Industrieel klimmer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep industrieel klimmer
Wat doet een industrieel klimmer
Werken als industrieel klimmer
Verschillende werkzaamheden als industrieel klimmer
Taken als industrieel klimmer:
Film: werken als industrieel klimmer:
Opleidingen tot industrieel klimmer
Bedrijven waar een industrieel klimmer werkzaam kan zijn
Competenties industrieel klimmer
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als industrieel klimmer
Arbeidsvoorwaarden en salaris industrieel klimmer
Eigen bedrijf starten als Industrieel klimmer
Boekhoudprogramma vergelijken Industrieel klimmer

Beroep industrieel klimmer

Een industrieel klimmer is een klimmer die in de uitvoering op hoogte verschillende werkzaamheden verricht. Daarbij kan een industrieel klimmer verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden. Ook montagewerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden kunnen deel uitmaken van de taken. Het gaat vrijwel altijd om constructies die zich op hoogte bevinden en niet gemakkelijk via een andere weg bereikbaar zijn. Denk maar constructies in de vorm van wolkenkrabbers net als aan bruggen, antennes en installaties. Een ander soort constructie is bijvoorbeeld een windmolen, waarbij de industrieel klimmer verantwoordelijk is voor onderhoud. De weersomstandigheden bepalen overigens of het mogelijk is om op een verantwoorde en veilige manier werkzaamheden uit te voeren. Doorgaans is er alleen sprake van het verrichten van taken als het goed weer is. Bij wind en regen kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd als de veiligheid in het geding is. Het hangt van de constructie en bereikbaarheid af op welke manier een industrieel klimmer het werk uitvoert. Zo kan het zijn dat een industrieel klimmer in touwen hangt en met een aangelijnde boor werkzaamheden op grote hoogte dient uit te voeren. Er dient bij de uitvoering van taken uitgebreid aandacht te zijn voor de veiligheid. Alle spullen moeten bijvoorbeeld vastzitten, zoals gereedschap en materialen. Doorgaans vindt zich beneden op de grond een zogenoemd crashdeck voor de veiligheid. Touwen vormen doorgaans de basisuitrusting voor industrieel klimmers. Er vindt altijd eerst een risicoanalyse plaats voordat er iemand omhoog gaat. Het werken op grote hoogte brengt namelijk altijd gevaren met zich mee en de veiligheid gaat boven alles.

Wat doet een industrieel klimmer

Een industrieel klimmer verricht dus werkzaamheden op het gebied van inspectie, montage of onderhoud. Zo kan er sprake zijn van het schilderen van constructies, maar dan op hoogte. Een industrieel klimmer verricht dan schilderwerkzaamheden, zoals een constructieschilder, maar hangt daarbij in een gordel met touwen. De branches waarin industrieel klimmers werkzaam zijn variëren. De telecomsector is daar een voorbeeld van, want dat is een branche, waarin hoge antennes een rol spelen. Een link met het beroep van antennebouwer is in dat geval dan ook snel gelegd. Zo is er met allerlei beroepen een verband te leggen, zoals met de functie van waterbouwkundige of met het beroep van een onderhoudsman, monteur, industrieel reiniger of een civiel ingenieur. In het kader van in de hoogte bouwen is er een relatie met het beroep van steigerbouwer net als met podiumbouwers. Er zijn verschillende zaken van belang in de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden. Zo is het van belang dat een industrieel klimmer het werk uitvoert volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Er gelden bijvoorbeeld regels voor het veilig werken op hoogte. Het is dan ook belangrijk om geen hoogtevrees te hebben en uiteraard is het handig om over klimtechnieken te beschikken. Denk maar aan het toepassen van abseiltechnieken als een industrieel klimmer van grote hoogte naar beneden gaat.

Werken als industrieel klimmer

Een industrieel klimmer, is dus iemand die gespecialiseerd is in het werken op hoogte of op moeilijk bereikbare locaties. Ze maken gebruik van klim- en touwtechnieken om toegang te krijgen tot gebouwen, constructies, bruggen, windturbines, torens, schepen en andere industriële omgevingen. De taken van een industrieel klimmer kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke sector en de aard van het werk, maar hier zijn enkele algemene taken die ze kunnen uitvoeren:

 • Inspectie en onderhoud: Industrieel klimmers voeren inspecties uit op structuren, apparatuur en installaties om de veiligheid, integriteit en kwaliteit te waarborgen. Ze kunnen bijvoorbeeld visuele inspecties uitvoeren op gebouwen, bruggen of windturbines, of inspecties uitvoeren aan industriële installaties zoals pijpleidingen of offshore-platforms.
 • Constructie en installatie: Industrieel klimmers kunnen worden ingezet bij bouw- en installatiewerkzaamheden op moeilijk bereikbare locaties. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bij het monteren van constructiedelen, het installeren van apparatuur of het plaatsen van industriële isolatie.
 • Reiniging en onderhoud: Industrieel klimmers kunnen worden ingeschakeld voor het reinigen en onderhouden van gebouwen, gevels, windturbines of andere structuren. Ze kunnen bijvoorbeeld gevelreiniging uitvoeren, schilderwerk verrichten of roest verwijderen van constructies.
 • Redding en noodhulp: Industrieel klimmers worden soms opgeroepen voor reddingsoperaties op hoogte of in moeilijk toegankelijke gebieden. Ze zijn getraind in reddingstechnieken en kunnen hulp bieden in noodsituaties, zoals het redden van mensen vast op hoogte of het evacueren van werknemers in gevaarlijke omstandigheden.
 • Las- en constructiewerk: Sommige industrieel klimmers zijn gekwalificeerd om las- en constructiewerk uit te voeren op hoogte. Ze kunnen betrokken zijn bij reparaties, lassen of het versterken van structuren op moeilijk bereikbare locaties.

