Constructieschilder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep constructieschilder
Wat doet een constructieschilder
Werkzaamheden constructieschilder
Film: Conservering pijlerconstructies:
Opleidingen tot constructieschilder
Bedrijven waar een constructieschilder werkzaam kan zijn
Competenties constructieschilder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als constructieschilder
Arbeidsvoorwaarden en salaris constructieschilder
Eigen bedrijf starten als Constructieschilder
Boekhoudprogramma vergelijken Constructieschilder

Beroep constructieschilder

Een constructieschilder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verschillende werkzaamheden aan beton- en staalconstructies, zoals het stralen van constructies, het ontroesten van constructies, het ontvetten van constructies en het schilderen of spuiten van constructies. De werkzaamheden van een constructieschilder hebben veel weg van de werkzaamheden van een huisschilder, met het grote verschil dat het niet om huizen gaat, maar om civiele constructies zoals bruggen, tunnels, hoogspanningsmasten en kranen. Een constructieschilder is dan ook meestal werkzaam binnen de civiele techniek en niet binnen de bouw, afhankelijk van de soort opdrachten en werkgever. Het beschermen van beton- en staalconstructies is net zo als bij huizen of andere gebouwen erg belangrijk, om te voorkomen dat er schade kan ontstaan door weersinvloeden. Ook bruggen van staal en tunnels van beton kunnen schade oplopen als ze niet goed onderhouden worden. De werkzaamheden van een constructieschilder zijn meestal seizoensgebonden, omdat de weersomstandigheden goed moeten zijn om de verf aan te kunnen brengen. Daarnaast kunnen de werkomstandigheden in de winter nogal zwaar zijn, omdat een constructieschilder meestal in de buitenlucht werkzaam zal zijn. Als constructieschilder kan je dus te maken krijgen met het onderhouden van uiteenlopende constructies, van klein tot groot. De inhoudelijke werkzaamheden van een constructieschilder kunnen niet zomaar vergeleken worden met de werkzaamheden van een gewone huisschilder, omdat een constructieschilder met veel grotere opdrachten te maken heeft. Daarnaast gaat het vaak om werkzaamheden waarbij veel constructieschilders betrokken zijn. Dit is meestal belangrijk om de overlast te beperken. Als constructieschilder speelt het veilig werken een belangrijke rol, omdat je regelmatig op hoogte werkzaam zal zijn.

Wat doet een constructieschilder

Een constructieschilder is dus hoofdzakelijk werkzaam binnen de civiele techniek. Over het algemeen kunnen constructieschilders alleen werkzaam zijn als de weersomstandigheden dit toelaten. Wel is het denkbaar dat er speciale verwarmde tenten opgebouwd worden, zodat constructieschilders ook in mindere weersomstandigheden door kunnen werken. Deze speciale tenten kunnen ook opgebouwd worden, omdat er bijvoorbeeld sprake kan zijn van verkeer. Vooral bij het stralen van constructies is het erg belangrijk om schade aan passerende voertuigen te voorkomen. Als constructieschilder zal je regelmatig werkzaam zijn op moeilijk bereikbare plekken, waardoor een constructieschilder gebruik zal maken van diverse soorten hulpmiddelen zoals steigers, hoogwerkers en zelfs gordels. Bepaalde constructies zijn niet anders bereikbaar voor onderhoudswerkzaamheden dan door ze fysiek te beklimmen, zoals antennes en hoogspanningsmasten. Als een constructieschilder zelf een constructie moet beklimmen voor onderhoudswerkzaamheden is het belangrijk dat hij of zij de juiste trainingen doorlopen heeft. Ook het beklimmen van constructies voor onderhoud mag alleen uitgevoerd worden als de weersomstandigheden dit toelaten.

Het is niet zo dat een constructieschilder alleen verantwoordelijk is voor het schilderen van constructies. De werkzaamheden van een constructieschilder moeten over het algemeen veel ruimer gezien worden. Het is dan ook prima denkbaar dat een constructieschilder verantwoordelijk is voor het vervangen van bepaalde onderdelen van constructies. Ook zal het regelmatig voorkomen dat een constructieschilder aangemerkt kan worden als zandstraler en eventueel als poedercoater. Dit kan wel per opdracht verschillen, omdat het onderhouden van constructies in de meeste gevallen maatwerk betreft. In sommige gevallen kan een constructieschilder aangemerkt worden als industrieel klimmer.

