Kraanmachinist (bouw)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep kraanmachinist (bouw)
Werken als kraanmachinist bouw
Mobiele hijskraan
Een baan als kraanmachinist
Kraanmachinist worden
Beroepsfilm kraanmachinist:
Opleidingen tot kraanmachinist
Bedrijven waar een kraanmachinist werkzaam kan zijn
Competenties kraanmachinist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kraanmachinist
Arbeidsvoorwaarden en salaris kraanmachinist
Eigen bedrijf starten als Kraanmachinist (bouw)
Boekhoudprogramma vergelijken Kraanmachinist (bouw)

Beroep kraanmachinist (bouw)

Een kraanmachinist of hijskraanmachinist bouw is een bestuurder en machinist die werkzaam kan zijn op verschillende hijskranen. Welke kraanmachine er precies gebruikt worden op een bouwlocatie is afhankelijk van de werkzaamheden. De grote hijskranen, zoals de bekende torenkranen, zijn alleen te vinden op de grotere bouwlocaties. Het hijsen van werkmaterialen als kraanmachinist betreft verantwoordelijke werkzaamheden, omdat er geen ongelukken mogen gebeuren. In de meeste gevallen krijgt een kraanmachinist op de grond hulp van een hijsbegeleider, die in contact staat met de kraanmachinist door middel van een walkietalkie. Op deze manier heeft een kraanmachinist extra ogen, die de kraanmachinist helpen om zijn werk veilig uit te kunnen uitvoeren. De hijsbegeleider op de grond ziet er ook op toe dat de werkmaterialen op de juiste manier in de takels gehangen worden. Dit is erg belangrijk, omdat de lading anders geheel of gedeeltelijk kan vallen met alle gevolgen van dien. Ook kan het zijn dat een kraanmachinist niet alles kan zien van uit de hijskraan. In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de hijsbegeleider om duidelijke aanwijzingen door te geven aan de kraanmachinist. De inhoudelijke werkzaamheden van een kraanmachinist hebben in alle gevallen te maken met het hijsen en/of verplaatsen van werkmaterialen, echter kan een kraanmachinist wel werkzaam zijn op verschillende kraanmachines of hijsmachines. Welke kraanmachine een aannemer zal gebruik is sterk afhankelijk van de werkzaamheden waarmee een aannemer te maken heeft. Als het een verbouwing van een woonhuis betreft zal meestal gebruikgemaakt worden van een mobiele kraan, die na de werkzaamheden zal vertrekken. Kraanmachinisten van een mobiele kraan zijn niet werkzaam voor een aannemer, maar voor een kraanverhuurbedrijf. Als kraanmachinist is het ook belangrijk dat je over technische kennis beschikt. Denk hierbij aan het dagelijks controleren van de hijskraan.

Werken als kraanmachinist bouw

Een kraanmachinist is dus verantwoordelijk voor het verplaatsen van voorwerpen door het gebruiken van een hijskraan. Zonder gebruik van hijskranen is het bouwen in veel gevallen een stuk lastiger en zouden de werkzaamheden ook meer tijd in beslag nemen. Op de meeste bouwlocaties zijn tegenwoordig wel bouwkranen te vinden, van groot tot klein. De bouwkranen worden gebruikt om allerlei bouwmaterialen op de juiste plek te krijgen zonder dat er zwaar getild hoeft te worden. Het is dus ook een stuk gezonder voor alle bouwvakkers dat er gebruikgemaakt kan worden van hijskranen, omdat er niet onnodig zwaar getild hoeft te worden. Een hijskraan zoals een torenkraan blijft meestal op de bouwlocatie staan totdat deze niet meer nodig is, wat meestal tot het eind van de bouw is. Alle bouwvakkers die de kraan nodig hebben mogen gebruikmaken van de torenkraan om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo gebruikt een timmerman de torenkraan vaak om kozijnen op de plek te krijgen, de metselaar om stenen op de plek te krijgen en dakdekkers om de rollen bitumen dakbedekking op het dak te krijgen. Al dit soort werkzaamheden worden uitgevoerd door de kraanmachinist in samenwerken met een hijsbegeleider. Op de grotere bouwplaatsen maken aannemers meestal alleen gebruik van een torenkraan. De torenkraan wordt ook veel gebruikt om materialen, zoals beton en staal te verplaatsen. Een torenkraan heeft aan de voet een fundering van beton en is in de top voorzien van gewichten, die als tegengewicht dienen als er materiaal verplaatst wordt. Op deze manier voorkomt men dat de kraan kan omvallen.

Mobiele hijskraan

Aannemers die een verbouwing uitvoeren aan woningen die al bewoond zijn gebruiken vaak een mobiele kraan. Deze kranen worden meestal ingehuurd als er een uitbouw gemaakt moet worden en de bereikbaarheid achterom lastig is. De materialen worden dan over het huis heen getild, zodat de materialen snel op de plek zijn en de bouwvakkers door kunnen werken. Maar ook bij het plaatsen van een kant-en-klare dakkapel wordt er vaak gebruikt gemaakt van een kraan, omdat het dakkapel dan in één stuk geplaatst kan worden. Op deze manier kan een dakkapel in een dag geplaatst worden en is het dak waterdicht.

Een baan als kraanmachinist

Kraanmachines en kraanmachinisten zijn tegenwoordig onmisbaar voor uitvoerders, omdat uitvoerders sterk afhankelijk zijn van kraanmachines. Vooral op de grotere bouwlocaties zijn bouwkranen onmisbaar, omdat een uitvoerder veel te maken heeft met zware en grote bouwmaterialen. Zonder bouwkraan kan dit soort werkmaterialen niet op de juiste locatie gehesen worden, waardoor bouwprojecten onnodig lang zullen duren. Daarnaast is het tegenwoordig niet meer toegestaan dat bouwvakkers onnodig zware fysieke arbeid uitvoeren. Met andere woorden is een aannemer in veel gevallen wel verplicht om gebruik te maken van bouwkranen.