Verschillende werkzaamheden als industrieel klimmer

Het bouwen van een werkplatform om werkzaamheden uit te voeren, valt ook onder de taken van een industrieel klimmer. Het kan bijvoorbeeld gaan om het bouwen van een steiger, maar ook om een basis te leggen om vanaf een hangsteiger te werken. Voordat een industrieel klimmer omhoog gaat, vindt er eerst een inspectie plaats van het klimmateriaal. Ook het bouwmateriaal wordt aan een inspectie onderworpen. Verder neemt een industrieel klimmer de veiligheidsprocedures in acht. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden wordt er gebruikgemaakt van een veiligheidsuitrusting. Het hangend uitvoeren van werkzaamheden met apparatuur aan een touw vereist uiteraard de nodige vaardigheden. Zo is er bij het op hoogte in de touwen werken altijd sprake van enige beweging. Sta je als constructieschilder op de grond, dan sta je stevig en hang je niet in de lucht je werk te doen, zoals een industrieel klimmer die constructies op hoogte schildert. Een industrieel klimmer kan werkzaam zijn in verschillende branches. Denk bijvoorbeeld ook aan de offshore-tecniek en bijvoorbeeld aan het bouwen of onderhouden van windmolens of skiliften.

Taken als industrieel klimmer:

 • Werkplatform gereedmaken.
 • Klimmateriaal controleren.
 • Bouwmateriaal controleren.
 • Veiligheidsprocedure volgen.
 • Hangend in de touwen werken.
 • Werken vanaf een hangsteiger.
 • Constructies inspecteren.
 • Montagewerkzaamheden.
 • Onderhoud op hoogte uitvoeren.

Film: werken als industrieel klimmer:

Opleidingen tot industrieel klimmer

Het is als industrieel klimmer belangrijk om kennis te hebben van klimmen op hoogte. Daarom is het van belang om een opleiding te volgen die overigens op verschillende niveaus beschikbaar is. Er is in dat kader een belangrijke opleiding voor industrieel klimmers, namelijk Industrial Rope Access Trade Association (IRATA). Er is van deze opleiding een niveau 1, niveau 2 en niveau 3 beschikbaar. Doorgaans beschikken industrieel klimmers minimaal over niveau 1, maar vaker over niveau 2. De opleiding met niveau 3 is gericht op het houden van toezicht. Doorgaans is het ook nodig om over een VCA-certificaat te beschikken.

Bedrijven waar een industrieel klimmer werkzaam kan zijn

Een industrieel klimmer werkt doorgaans voor gespecialiseerde klimbedrijven die in te huren zijn door opdrachtgevers. Het is ook mogelijk dat er sprake is van een zelfstandig ondernemer die zich rechtstreeks door bedrijven en organisaties laat inschakelen. De opdrachtgevers komen uit allerlei branches, variërend van de telecomsector tot energiebranche. Zo is het ook mogelijk om in de entertainmentindustrie werkzaam te zijn, zoals podiumbouwer. Of op offshore projecten ingezet te worden.

Competenties industrieel klimmer

Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten in het werk als industrieel klimmer. Dat betekent onder meer dat het belangrijk is om zorgvuldig en nauwkeurig te werken. Bovendien werk je vaak samen met anderen en teamwork is dan ook een vereiste. Verder geldt dat communicatie daarin van belang is, mede ook weer gelet op de veiligheid. Een industrieel klimmer dient in elk geval geen hoogtevrees te hebben. Bovendien vormt het werk een fysieke belasting en dien je daarom in een goede conditie te zijn. Het hangt verder van de specifieke werkzaamheden af of er specialistische kennis nodig is. Bijvoorbeeld als het gaat om schilderwerk, montagewerkzaamheden of industriële reiniging op hoogte.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als industrieel klimmer

Er is vanuit allerlei branches vraag naar industrieel klimmers en het industrieel klimmen is steeds belangrijker aan het worden. Denk maar aan de windenergiesector met het bouwen, plaatsen en onderhouden van windmolens. Het arbeidsmarktperspectief voor industrieel klimmers is goed te noemen binnen de beroepsgroep bouwarbeiders ruwbouw. Het aantal industrieel klimmers is in verhouding met arbeidskrachten die eenzelfde soort werkzaamheden op de grond uitvoeren, maar klein. Ook dat maakt het perspectief gunstig. Qua doorgroeien, is er een mogelijkheid om een toezichthoudende verantwoordelijkheid te krijgen. Ook het werken als reddingswerker behoort in sommige gevallen tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris industrieel klimmer

Een industrieel klimmer is veelal werkzaam als ondernemer, zodat er geen vast inkomen aan te koppelen is. Voor industrieel klimmers die als werknemer in dienst zijn, geldt dat de hoogte van het salaris onder meer van het type werkzaamheden en de branche-afhankelijk is. Zo is het salaris doorgaans hoger als je offshore werkzaamheden verricht. Het hangt er bijvoorbeeld ook vanaf of je schilderwerk uitvoert of constructies reinigt.

Eigen bedrijf starten als Industrieel klimmer

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Industrieel klimmer, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Industrieel klimmer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Industrieel klimmer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Industrieel klimmer.

Mijnzzp.nl