Opleiding tot Preventiemedewerker

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauCursus & Opleiding
NiveauNiet van toepassing
VervolgopleidingBedrijfshulpverlener (BHV)
OpleidingVind de opleiding die bij jou past

Opleiding preventiemedewerker

De opleiding/cursus preventiemedewerker is binnen Nederland verplicht voor alle ondernemers die personeel in dienst hebben. De opleiding gaat in op de relevante wet- en regelgeving die de basis vormt voor de verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), die tegenwoordig zelfs is opgenomen in de Arbowet. De inspectie SZW controleert hier dan ook op. De meeste opleidingen/cursussen preventiemedewerker zullen één tot enkele dagen in beslag nemen. Bedrijven die meer dan 25 mensen in dienst hebben moeten een medewerker als preventiemedewerker aangesteld hebben. Wanneer bedrijven minder dan 25 personeelsleden in dienst hebben kan bijvoorbeeld ook de directeur de preventiemedewerker zijn. Het opstellen en uitvoeren van de RI&E is één van de wettelijke taken van de preventiemedewerker. Tijdens de opleiding preventiemedewerker worden onder andere de volgen punten behandeld: het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een RI&E, het samenwerken met en adviseren aan de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers en het uitvoeren van Arbo-maatregelen. Er bestaan tegenwoordig verschillende soorten opleidingen als preventiemedewerker, die per branche kunnen verschillen omdat de risico's ook kunnen verschillen per branche. Zie voor meer informatie het steunpunt RI&E.

Opleidingsduur en niveau preventiemedewerker

De meeste opleidingen/cursussen preventiemedewerker zullen één tot enkele dagen in beslag nemen. De opleiding/cursus preventiemedewerker is niet moeilijk, maar wel verplicht voor bedrijven met personeel.

Vervolgopleidingen preventiemedewerker

Er zijn geen verplichte vervolgopleidingen na de opleiding preventiemedewerker. Er zijn overigens wel voldoende vervolgopleidingen te vinden als preventiemedewerker. De vervolgopleidingen zijn zeker interessant voor bedrijven met veel personeel of grote risico's.

Vooropleiding preventiemedewerker

Er zijn geen eisen qua vooropleidingen. Wel is het zo dat de meeste preventiemedewerkers al bepaalde functie hebben binnen een bedrijf of organisatie, die met arbo-omstandigheden te maken heeft.

Mijnzzp.nl