Scheepsbouwer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een scheepsbouwer is een ondernemer die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en/of bouwen van schepen. De benaming scheepsbouwer kan betrekking hebben op de eigenaar van een scheepswerf of betrekking hebben op verschillende vaklieden, die verantwoordelijk zijn voor het bouwen van schepen. Een andere benaming voor scheepsbouwer kan ook zijn botenbouwer. Een scheepsbouwer of botenbouwer is dus gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van schepen, boten en jachten. De meeste scheepsbouwers zijn gespecialiseerd in één of meerdere typen schepen. Binnen de scheepsbouw zijn er veel specialisaties mogelijk met betrekking tot het bouwen van nieuwe schepen. Het ontwerpen en bouwen van een groot containerschip betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het bouwen van een binnenvaartschip of zeiljacht. Het is niet zo dat een scheepsbouwer standaard alle soorten schepen bouwt, omdat de meeste scheepsbouwers zich gespecialiseerd hebben in een bepaald type schip. Een scheepsbouwer is afhankelijk van veel verschillende vaklieden om een schip te kunnen ontwerpen en te bouwen. Scheepsbouwers maken dan ook gebruik van verschillende vakmensen, zoals lassers, elektromonteurs, scheepswerktuigkundigen, dieselmonteurs, schilders, scheepstimmerlieden en interieurbouwers, die allemaal samen aan een schip werken. Een scheepsbouwer kan dus verschillende soorten schepen bouwen, zoals vrachtschepen, tankers, marineschepen of jachten. De jachtbouw is een speciale tak binnen de scheepsbouw, omdat het vaak om luxe boten gaat. Deze luxe boten kunnen in productie gebouwd worden of speciaal op bestelling gebouwd worden. Over het algemeen zijn dit soort boten en jachten kostbaar en worden ze luxe afgewerkt voor de opdrachtgever.

Het beroep scheepsbouwer moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat het beroep scheepsbouwer betrekking kan hebben op verschillende scheepsbouw ondernemers. Daarnaast is het zo dat scheepsbouwers op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Het is bijvoorbeeld goed denkbaar dat een scheepsbouwer ook alleen aangemerkt kan worden als casobouwer. In dat geval is de scheepsbouwer alleen verantwoordelijk voor het ontwerpen en bouwen van het caso-ontwerp. Zoals eerder omschreven zal een scheepsbouwer gebruikmaken van veel verschillende vaklieden, zoals lassers, plaatwerkers, jachtschilders, scheepstimmerlieden en verschillende elektromonteurs. Daarnaast kan er sprake zijn van verschillende installateurs, die verantwoordelijk zijn voor het opbouwen en installeren van alle technische installaties. In veel gevallen zal een scheepsbouwer ook te maken hebben met een scheepswerktuigkundige. Het ontwerpen en bouwen van schepen moet als teamwork gezien worden, waarbij veel verschillende vaklieden betrokken zijn.

Schip ontwerpen

Als scheepsbouwer zal je ook beschikken over een ontwerpafdeling, waarbinnen verschillende ingenieurs werkzaam zijn. Het zijn de ingenieurs die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van het schip, inclusief alle technische installaties. Enkele belangrijke aandachtspunten bij het ontwerpen van nieuwe schepen zijn de stabiliteit, de hydrodynamica, de scheepssterkte, de scheepsweerstand, de scheepsvoortstuwing, de scheepsbewegingen en de scheepsconstructie. Daarnaast is het denkbaar dat een scheepsbouwer te maken heeft met een interieurarchitect als het een bijzonder ontwerp betreft.

Zoals eerder omschreven moet het beroep scheepsbouwer vrij ruim gezien worden, omdat binnen de scheepsbouw veel verschillende ondernemers werkzaam zijn. Het beroep scheepsbouwer is aan te merken als bijzonder beroep, omdat je meestal werkzaam bent met kostbare schepen, die voorzien worden van de meest moderne technieken. De inhoudelijke werkzaamheden van een scheepsbouwer kunnen wel verschillen per scheepsbouwer, omdat dit geheel afhankelijk is van de soort vakman of vakvrouw. Het werken met plaatmateriaal betreft andere werkzaamheden dan het afwerken van schepen.

