Torenkraanmonteur

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Torenkraanmonteur?

Een torenkraanmonteur heeft de verantwoordelijkheid ten aanzien van het opbouwen en afbouwen van torenkranen. De werkzaamheden worden doorgaans uitgevoerd in steden op bouwplaatsen. De onderdelen komen met transport aan op de bouwlocatie en daarna is het de taak van de torenkraanmonteur om de onderdelen van de kraan te monteren. Daarbij is er sprake van samenwerking in een team. Een torenkraanmonteur draagt een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid. Bij het opbouwen van de kraan dienen de veiligheidseisen zorgvuldig in acht te worden genomen. Er is dan ook grote zorgvuldigheid vereist. De werkzaamheden hebben betrekking op het opbouwen en in elkaar zetten van onderdelen, zoals in een bouwpakket, maar dan met grote kraanonderdelen. Als de onderdelen zijn aangekomen, vindt er eerst overleg plaats. De werkzaamheden en taken worden besproken en er is bijvoorbeeld gelegenheid om na te gaan of er speciale omstandigheden van toepassing zijn. Na het overleg is het dan tijd om als torenkraanmonteur de eigen taken uit te voeren en met de montage te starten. De opbouw van de torenkraan begint met het neerzetten van de basis. Dat is als het ware de fundering van de torenkraan die een stevige en veilige basis vormt voor de rest van de onderdelen. Vanaf de basis wordt vervolgens de toren tot de gewenste hoogte gemonteerd. De gemiddelde hoogte van een torenkraan ligt overigens tussen de veertig en zestig meter. Er zijn echter ook hogere torenkranen die wel tot tachtig of zelfs honderd meter reiken. Als de gewenste hoogte is bereikt, geldt dat het tijd is om de gieken te plaatsen. Dat gebeurt aan de hand van een mobiele kraan. De volgende stap is het afstellen van de kraan om tot slot de hijskabel erin te hangen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Torenkraanmonteur

Wat is het salaris en tarief van een Torenkraanmonteur? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Torenkraanmonteur in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Torenkraanmonteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Torenkraanmonteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl