Veiligheidscoordinator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep veiligheidscoördinator
Een veiligheidscoördinator helpt ongelukken voorkomen
Veiligheid grote bouwlocatie
Bezoek veiligheidscoördinator:
Opleidingen tot Veiligheidscoördinator
Bedrijven waar een Veiligheidscoördinator werkzaam kan zijn
Competenties Veiligheidscoördinator
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Veiligheidscoördinator
Arbeidsvoorwaarden en salaris Veiligheidscoördinator
Eigen bedrijf starten als Veiligheidscoordinator
Boekhoudprogramma vergelijken Veiligheidscoordinator

Beroep veiligheidscoördinator

Een veiligheidscoördinator is een aangewezen gecertificeerde medewerker, die voornamelijk in de bouwsector voorkomt. Een veiligheidscoördinator hoeft niet in loondienst werkzaam te zijn voor een aannemer, omdat de veiligheidscoördinator ook ingehuurd kan worden. Binnen Nederlands is het aanstellen van een veiligheidscoördinator bij bouwprojecten niet verplicht. In België is dit meestal wel het geval, afhankelijk van de bouwlocatie. In België is het verplicht om een externe veiligheidscoördinator in te zetten als een bouwlocatie groter is dan vijfhonderd vierkanten meter en er meer dan één aannemer aan het werk is. Bij kleinere bouwlocaties mag de aannemer zelf de rol van veiligheidscoördinator op zich nemen. Een veiligheidscoördinator zal niet alleen ingezet worden tijdens de bouwwerkzaamheden, maar is ook betrokken bij de ontwerpfase om op de planning en veiligheid toe te zien. De veiligheidscoördinator is dan ook betrokken bij het opstellen van een zogenaamd Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan). In het kort kunnen we de werkzaamheden van een veiligheidscoördinator het beste omschrijven als het houden van toezicht op en rond een bouwlocatie, zodat er zo min mogelijk kans bestaat op bedrijfsongevallen. De werkzaamheden van een veiligheidscoördinator binnen de bouwsector zijn belangrijk, omdat bouwlocaties potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Een veiligheidscoördinator zal op een brede manier alle werknemers en bouwactiviteiten controleren en maatregelen nemen als dat nodig is. Daarnaast kan een veiligheidscoördinator verantwoordelijk zijn voor het controleren van alle arbeiders op een bouwplaats met betrekking tot de juiste certificering. Denk bijvoorbeeld aan het controleren of werknemers beschikken over een VCA-certificaat. Binnen Nederland is het denkbaar dat een uitvoerder of hoofduitvoer de functie veiligheidscoördinator zal bekleden.

Een veiligheidscoördinator helpt ongelukken voorkomen

Binnen de bouwsector komen relatief gezien redelijk veel ongelukken voor, die soms tot zeer ernstig letsel kunnen lijden. Het is de veiligheidscoördinator die verantwoordelijk is voor het voorkomen van dit soort ernstige en/of minder ernstigere ongelukken. Het beroep veiligheidscoördinator heeft ook weer betrekking op de arbeidsomstandigheden van werknemers. De veiligheidscoördinator is dus in het leven geroepen om de veiligheid en arbeidsomstandigheden op bouwlocaties te vergroten. Door in een vroeg stadium te overleggen en op een juiste manier te plannen is het mogelijk om gevaarlijke situaties op de bouwlocatie te voorkomen. Een veiligheidscoördinator zal niet alleen actief zijn tijdens de voorbereiding, maar is over het algemeen ook aanwezig tijdens de uitvoeringsfase om mogelijke gevaarlijke situaties te voorkomen. De werkzaamheden van een veiligheidscoördinator hebben betrekking op alles wat met veiligheid te maken heeft en betreft dus het gehele bouwproces. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van steigers die opgebouwd worden of het dragen van veiligheidskleding.

