Voorman

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Voorman?

Een voorman heeft een functie waarin het leidinggeven aan verschillende medewerkers binnen een organisatie centraal staat. Een voorman die niet alleen medewerkers aanstuurt, maar ook meewerkt, is een meewerkend voorman. In dit geval draagt de voorman bij aan het uitvoeren van activiteiten. De voorman zorgt ervoor dat de medewerkers in zijn team in de gelegenheid gesteld worden werkzaamheden uit te voeren. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de benodigde faciliteiten aanwezig zijn. Of door te voorzien in transportmiddelen en gereedschappen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. Een voorman houdt onder meer toezicht op de uitvoering van de arbeid. Daarnaast is een voorman als het ware een schakel tussen het team van medewerkers en de manager die erboven staat. Of een schakel tussen opdrachtgevers en de medewerkers binnen het team. In dat kader is de voorman eveneens te zien als aanspreekpunt. Er zijn verschillende algemene taken toe te schrijven aan de functie van een voorman. Bijvoorbeeld het maken van een planning, waarbij de medewerkers taken toebedeeld krijgen. Het aansturen en het begeleiden van de medewerkers is een van de hoofdtaken. Zo geldt dat ook voor het voeren van een werkoverleg, zodat de teamleden weten wat hen te doen staat en eventuele problemen voorgelegd kunnen worden. Een voorman heeft ook de taak om bijvoorbeeld aan het management of aan de opdrachtgever verantwoording af te leggen. Dat gebeurt dan doorgaans in het opstellen van een rapportage, waarin de voortgang van het project wordt vastgelegd. Verder is de voorman vaak verantwoordelijk voor het regelen van voorraadbeheer. Dat geldt eveneens voor de afhandeling van administratieve processen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Voorman

Wat is het salaris en tarief van een Voorman? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Voorman in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Voorman

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Voorman bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl