Voorman

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een voorman heeft een functie waarin het leidinggeven aan verschillende medewerkers binnen een organisatie centraal staat. Een voorman die niet alleen medewerkers aanstuurt, maar ook meewerkt, is een meewerkend voorman. In dit geval draagt de voorman bij aan het uitvoeren van activiteiten. De voorman zorgt ervoor dat de medewerkers in zijn team in de gelegenheid gesteld worden werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de benodigde faciliteiten aanwezig zijn. Of door te voorzien in transportmiddelen en gereedschappen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. Een voorman houdt onder meer toezicht op de uitvoering van de arbeid. Daarnaast is een voorman als het ware een schakel tussen het team van medewerkers en de manager die erboven staat. Of een schakel tussen opdrachtgevers en de medewerkers binnen het team. In dat kader is de voorman eveneens te zien als aanspreekpunt. Er zijn verschillende algemene taken toe te schrijven aan de functie van een voorman. Bijvoorbeeld het maken van een planning, waarbij de medewerkers taken toebedeeld krijgen. Het aansturen en het begeleiden van de medewerkers is een van de hoofdtaken. Zo geldt dat ook voor het voeren van een werkoverleg, zodat de teamleden weten wat hen te doen staat en eventuele problemen voorgelegd kunnen worden. Een voorman heeft ook de taak om bijvoorbeeld aan het management of aan de opdrachtgever verantwoording af te leggen. Dat gebeurt dan doorgaans in het opstellen van een rapportage, waarin de voortgang van het project wordt vastgelegd. Verder is de voorman vaak verantwoordelijk voor het regelen van voorraadbeheer. Dat geldt eveneens voor de afhandeling van administratieve processen.

Het beroep van voorman is te vergelijken met de functie van een ploegbaas. Een meewerkend voorman is in de uitvoering van het beroep bijvoorbeeld als schoonmaker aan het werk. Zo is het eveneens mogelijk dat een voorman met metselaars meewerkt of een team van installateurs aanstuurt. In de bouw zijn er wat dat betreft allerlei verschillende soorten functies, waarin het beroep voorman naar voren komt. Bijvoorbeeld ook in de vorm van een voorman die verantwoordelijk is voor een groep timmerlieden. In een fabriek kan er sprake zijn van een voorman die als procesoperator actief is. Doorgaans is de groep medewerkers waar de voorman verantwoordelijk voor is niet heel groot. Het is gebruikelijk dat een voorman een team van maximaal vier werknemers aanstuurt. Overigens is het wel afhankelijk van de organisatie of het bedrijf hoeveel medewerkers de voorman onder zijn hoede heeft.

Een voorman binnen productiebedrijven staat doorgaans ook in contact met andere functies, zoals een assemblagemedewerker. Of bijvoorbeeld met machineoperators. Zo zijn er in de logistieke sector weer andere functies te koppelen aan het beroep voorman. Een voorman heeft in de logistiek vaak te maken met logistiek medewerkers en een logistiek manager net als met vrachtwagenchauffeurs, maar eveneens met systeembeheerders. Binnen het bedrijfsleven is de functie voorman te vergelijken met de functie unitmanager. Het is namelijk zo dat een unitmanager eveneens leiding geeft aan maximaal vier medewerkers. Een unitmanager in het bedrijfsleven heeft echter vaak meer verantwoordelijkheden in vergelijking met een voorman. Bovendien is een voorman niet echt te zien als een manager.

Verschil ploegbaas en voorman

Er is niet echt een verschil aan te wijzen in de functie van een ploegbaas en de functie van een voorman. Zowel een ploegbaas als een voorman geven leiding aan een klein team van medewerkers. De verantwoordelijkheden zijn doorgaans eveneens hetzelfde, zoals voorzien in faciliteiten, voorraadbeheer, rapportage aan management en voeren van werkoverleggen. De functie van ploegbaas en voorman zijn dan ook vergelijkbaar.

