Antennebouwer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een antennebouwer is een vakman die over het algemeen verantwoordelijk is voor diverse werkzaamheden, zoals het plaatsen en onderhouden van antennemasten en het vervangen van installaties die toebehoren tot antennemasten. Daarnaast kan een antennebouwer verantwoordelijk zijn voor het testen van apparatuur en het opsporen en verhelpen van mogelijke storingen. De werkzaamheden van een antennebouwer zijn aan te merken als bijzondere werkzaamheden die niet zomaar voor iedereen geschikt zijn, omdat de werkzaamheden meestal op grote hoogte uitgevoerd worden. Hoogtes van zestig meter of meer zijn eerder normaal dan een uitzondering als antennebouwer. Omdat de meeste kranen deze grote hoogtes niet kunnen bereiken is het noodzakelijk dat antennebouwers zelf in de mast klimmen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat gespecialiseerde bedrijven binnen de antennebouw ook werkzaamheden uitvoeren aan andere masten, zoals hoogspanningsmasten. Een andere benaming voor antennebouwer is soms ook wel monteur zendmasten. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een antennebouwer het beste omschrijven als het installeren en onderhouden van antennemasten, ook wel zendmasten genaamd. Deze antennemasten worden gebruikt voor verschillende redenen zoals het mogelijk maken van telecommunicatie, televisiecommunicatie of toegepast zodat mensen kunnen internetten. Een andere benaming voor antennebouwer of monteur zendmasten kan ook weer zijn field engineer, als het een hoger opgeleide vakman of vakvrouw betreft.

Antennemasten en zendmasten zijn noodzakelijk zodat moderne communicatieapparatuur goed kan werken. Het is overigens niet zo dat alle antennemasten en zendmasten meteen grote torens zijn, omdat er ook kleinere masten geplaatst kunnen worden op gebouwen. Dit soort masten wordt vaak toegepast in stedelijk gebied. In de meer landelijke gebieden wordt over het algemeen gebruik gemaakt van aparte hoge masten, omdat er bijvoorbeeld geen hoge gebouwen in de omgeving aanwezig zijn. Het werken als antennebouwer is grotendeels handwerk, waarbinnen alle apparatuur en gereedschap door de antennebouwer zelf meegenomen zal moeten worden naar boven, omdat er meestal geen gebruik gemaakt kan worden van kranen. Dit zal bijvoorbeeld inhouden dat nieuwe kabels handmatig naar boven getild moeten worden zodat ze aangesloten kunnen worden op de apparatuur. Er zijn wel speciale kranen die een grote hoogte kunnen bereiken, maar deze zullen zeker niet voor alle klussen ingeschakeld worden.

Als antennebouwer heb je over het algemeen niet alleen met permanente antennemasten en zendmasten te maken, omdat deze ook tijdelijk opgebouwd kunnen worden voor een evenement waarbij veel bezoekers verwacht worden. De werkzaamheden als antennebouwer vinden dan ook door het hele land plaats en meestal ook het buitenland, omdat de werkzaamheden zo specifiek zijn.

Gevaren antennebouw

Als antennebouwer zal je regelmatig op grote hoogte werken, waardoor er veel aandacht is voor de veiligheid. Deze veiligheid heeft niet alleen te maken met mogelijk valgevaar. Afhankelijk van de soort mast kan er sprake zijn van een groot elektromagnetisch veld, waaraan antennebouwers maar een beperkte tijd blootgesteld mogen worden. Is het elektromagnetisch veld in de mast te hoog dan kan het nodig zijn dat de mast tijdelijk uitgeschakeld wordt of dat het vermogen omlaag gebracht moet worden. Daarnaast speelt het weer een belangrijke factor als het aankomt op de veiligheid. Opkomende wind of mogelijke onweer zijn niet te onderschatten veiligheidsrisico's. De wind en onweer hebben niet alleen betrekking op de antennebouwers zelf maar ook op de apparatuur en materialen die vaak nog los hangen.

Nieuwe antennes in zendmast:

Beklimmen van een zendmast:

Opleidingen tot antennebouwer

Er bestaan binnen Nederland geen gerichte opleidingen binnen de antennebouw of zendmastbouw. De meeste werkgevers verwachten wel een gedegen opleiding met raakvlakken zoals een elektrotechnische opleiding of een opleiding gericht op de hoogfrequent techniek. Daarnaast zal een antennebouwer moeten beschikken over een VCA certificaat veilig werken op hoogte en moet de antennebouwer meestal beschikken over het certificaat redden op hoogte. Ook is er veel aandacht voor het klimmen zelf, omdat dit een belangrijk onderdeel is van de werkzaamheden. De meeste nieuwe antennebouwers moeten eerst proef klimmen om te bewijzen dat ze geen hoogtevrees hebben en de werkzaamheden dus aankunnen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een antennebouwer werkzaam kan zijn

Als antennebouwer ben je over het algemeen werkzaam voor een gespecialiseerd antennebouwbedrijf, die complete antennemasten en/of zendmasten ontwerpen, bouwen en opbouwen. Als antennebouwer bestaan er dus meerdere disciplines, omdat de meeste antennebouwbedrijven ook nieuwe masten kunnen bouwen.

Competenties antennebouwer

De competenties als antennebouwer kunnen verschillen per beroep, omdat lang niet alle antennebouwers daadwerkelijk in de masten werken. Het lassen van nieuwe masten vraagt om andere competenties dan het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op grote hoogte. In zijn algemeenheid kunnen we wel stellen dat een antennebouwer heel goed moet letten op zijn eigen veiligheid en de veiligheid van andere collega's. Algemeen belangrijke woorden zijn vakkennis, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, energie en lef.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als antennebouwer

Het arbeidsmarktperspectief als antennebouwer is redelijk goed te noemen, mits je over de juiste opleidingen en papieren beschikt. Het arbeidsmarktperspectief voor antennebouwers die daadwerkelijk in de masten klimmen is over het algemeen zeer goed te noemen, omdat lang niet iedereen dit zomaar durft. De doorgroeimogelijkheden als antennebouwer zijn sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris antennebouwer

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als antennebouwer voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Ook is het niet zomaar mogelijk om een salarisindicatie te geven voor het beroep antennebouwer, omdat het beroep antennebouwer bestaat uit verschillende beroepen die niet zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden.

Mijnzzp.nl