Werkzaamheden constructieschilder

De werkzaamheden van een constructieschilder zijn belangrijk om de infrastructuur te kunnen beschermen. Grote constructies, zoals bruggen, moeten regelmatig onderhouden worden om ze te kunnen beschermen tegen weersinvloeden. Anders dan gewone gebouwen hebben bruggen veel meer last van weersinvloeden dan bijvoorbeeld woningen, omdat bruggen relatief gezien hoog geplaatst zijn in open vlaktes. Met andere woorden heeft het weer iedere dag vrij spel om de constructie aan te tasten. Het is daarom zo belangrijk dat bruggen en andere constructies regelmatig onderhouden worden.

Vooral kwetsbare delen zoals verbindingen moeten regelmatig ontroest worden om schade te voorkomen. Ook betonnen constructies moeten regelmatig geïnspecteerd en onderhouden worden om schade te voorkomen. Bij betonnen constructies is het juist heel belangrijk, om schade zoals betonrot te voorkomen. Betonrot kan ontstaan als de wapening in contact komt met water. Als wapening gaat roesten kan het beton uiteindelijk aangetast worden. Ook als water in een betonnen constructie kan binnendringen kan er schade ontstaan zodra het bevriest. Om dit soort problemen te voorkomen worden ook betonnen constructies regelmatig geïnspecteerd en onderhouden als dit nodig mocht zijn.

Film: Conservering pijlerconstructies:

Opleidingen tot constructieschilder

Er bestaan geen gerichte opleidingen tot constructieschilder anders dan de Mbo-opleiding Vakkracht Industrieel Lakverwerken of de Mbo-opleiding Allround Schilder. De werkzaamheden van een constructieschilder hebben veel weg van de werkzaamheden van een gewone huisschilder, met het verschil dat het meestal om grote constructies gaat waarbinnen veel gewerkt zal worden met hulpmiddelen zoals steigers en hoogwerkers. Extra opleidingen zoals een VCA-opleiding zijn meestal verplicht om te kunnen werken als constructieschilder. De meeste nieuwe constructieschilders volgen een praktijkgerichte opleiding, waarbinnen de leerling constructieschilder onder begeleiding zal werken van een ervaren leermeester. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een constructieschilder werkzaam kan zijn

Als constructieschilder zal je doorgaans werkzaam zijn voor industriële schildersbedrijven of civiele aannemers. Daarnaast is het denkbaar dat een constructieschilder werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer. Zoals eerder omschreven is een constructieschilder niet werkzaam voor gewone schildersbedrijven, omdat het andere werkzaamheden betreft. Een constructieschilder is dus juist werkzaam binnen de industriële en/of civiele sector. Een andere benaming voor constructieschilder kan lakspuiter zijn.

Competenties constructieschilder

De belangrijkste competentie als constructieschilder is het verantwoordelijkheidsgevoel, omdat veiligheid binnen dit beroep een grote rol speelt. Daarnaast is het belangrijk dat een constructieschilder over een goede conditie beschikt omdat er veel geklommen moet worden. Omdat een constructieschilder ook te maken heeft met diverse collega's en leidinggevenden kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook technische kennis in het algemeen kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat een constructieschilder ook verantwoordelijk kan zijn voor het vervangen van onderdelen. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, samenwerken, vakkennis, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat een constructieschilder geen hoogtevrees mag hebben.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als constructieschilder

Het arbeidsmarktperspectief als constructieschilder is over het algemeen goed te noemen, omdat er veel onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden aan civiele constructies. Wel is het belangrijk dat je over de juiste opleidingen en certificaten beschikt. Daarnaast speelt leeftijd binnen dit beroep een grote rol, omdat bijvoorbeeld het fysiek beklimmen van constructies zoals hoogspanningsmasten zwaar kan zijn. Er bestaan geen echte doorgroeimogelijkheden als constructieschilder anders dan het verkrijgen van een leidinggevende functie, zoals de functie ploegbaas.

Arbeidsvoorwaarden en salaris constructieschilder

Als constructieschilder zal je doorgaans onder de cao civiele techniek of de cao metaal en techniek vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de soort werkgever. Een constructieschilder zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Constructieschilder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Constructieschilder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Constructieschilder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Constructieschilder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Constructieschilder.

Mijnzzp.nl