Veiligheid grote bouwlocatie

Vooral op grote bouwlocaties is de veiligheid erg belangrijk, omdat er meestal veel verschillende bedrijven actief zijn en de uitvoerder of opzichter over het algemeen niet iedereen kan controleren. Het is de veiligheidscoördinator die de specifieke taak heeft om toe te zien op de veiligheid en arbeidsomstandigheden. Een goed opgeleide veiligheidscoördinator heeft kennis van de algemene veiligheid, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheid van machines, gevaarlijke stoffen, het werken op hoogte en is meestal ook een bedrijfshulpverlener. Daarnaast heeft de veiligheidscoördinator als belangrijke rol het aanspreken van mensen en ze bewust maken van onveilige arbeidsomstandigheden.

Bezoek veiligheidscoördinator:

Opleidingen tot Veiligheidscoördinator

Binnen Nederland kennen wij de veiligheidscoördinator minder goed dan in België. Wel kennen wij andere vormen van veiligheid, zoals de Integrale Veiligheid (IV) en Integrale Veiligheidskunde (IVK). Voor de vormen Integrale Veiligheid (IV) en Integrale Veiligheidskunde (IVK) bestaan er tegenwoordig ook opleidingsmogelijkheden, namelijk de hbo-opleiding Integrale Veiligheid. Deze brede hbo-opleiding is niet specifiek gericht op de veiligheid van bouwlocaties, maar moet veel breder gezien worden. Er zijn overigens wel voldoende cursussen te vinden op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden, die zeker nuttig kunnen zijn. Daarnaast kennen wij nog de opleiding preventiemedewerker, die verplicht is voor bedrijven die personeel in dienst hebben. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een Veiligheidscoördinator werkzaam kan zijn

Een veiligheidscoördinator komt over het algemeen alleen binnen de bouwsector voor, waar diverse aannemers aan het werk zijn, maar kan ook in andere sectoren actief zijn waar veel verschillende soorten bedrijven aan het werk zijn. Denk bijvoorbeeld aan grote scheepswerven of grote industrieterreinen. Zoals eerder omschreven kan een veiligheidscoördinator ook ingehuurd worden als consultant of werkzaam zijn als ondernemer. Het beroep veiligheidscoördinator komt over het algemeen alleen voor op de grotere bouwlocaties waar meerdere aannemers en vaklieden werkzaam zijn.

Competenties Veiligheidscoördinator

Als veiligheidscoördinator is het belangrijk dat je communicatief goed onderlegd bent, omdat je met veel verschillende soorten mensen te maken zal krijgen. Ook zul je over voldoende overwicht moeten beschikken, zodat medewerkers snappen dat de veiligheidsmaatregelen ook echt uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is onafhankelijkheid als veiligheidscoördinator belangrijk en zul je moeten kunnen plannen en organiseren. Wanneer je als veiligheidscoördinator werkzaam bent als zelfstandig ondernemer is het ook belangrijk dat je weet hoe je moet netwerken en zal je over een commerciële instelling moeten beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, plannen, zelfstandigheid, samenwerken, overleggen, controleren, waakzaamheid en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Veiligheidscoördinator

Het arbeidsmarktperspectief als veiligheidscoördinator is redelijk goed te noemen. Het is echter wel zo dat binnen Nederland de veiligheidscoördinator minder vaak voorkomt op bouwplaatsen dan in België. In Nederland is het in veel gevallen de uitvoerder of de aannemer die toeziet op de algemene veiligheid. Daarnaast kennen wij binnen Nederland andere vormen van veiligheidsmedewerkers die meestal speciaal opgeleid zijn. De doorgroeimogelijkheden als veiligheidscoördinator zullen sterk afhankelijk zijn van je eigen competenties en opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Veiligheidscoördinator

Over het algemeen zal een veiligheidscoördinator werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer, die zijn eigen arbeidsvoorwaarden zal bepalen. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat een veiligheidscoördinator werkzaam is voor een aannemer en bijvoorbeeld eigenlijk timmerman van beroep is en dus een extra functie heeft binnen het bedrijf. Het is niet mogelijk om voor dit beroep een salarisindicatie te geven, omdat een veiligheidscoördinator binnen het bedrijfsleven op verschillende manieren kan voorkomen en het opleidingsniveau kan variëren van een cursus tot een volwaardige hbo-opleiding.

Eigen bedrijf starten als Veiligheidscoordinator

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Veiligheidscoordinator, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Veiligheidscoordinator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Veiligheidscoordinator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Veiligheidscoordinator.

Mijnzzp.nl