek, waardoor het vinden van een passend bedrijf geen enkel probleem zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als installateur zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en het opleidingsniveau. Een leidinggevende functie kan vroeg of laat zeker tot de mogelijkheden behoren. Ook het starten van je eigen bedrijf kan gezien worden als doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris installateur

Als installateur zal je doorgaans onder de cao klein metaal of de cao installatietechniek vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Wat een installateur precies zal verdienen kan verschillen per beroep, maar over het algemeen zal een installateur een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een zelfstandig werkende installateur kan doorgaans meer verdienen dan in loondienst, afhankelijk van het aantal en soort opdrachten.

Mijnzzp.nl