Kraanmachinist worden

Kraanmachinist is een beroep dat de afgelopen jaren aan populariteit heeft gewonnen. Het is een vakgebied dat een combinatie van technische vaardigheden, verantwoordelijkheid en uitdagingen biedt. Kraanmachinisten spelen een essentiële rol in de bouw- en constructie-industrie, waar ze verantwoordelijk zijn voor het bedienen van zware machines die worden gebruikt bij het tillen en verplaatsen van zware lasten.

Bovendien is de vraag naar kraanmachinisten gestegen door de groeiende bouwsector en de behoefte aan gekwalificeerde professionals. Het is een beroep dat stabiliteit en goede loopbaanmogelijkheden biedt. Met de juiste opleiding en ervaring kunnen kraanmachinisten zich specialiseren in specifieke soorten kranen, zoals torenkranen, mobiele kranen of hijskranen. Het beroep van kraanmachinist vereist een grondige kennis van kraantechnologie, veiligheidsprocedures en het vermogen om complexe machines te bedienen. Kraanmachinisten moeten nauwkeurig zijn en in staat zijn om met grote precisie te werken, aangezien kleine fouten ernstige gevolgen kunnen hebben op de bouwplaats.

Beroepsfilm kraanmachinist:

Opleidingen tot kraanmachinist

Wie een carrière ambieert als kraanmachinist kan kiezen uit verschillende opleidingsmogelijkheden. Welke opleiding het beste zal passen is afhankelijk van de soort kraanmachine, die een kraanmachinist wenst te bedienen. Als toekomstig kraanmachinist kunnen er verschillende richtingen gekozen worden, zoals machinist voor een mobiele kraan, grondverzetmachine, autolaadkraan, mobiele torenkraan of de richting vaste torenkraan. De meeste opleidingen duren twee tot drie jaar, waarin ook verschillende keren stage gelopen moet worden. Als kraanmachinist heb je tegenwoordig het vakbekwaamheidscertificaat TCVT (Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport) nodig om een kraanmachine te mogen bedienen. Het is dus verplicht dat machinisten beschikken over een TCVT-persoonscertificaat voor de betreffende machine die de kraanmachinist zal bedienen. Ook het bijhouden van de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende kraanmachinist. Er zijn meerdere goede boekhoudpakketten beschikbaar voor een zzp kraanmachinist.

Bedrijven waar een kraanmachinist werkzaam kan zijn

Een kraanmachinist kan werkzaam zijn voor verschillende soorten bedrijven, zoals een aannemersbedrijf, overslagbedrijf, grondverzetsbedrijf of zogenaamde kraanverhuurbedrijven. Daarnaast is het denkbaar dat een kraanmachinist werkzaam is als loonwerker. Als kraanmachinist hoef je niet werkzaam te zijn binnen de bouwsector, omdat het beroep kraanmachinist ook voorkomt binnen andere sectoren. Ook binnen de civiele techniek komt het beroep kraanmachinist veel voor.

Competenties kraanmachinist

De belangrijkste competentie van een kraanmachinist is de veiligheid, omdat het werken met kraanmachines potentieel gevaarlijk kan zijn. Met andere woorden mag van een kraanmachinist absolute professionaliteit verwacht worden. Ook verantwoordelijkheidsgevoel is aan te merken als belangrijke competentie, omdat een goede kraanmachinist alleen hijswerkzaamheden uitvoert als er geen gevaarzetting is. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een kraanmachinist niet over de hoofden van werknemers zal hijsen. Ook bij te harde wind is het de verantwoordelijkheid van een kraanmachinist om werkzaamheden tijdelijk te stoppen. Omdat een kraanmachinist binnen de bouwsector veel zal samenwerken met een hijsbegeleider is communicatie aan te merken als belangrijke competentie. Andere belangrijke competenties zijn dat een kraanmachinist gezien kan worden als monteur en technicus, omdat een kraanmachinist ook verantwoordelijk kan zijn voor het uitvoeren van dagelijkse routineonderhoud. Algemeen belangrijke woorden zijn vakkennis, inzicht, zelfstandigheid, presteren, luisteren, overwicht, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kraanmachinist

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide kraanmachinist is over het algemeen zeer goed te noemen. Wel is kraanmachinist een populair beroep, waardoor er sprake kan zijn van concurrentie. Als kraanmachinist zijn er verschillende specialisaties mogelijk en kan je ook voor verschillende bedrijven werkzaam zijn, waardoor het verkrijgen van werk vroeg of laat moeten lukken. Over het algemeen is een kraanmachinist vacature niet lang beschikbaar. Als we spreken over de bekende torenkraanmachinist kan dit anders liggen, omdat er nu eenmaal niet veel torenkranen zijn. De doorgroeimogelijkheden als kraanmachinist zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van het soort bedrijf waarvoor je werkzaam bent en je eigen competenties en opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kraanmachinist

Als torenkraanmachinist in loondienst verdien je afhankelijk van je leeftijd tussen de 2400 en 2900 euro bruto per maand. Als zelfstandig ondernemer is er geen voorbeeld te geven, omdat het beroep niet heel veel voorkomt als zelfstandig ondernemer.

Eigen bedrijf starten als Kraanmachinist (bouw)

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Kraanmachinist (bouw), waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Kraanmachinist (bouw)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kraanmachinist (bouw) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Kraanmachinist (bouw).

Mijnzzp.nl