Stortwerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een stortwerker is werkzaam binnen de grond-, weg- en waterbouw en is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met natte stort. Natte stort heeft betrekking op zand dat door middel van pijpleidingen en buizen op een bouwlocatie gespoten wordt. Een stortwerker heeft dus te maken met baggerwerkzaamheden zonder dat de stortwerker zelf werkzaam is op een baggerschip. Een stortwerker is juist verantwoordelijk voor het verleggen en aansluiten van de verschillende pijpleidingen en buizen, die nodig zijn om het zand op te kunnen spuiten. Daarnaast is de stortwerker verantwoordelijk voor het toezien op de stortwerkzaamheden. Binnen het beroep stortwerker is het belangrijk dat je goed kan samenwerken met andere stortwerkers, de stortbaas en de baggermeester, omdat baggerwerkzaamheden nooit alleen uitgevoerd worden. Iedereen heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden binnen het stortteam. Welke taken een stortwerker precies heeft kan verschillen per opdracht. Over het algemeen ben je als stortwerker een allround vakman, die ingezet kan worden voor verschillende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het bedienen van kranen, het monteren van buizen, het verlegen van buizen en aan de daadwerkelijke stortwerkzaamheden, inclusief het toezien op dit proces. Als stortwerker ben je dan ook werkzaam binnen de baggerindustrie en kan je overal werkzaam zijn. Dit betreft niet alleen in Nederland, omdat Nederlandse baggerbedrijven over de hele wereld actief zijn. Omdat deze werkzaamheden overal ter wereld uitgevoerd kunnen worden moet een stortwerker bereid zijn om langere periodes in het buitenland te verblijven. Ondanks dat een stortwerker een verantwoordelijke baan heeft, moet het beroep stortwerker over het algemeen wel gezien worden als ongeschoolde arbeid. In de meeste gevallen moet een stortwerker gezien worden als allround stort-medewerker.

Als stortwerker ben je dus verantwoordelijk voor het begeleiden van stortwerkzaamheden. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van meerdere stortwerkers, omdat stortwerkzaamheden meestal grotere projecten betreft. Daarnaast zijn er over het algemeen meerdere machinisten werkzaam, die verantwoordelijk zijn voor het verdelen van het opgespoten zand. Omdat natte stort betrekking heeft op veel grondverzet spreekt men in dat geval ook wel van earthmoving equipment om aan te geven dat het om zware grondverzet werkzaamheden gaat. Een stortwerker kan niet aangemerkt worden als machinist grondverzet, maar kan wel verantwoordelijk zijn voor assisterende werkzaamheden met betrekking tot grondverzet. Daarnaast kan een stortwerker aangemerkt worden als soort hijsbegeleider, omdat pijpleidingen en buizen in veel gevallen door middel van bouwkranen en/of shovels verplaatst moeten worden. Als stortwerker ben je dus verantwoordelijk voor alle assisterende werkzaamheden die te maken hebben met baggerwerkzaamheden en het opspuiten van natte stort.

Wat is natte stort

Natte stort is baggerspecie dat bestaat uit een grond-watermengsel. Via het baggerschip zal de baggerspecie getransporteerd worden via pijpleidingen naar de stortlocatie. Hiervoor worden zeer krachtige pompen gebruikt, waardoor het mogelijk is om grond in combinatie met water te verpompen. De persafstand van baggerschepen kan variëren tussen de vijfhonderd meter en drie kilometer. Bij grotere persafstanden, zoals het geval is bij drie kilometer, is het wel noodzakelijk dat er gebruikgemaakt wordt van extra perspompen. Als stortwerker kan het voorkomen dat je in de nacht werkzaam zal zijn.

Diverse werkzaamheden van een stortwerker zijn:

  • Het aansluiten van pijpleidingen en buizen
  • Het toezien op stortwerkzaamheden
  • Het uitvoeren van assisterende werkzaamheden
  • Het uitvoeren van algemene onderhoudswerkzaamheden
  • Het verplaatsen van pijpleidingen en buizen

Maasvlakte 2 Landaanwinning:

Opleidingen tot stortwerker

Er zijn geen erkende beroepsopleidingen tot stortwerker. Het werken als stortwerker kan gezien worden als ongeschoolde arbeid. In de meeste gevallen zal motivatie belangrijker zijn dan een beroepsopleiding. Wel is het als stortwerker belangrijk dat je beschikt over het VCA certificaat, omdat het beroep stortwerker aan te merken is als potentieel gevaarlijk beroep. Daarnaast is het belangrijk dat het beroep stortwerker bij je past, omdat de werkzaamheden van een stortwerker aangemerkt kunnen worden als zware arbeid. Met andere woorden zal niet iedereen geschikt zijn om te werken als stortwerker. In de meeste gevallen zullen de werkzaamheden van een stortwerker in de praktijk aangeleerd worden door ervaren collega's, die in dat geval aangemerkt kunnen worden als leermeester. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een stortwerker werkzaam kan zijn

Als stortwerker werk je over het algemeen voor een baggermaatschappij binnen de waterbouw. Zoals eerder omschreven heeft het beroep stortwerker niet alleen betrekking op werkzaamheden binnen Nederland, omdat de meeste baggermaatschappijen over de hele wereld actief zijn. Daarnaast is het als stortwerker denkbaar dat je werkzaam kan zijn via een uitzendorganisatie.

Competenties stortwerker

De belangrijkste competentie van een stortwerk is de algemene veiligheid, omdat het beroep stortwerker aangemerkt kan worden als potentieel gevaarlijk beroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zware werkmaterialen, de aanwezigheid van diverse machines en aan drijfzand. Een andere belangrijke competentie van een stortwerker is communicatie, omdat een stortwerker veel te maken heeft met diverse collega's en leidinggevenden. Ook het beheersen van de Engelse taal kan belangrijk zijn als stortwerker. Daarnaast moet een stortwerker gezien kunnen worden als monteur, omdat een stortwerker met technische werkzaamheden te maken krijgt. Algemeen belangrijk woorden zijn energie, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en flexibiliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stortwerker

Het arbeidsmarktperspectief van een stortwerker is niet heel groot te noemen, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Daarnaast kan het werken als stortwerker gezien worden als ongeschoolde arbeid. Met andere woorden kan er sprake zijn van veel concurrentie met betrekking tot mogelijke vacatures. De doorgroeimogelijkheden van een stortwerker kunnen gezien worden in het doorgroeien tot ploegbaas. Een ploegbaas is meestal verantwoordelijk voor enkele werknemers.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stortwerker

De arbeidsvoorwaarden als stortwerker zijn lastig aan te geven en zijn meestal in de cao geregeld. Wel is het zo dat je voor je werk langdurig in het buitenland kunt verblijven. Als stortwerker verdien je in loondienst doorgaans tussen de 1700 en 2500 euro per maand, afhankelijk van je leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Wel kan het salaris behoorlijk oplopen wanneer je voor je werkgever in het buitenland moet werken.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Stortwerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Stortwerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl