Baggermeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een baggermeester of baggeraar is verantwoordelijk voor baggerwerkzaamheden, die uitgevoerd kunnen worden met zelfvarend en stationair materiaal. Sleephopperzuigers zijn zelfvarend en kunnen baggerspecie al varend opzuigen om deze vervolgens op locatie te lozen. Een andere benaming voor baggerspecie is ook wel eens slib. Als baggermeester ben je werkzaam binnen de waterbouw, dat verschillende beroepen kent. Naast baggerwerkzaamheden is de baggermeester meestal ook verantwoordelijk voor klein onderhoud en reparaties, die uitgevoerd moeten worden aan boord van het baggerschip of aan het baggermateriaal.

Baggerwerkzaamheden kunnen uitgevoerd worden op binnenwateren en op zee (buitengaats). Buitengaats heeft meestal betrekking op kust- en oeverwerken. Tegenwoordig werkt een baggermeester veelvuldig met computers om op de juiste locatie te kunnen baggeren en te lossen. Een baggermeester werkt meestal vanuit het bedieningshuis of is werkzaam op de brug. De baggermeester is meestal de kapitein aan boord van een schip en kan leiding geven aan andere medewerkers, zoals stortwerkers. Als baggermeester komt het, afhankelijk van de werkgever, regelmatig voor dat je werkzaam bent in het buitenland.

Waarom baggeren

Baggerwerkzaamheden kunnen om verschillende redenen uitgevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan binnenwateren die langzaam dichtslibben door slib en zand, waardoor binnenvaartschepen niet meer kunnen varen bij laag water. Wanneer schepen geen gebruik meer kunnen maken van de rivieren omdat ze dichtslibben ontstaat er economische schade. Rivieren noemt men ook wel waterwegen, omdat deze veelvuldig gebruikt worden om goederen en mensen te vervoeren.

Buitengaatse baggerwerkzaamheden hebben meestal betrekking op kustwerkzaamheden, zoals het opspuiten van een strand of duinen. Stranden en duinen worden door weersinvloeden langzaam afgebrokkeld en moeten daarom onderhouden worden. Ook kan het zijn dat duinen verhoogd en versterkt moeten worden als kustversterking. Andere buitengaatse baggerwerkzaamheden kunnen betrekking hebben op het creëren van nieuw land. Bij het creëren van nieuw land moet er zeer veel zand opgespoten worden. Bij dit soort werkzaamheden maken baggeraars meestal gebruik van grote buizen die het zand transporteren.

Baggermeester mooi beroep

Baggermeester is een mooi en bijzonder beroep binnen de waterbouw, omdat je als baggermeester op diverse locaties werkzaam bent waaronder het buitenland. Baggermeesters kunnen over de hele wereld werkzaam zijn maar natuurlijk ook gewoon binnen Nederland. Als baggermeester is het goed kunnen manoeuvreren erg belangrijk, omdat je op de juiste plek moet baggeren en ook de juiste hoeveelheden moet opbaggeren.

Beroep baggermeester:

Opleidingen tot baggermeester

Wie een carrière ambieert als baggermeester kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding Baggermeester op niveau vier. De opleiding tot baggermeester zal doorgaans vier jaar in beslag nemen. Een vervolgopleiding als baggermeester is de Hbo-opleiding Maritiem Officier. Zie voor meer informatie ook de website van Boskalis.

Bedrijven waar een baggermeester werkzaam kan zijn

Als baggermeester ben je meestal werkzaam voor de grotere offshore ondernemingen die gespecialiseerd zijn in waterbouw.

Competenties baggermeester

De belangrijkste competentie als baggermeester is verantwoordelijkheidsgevoel, omdat je met kostbare apparatuur werkzaam bent zoals baggermateriaal en natuurlijk het baggerschip zelf. Daarnaast speelt veiligheid een grote rol, omdat er geen ongelukken mogen gebeuren. Andere belangrijke woorden als baggermeester zijn inzicht, flexibiliteit, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. Ook het van huis zijn voor een langere periode mag geen probleem voor je zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als baggermeester

Het arbeidsmarktperspectief als baggermeester is over het algemeen redelijk goed te noemen. Wel kan het belangrijk zijn om na de Mbo-opleiding door te leren voor een passende Hbo-opleiding om zo de arbeidskansen te vergroten. De doorgroeimogelijkheden als baggermeester moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan een groter baggerschip en aan werkzaamheden in het buitenland.

Arbeidsvoorwaarden en salaris baggermeester

Als baggermeester zijn de arbeidsvoorwaarden meestal geregeld binnen de cao waterbouw, afhankelijk van de werkgever. Een baggermeester zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Een hoger salaris binnen dit beroep is zeker denkbaar, als je veel verantwoordelijkheden draagt. Ook kent het beroep diverse bijzondere toeslagen wanneer je in buitenland werkzaam bent voor een langere periode.

Mijnzzp.nl