Wat doet een scheepsbouwer allemaal:

  • Het ontwerpen van schepen en/of jachten
  • Het technisch ontwerpen van schepen en/of jachten
  • Het bouwen van schepen en/of jachten
  • Het onderhouden van schepen en/of jachten
  • Het moderniseren van schepen en/of jachten

Beroep programmeur scheepsbouw:

Opleidingen tot scheepsbouwer

Er zijn verschillende geschikte opleidingen tot scheepsbouwer, zoals de Mbo-opleiding scheepsbouwer op niveau drie en de Mbo-opleiding scheeps- en jachtbouwkundige op niveau vier. Op Hbo-niveau kan de Hbo-opleiding maritieme techniek aangemerkt worden als geschikte opleiding. Welke opleiding het beste zal passen is persoonlijk, omdat het beroep scheepsbouwer op verschillende niveaus voorkomt. Ook een geheel andere beroepsopleiding kan tot de mogelijkheden behoren, omdat scheepsbouwers gebruikmaken van veel verschillende vaklieden. Het beroep scheepsbouwer komt in de praktijk op Mbo-niveau, hbo-niveau en op universitair niveau voor. Zoals eerder omschreven moet de term scheepsbouwer vrij algemeen gezien worden. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een scheepsbouwer werkzaam kan zijn

In de meeste gevallen zal een scheepsbouwer aangemerkt moeten worden als ondernemer, die beschikt over een eigen scheepswerf. In de praktijk is het denkbaar dat een scheepsbouwer aangemerkt kan worden als allround vakman, die zelfstandig zal werken aan schepen. Er zijn binnen Nederland relatief gezien veel kleine scheepsbouwer actief, die verschillende werkzaamheden uitvoeren. Dit soort scheepsbouwers kan niet zomaar vergeleken worden met de grotere scheepsbouwers, die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en bouwen van grote zeeschepen, binnenvaartschepen en luxe jachten. De grotere scheepsbouwers kunnen in sommige gevallen ook aangemerkt worden als jachtmakelaar.

Competenties scheepsbouwer

De competenties van een scheepsbouwer kunnen verschillen per scheepsbouwer, omdat het beroep scheepsbouwer heel ruim gezien moet worden. Het kunnen ontwerpen van schepen vraagt bijvoorbeeld om andere competenties dan het kunnen lassen. In het algemeen zal een scheepsbouwer wel aangemerkt moeten worden als allround vakman, die beschikt over een brede kennis van de scheepsbouw. Met andere woorden zal een scheepsbouwer aangemerkt moeten kunnen worden als allround monteur en technicus. Omdat je als scheepsbouwer in de meeste gevallen te maken heeft met verschillende collega's, leidinggevenden en de opdrachtgevers kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook innovatie is over het algemeen een belangrijke competentie van een scheepsbouwer. Als je als scheepsbouwer werkzaam bent als ondernemer zal je ook moeten kunnen netwerken en onderhandelen. Algemeen belangrijke woorden zijn kwaliteit, nauwkeurigheid, presteren, stressbestendigheid, energie, samenwerken, plannen en organiseren. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat de competenties per scheepsbouwer kunnen verschillen. Het ontwerpen en bouwen van luxe jachten kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het ontwerpen en bouwen van grote baggerschepen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als scheepsbouwer

Het arbeidsmarktperspectief van een scheepsbouwer is over het algemeen goed te noemen, omdat de meeste scheepsbouwers sterk afhankelijk zijn van goede vaklieden. Daarnaast is het zo dat er binnen Nederland relatief gezien veel grote scheepsbouwers actief zijn. Met andere woorden zal een goede vakman geen moeite hebben om een baan te kunnen verkrijgen als scheepsbouwer. De doorgroeimogelijkheden van een scheepsbouwer zijn over het algemeen sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en soort werkgever. Het is denkbaar dat een ervaren scheepsbouwer, die beschikt over de juiste opleidingen kan doorgroeien tot ploegbaas, operationeel manager of tot assistent-uitvoerder. Ook het starten van een eigen scheepswerf kan gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris scheepsbouwer

Als scheepsbouwer zal je doorgaans onder de cao scheepsbouw vallen, waarbinnen je arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer heb je verder niks met arbeidsvoorwaarden te maken, omdat je deze namelijk zelf zal bepalen als ondernemer. Een scheepsbouwer werkzaam in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Wat een zelfstandig ondernemer precies verdient is niet zomaar aan te geven, omdat dit sterk afhankelijk zal zijn van het aantal en soort opdrachten dat je binnen weet te halen als ondernemer.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Scheepsbouwer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Scheepsbouwer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl