Torenkraanmonteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep torenkraanmonteur
Werken als torenkraanmonteur op verschillende manieren
Hoe werkt het opbouwen van een torenkraan
Wat doet een torenkraanmonteur:
Film: Opbouw torenkraan:
Film: Opbouw torenkraan:
Opleidingen tot torenkraanmonteur
Bedrijven waar een torenkraanmonteur werkzaam kan zijn
Competenties torenkraanmonteur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als torenkraanmonteur
Arbeidsvoorwaarden en salaris torenkraanmonteur
Eigen bedrijf starten als Torenkraanmonteur
Boekhoudprogramma vergelijken Torenkraanmonteur

Beroep torenkraanmonteur

Een torenkraanmonteur heeft de verantwoordelijkheid ten aanzien van het opbouwen en afbouwen van torenkranen. De werkzaamheden worden doorgaans uitgevoerd in steden op bouwplaatsen. De onderdelen komen met transport aan op de bouwlocatie en daarna is het de taak van de torenkraanmonteur om de onderdelen van de kraan te monteren. Daarbij is er sprake van samenwerking in een team. Een torenkraanmonteur draagt een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid. Bij het opbouwen van de kraan dienen de veiligheidseisen zorgvuldig in acht te worden genomen. Er is dan ook grote zorgvuldigheid vereist. De werkzaamheden hebben betrekking op het opbouwen en in elkaar zetten van onderdelen, zoals in een bouwpakket, maar dan met grote kraanonderdelen. Als de onderdelen zijn aangekomen, vindt er eerst overleg plaats. De werkzaamheden en taken worden besproken en er is bijvoorbeeld gelegenheid om na te gaan of er speciale omstandigheden van toepassing zijn. Na het overleg is het dan tijd om als torenkraanmonteur de eigen taken uit te voeren en met de montage te starten. De opbouw van de torenkraan begint met het neerzetten van de basis. Dat is als het ware de fundering van de torenkraan die een stevige en veilige basis vormt voor de rest van de onderdelen. Vanaf de basis wordt vervolgens de toren tot de gewenste hoogte gemonteerd. De gemiddelde hoogte van een torenkraan ligt overigens tussen de veertig en zestig meter. Er zijn echter ook hogere torenkranen die wel tot tachtig of zelfs honderd meter reiken. Als de gewenste hoogte is bereikt, geldt dat het tijd is om de gieken te plaatsen. Dat gebeurt aan de hand van een mobiele kraan. De volgende stap is het afstellen van de kraan om tot slot de hijskabel erin te hangen.

Werken als torenkraanmonteur op verschillende manieren

Een torenkraanmonteur werkt dus op grote hoogte op bouwlocaties om de torenkraan op te bouwen of te demonteren. Ook het inspecteren van de torenkraan behoort tot de taken om bijvoorbeeld de veiligheid te controleren. In dat kader is een torenkraanmonteur niet alleen aan te merken als monteur, maar tevens als inspecteur. Overigens is een torenkraanmonteur weliswaar als monteur aan te merken, kan een torenkraanmonteur niet als monteur mobiele werktuigen aangemerkt worden. Een monteur mobiele werktuigen heeft namelijk een andere specialisatie en dat is als technicus te voorzien in het technisch onderhoud van mobiele werktuigen. Een torenkraanmonteur werkt in een team en pleegt voor de opbouw of demontage overleg met onder meer een kraanmachinist en uitvoerder. De werkzaamheden op grote bouwplaatsen gaan altijd in overleg en het zijn vooral de grotere aannemers die van een torenkraan gebruikmaken. Een torenkraan is bijvoorbeeld nodig om alle bouwmaterialen naar de juiste locatie en positie te vervoeren. Daarom is er ook vaak sprake van een hijsbegeleider die het hijsen van bouwmaterialen begeleid.t Zo is er overigens met diverse beroepen en functies een raakvlak, zoals met onder meer een funderingsspecialist en betonstorter. Een torenkraan is namelijk ook vaak nodig om betonwerkzaamheden uit te voeren en is ook wat dat betreft onmisbaar.

Hoe werkt het opbouwen van een torenkraan

Het opbouwen van een torenkraan is op twee manieren mogelijk. Er kan bijvoorbeeld van een andere mobiele kraan gebruik worden gemaakt om de torenkraan op te bouwen. De tweede optie bestaat uit de mogelijkheid van het gebruikmaken van een hydraulisch systeem, waarbij de kraan zichzelf opbouwt. De torenkraanmachinist tilt in dat geval de torenkraan elke keer op om, zodat het volgende onderdeel ertussen kan worden geplaatst. Doorgaans krijgt deze tweede optie de voorkeur op het moment dat een torenkraanmonteur een hoge torenkraan moet opbouwen. De onderdelen van de torenkraan komen per vrachtwagentransport aan op de bouwlocatie en hierbij is er veelal sprake van exceptioneel transport. Op de vrachtwagen rijdt dan een chauffeur exceptioneel transport.

Wat doet een torenkraanmonteur:

  • Uitvoering bespreken.
  • Samenwerken.
  • Torenkraan opbouwen.
  • Torenkraan inspecteren.
  • Torenkraan demonteren.
  • Veiligheidseisen naleven.
  • Op hoogte werken.
  • Fysiek werk leveren.

Film: Opbouw torenkraan:

Film: Opbouw torenkraan:

Opleidingen tot torenkraanmonteur

De opleiding tot torenkraanmonteur is van de specifieke werkzaamheden afhankelijk. Er is doorgaans sprake van een teamsamenstelling met verschillende torenkraanmonteurs. Je hoeft dan ook niet per se monteur te zijn of daarvoor een opleiding te hebben gevolgd. Het is wel belangrijk om ervaring te hebben met het werken op hoogte. Het beschikken over de juiste instelling, bereid zijn om fysiek werk te leveren en geen hoogtevrees hebben, zijn doorgaans belangrijker dan een specifieke opleiding. Daarom is het ook mogelijk dat bijvoorbeeld steigerbouwers gaan werken als torenkraanmonteur net als glazenwassers, industrieel klimmers en liftmonteurs. Belangrijke kernwaarden zijn veiligheid en professionaliteit. Doorgaans biedt een werkgever cursussen aan of extra opleidingen die betrekking hebben op het beroep van torenkraanmonteur. Als zzp torenkraanmonteur ben je zelf verantwoordelijk voor de eigen boekhouding. Hiervoor kun je gebruikmaken van een boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een torenkraanmonteur werkzaam kan zijn

Een torenkraanmonteur werkt doorgaans bij een torenkraan verhuurbedrijf. Een dergelijk bedrijf is gespecialiseerd in de verhuur van allerlei soorten kranen en hoogwerkers en voorziet daarbij tevens in personeel voor een professionele opbouw.

Competenties torenkraanmonteur

De belangrijkste competentie voor de functie van torenkraanmonteur is aandacht voor veiligheid. Het is verplicht voor torenkraanmonteurs om van een scaff pack gebruik te maken. Dat is belangrijk om na een eventuele val of ongeluk op een veilige manier naar beneden af te dalen. Het werken in teamverband is belangrijk en daarom moet een torenkraanmonteur ook goed in staat zijn om samen te werken. Verder betreft het ook fysiek zwaar werk en geldt dat dan ook als een competentie. Een controlerende en inspecterende houding is in het kader van de veiligheid eveneens van belang. Ook is het van belang om een lerende houding te hebben aangezien er periodiek trainingen gevolgd dienen te worden. Bijvoorbeeld om te leren wat de nieuwe veiligheidsrichtlijnen zijn en om praktijksituaties te trainen om de eigen veiligheid en die van collega’s te garanderen. Uiteraard is het van belang dat een torenkraanmonteur geen hoogtevrees heeft.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als torenkraanmonteur

Het beroep van torenkraanmonteur komt niet veel voor en is dan ook als een zeer specifieke functie aan te merken. Er zijn in Nederland momenteel maar rond de vijftig torenkraanmonteurs actief en het is wat dat betreft dan ook een bijzonder beroep. Het arbeidsmarktperspectief is ondanks het beperkte aantal toch redelijk. Niet iedereen is zomaar in staat om deze werkzaamheden uit te voeren, want het is een baan waar je lef voor moet hebben. De kans op werk is daardoor wel groot te noemen. Op het gebied van doorgroeien zijn er mogelijkheden om als voorman te gaan werken.

Arbeidsvoorwaarden en salaris torenkraanmonteur

Het salaris van een torenkraanmonteur bevindt zich tussen de 1.900 euro en 2.500 euro bruto per maand. Indien er sprake is van een baan, waarin er veel gereisd wordt, dan geldt dat er doorgaans aanvullende vergoedingen van toepassing zijn. Ook is het mogelijk dat er wel eens in het weekend gewerkt moet worden en dan zijn er mogelijk toeslagen van toepassing.

Eigen bedrijf starten als Torenkraanmonteur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Torenkraanmonteur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Torenkraanmonteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Torenkraanmonteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Torenkraanmonteur.

Mijnzzp.nl