Wat doet een voorman:

 • Aansturing geven
 • Voorraadbeheer
 • Voortgang productieproces beheren
 • Kwaliteit controleren
 • Uitvoeren van werkzaamheden
 • Kleine storingen/problemen oplossen
 • Toezien op behalen doelstelling
 • Veiligheidsmaatregelen handhaven
 • Administratieve zaken afhandelen
 • Aanspreekpunt zijn
 • Werkoverleg voorzitten
 • Planning maken

Voorman mechanisch:

Meewerkend voorman:

OPLEIDINGEN TOT VOORMAN

Er is geen specifieke opleiding voor de functie van voorman. Een voorman heeft doorgaans werkervaring opgedaan in een bepaald beroep of in een bepaalde sector. Bijvoorbeeld in de bouw. Het is daarom mogelijk dat er een vakopleiding aan ten grondslag ligt, zoals een vakopleiding tot schilder of tot metselaar. Dat heeft dan de basis gevormd om in de betreffende functie aan de slag te gaan en door werkervaring over de expertise te beschikken om het beroep van voorman te vervullen. Het is wel zo dat een voorman verschillende soorten cursussen kan volgen. Bijvoorbeeld een cursus die gericht is op de gezondheid en veiligheid van werknemers. Een EHBO-cursus om eerste hulp bij ongelukken te bieden of een BHV-cursus met betrekking tot veiligheidsmaatregelen. Ook een VCA-cursus is doorgaans een belangrijke cursus om als voorman aan het werk te gaan.

BEDRIJVEN WAAR EEN VOORMAN WERKZAAM KAN ZIJN

Een voorman kan in allerlei sectoren aan het werk zijn. De bouwsector is een heel bekend voorbeeld waar een voorman een functie vervult. Dat geldt echter eveneens voor de scheepsbouw net als voor de industriële branche. Een voorman kan bijvoorbeeld werken op een werf net als in een fabriek waar productieprocessen plaatsvinden. In de facilitaire sector vormen schoonmaakbedrijven een voorbeeld waar de functie van voorman beschikbaar is. Zo zijn er ook voormannen die bij groothandels werken of in de logistiek werkzaam zijn. Een voorman kan ook werkzaam zijn bij organisaties als ziekenhuizen in de logistiek of schoonmaak. Of bij de gemeente als voorman aan het werk zijn om een team in de groenvoorziening aan te sturen.

COMPETENTIES VOORMAN

Een voorman heeft bepaalde vaardigheden nodig om het beroep goed uit te oefenen. In de eerste plaats is er vakkennis vereist in het vakgebied waarin de voorman werkt. Het kunnen aansturen en begeleiden van medewerkers is een belangrijke competentie. Daarnaast dient de voorman goed te kunnen plannen en werkzaamheden te kunnen organiseren. Het is daarom belangrijk om nauwkeurig te zijn. Ook dient de voorman in staat te zijn om een controlerende taak uit te voeren en de confrontatie aan te gaan. Het inspecteren vormt onderdeel van de taken en de veiligheid is daarbij van belang. Zelfstandig werken en in teamverband werken zijn beiden belangrijk voor een voorman. Verder spelen de communicatieve vaardigheden een rol. Dit omdat de voorman onder meer het aanspreekpunt is, maar ook werkoverleggen voorzit en aansturing geeft.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS VOORMAN

Gelet op het grote aantal sectoren waarin voormannen nodig zijn, is er zeker sprake van een prima perspectief op de arbeidsmarkt. Op allerlei werkplekken waar medewerkers werkzaamheden uitvoeren, is het belangrijk dat er een aansturend persoon is. Daarom is de taak van een voorman ook zo belangrijk. De functie van voorman biedt mogelijkheden om door te groeien, zoals naar de functie van leidinggevende.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS VOORMAN

Het salaris van een voorman bevindt zich tussen 2.000 euro en 3.000 euro per maand. Het is echter wel afhankelijk van de beroepsgroep en functie-eisen wat het daadwerkelijke salaris is. er zijn in verschillende sectoren collectieve arbeidsovereenkomsten van toepassing. De inschaling van een voorman vindt indien er een cao aanwezig is dan overeenkomstig de cao plaats. Werkervaring en vooropleiding spelen uiteraard een rol bij het vaststellen van het salaris voor de functie van voorman. De overige arbeidsvoorwaarden zijn eveneens van de cao afhankelijk. Bijvoorbeeld als het gaat om het aantal vakantiedagen of als het gaat om de toepassing van een toeslag. Het komt in meerdere branches voor dat een voorman ook in het weekend of op feestdagen of in de avond of nacht dient te werken.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Voorman

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Voorman bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl