Logistiek manager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een logistiek manager is verantwoordelijk voor de logistieke goederenstromen en de logistiek medewerkers binnen een organisatie. Logistiek kunnen we in het kort omschrijven als het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van goederenstromen. Een belangrijk punt binnen de logistiek is het zo efficiënt mogelijk beheren en vervoeren van goederen. Het is de logistiek manager die de verantwoordelijkheid heeft om de goederenstromen zo efficiënt mogelijk te organiseren, door het aansturen van de logistiek medewerkers. Daarnaast zal je als logistiek manager regelmatig overleggen met de directie en andere partijen die betrokken zijn bij de organisatie. Logistieke afdelingen bestaan doorgaans uit verschillende soorten medewerkers, die verschillende werkzaamheden kunnen uitvoeren die ook weer per transportbedrijf kunnen verschillen. Logistiek heeft niet alleen betrekking op expediteurs maar kan ook betrekking hebben op grote bedrijven die afhankelijk zijn van goederenstromen. Denk bijvoorbeeld aan een autofabriek die niet goed kan draaien als de juiste goederen niet op tijd geleverd worden. Als logistiek manager kan je dus voor verschillende soorten bedrijven werkzaam zijn. De werkzaamheden hebben wel altijd met logistiek te maken op managementniveau. Het beroep logistiek manager moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een logistiek manager werkzaam kan zijn voor verschillende soorten bedrijven die op verschillende manieren met transport en logistiek te maken kunnen hebben.

Als logistiek manager ben je dus de leidinggevende persoon van diverse andere logistiek medewerkers, zoals transportplanners, administratief medewerkers en voorraadbeheerders. Al deze logistiek medewerkers hebben een specifieke taak binnen de organisatie en rapporteren aan de logistiek manager. De logistiek manager zelf bewaakt de efficiëntie, de kwaliteit, de processen en de doelstelling van de organisatie. Een logistiek manager kan dus gezien worden als een toezichthouder die niet alleen verantwoordelijk is voor de verschillende logistiek medewerkers. Het is bijvoorbeeld de logistiek manager die met verschillende fabrikanten zal onderhandelen over hoe bepaalde goederen het beste getransporteerd kunnen worden en het is de logistiek manager die regelmatig met de directie zal vergaderen om de kwaliteit en de efficiëntie te kunnen waarborgen.

Logistiek en winkelketens

Binnen Nederland maken veel winkels gebruik van centrale distributiecentrums. Vanuit deze distributiecentrums worden alle winkels in het land bevoorraad. Het is de afdeling logistiek die de planning maakt om de juiste goederen op het juiste moment in de winkels te krijgen. Dit klinkt misschien makkelijk maar dat is het in veel gevallen niet, omdat lang niet iedere winkel de zelfde goederen aangeleverd krijgt en omdat de hoeveelheden goederen per winkel kunnen verschillen. Daarnaast kan er sprake zijn van een lokale actie, waardoor er extra goederen aangeleverd moeten worden. Om de juiste goederen en hoeveelheden aan te kunnen leveren moet er een samenspel zijn tussen de diverse logistiek medewerkers, die aangestuurd worden door de logistiek manager.

Een logistiek manager voert onder andere de volgende taken uit:

  • Plant de strategie voor de procesactiviteiten van het bedrijf zoals transport, opslag en distributie.
  • Ontwikkelt en implementeert operationele procedures voor de ontvangst, behandeling, opslag en verzending van de goederen en materialen.
  • Zorgt er voor dat de systemen geïnstalleerd zijn voor de monitoring van de goederenprocessen zoals bijvoorbeeld bij geautomatiseerde voorraadbeheer.
  • Controleert en coördineert logistieke processen.
  • Coördineert beschikbaar personeel afhankelijk van de vraag.
  • Onderhoudt contacten met andere afdelingen in het bedrijf.
  • Ziet toe op de kwaliteit, kosten en efficiëntie van de logistieke processen.
  • Signaleert logistieke problemen en handelt hier naar.

Informatiefilm over een logistiek manager:

Opleidingen tot logistiek manager

Wie als logistiek manager wil gaan werken kan het beste de Hbo-opleiding Bedrijfskunde MER volgen. Deze opleiding duurt afhankelijk van je vooropleiding vier jaar, en stoomt je klaar om als manager in de logistiek te gaan werken. Tijdens deze opleiding is er veel aandacht voor bedrijfseconomie, administratie, vervoerseconomie, productietechnieken en natuurlijk voor vreemde talen. Ook is er veel aandacht voor het internationaal recht, waar je als transporteur natuurlijk veel mee te maken zal krijgen. Tijdens de opleiding zal er regelmatig stage gelopen worden bij transporteurs. Naast de Hbo-opleiding zijn er nog veel meer opleidingsmogelijkheden om als logistiek manager te kunnen werken. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een logistiek manager werkzaam kan zijn

Als logistiek manager werk je doorgaans bij de grotere bedrijven binnen de transportsector, zoals grote transportbedrijven. Het transport hoeft natuurlijk niet alleen per vrachtwagen gedaan te worden maar kan ook door middel van de trein, vliegtuig of schip gedaan worden. Als logistiek manager kan je dus bij verschillende soorten bedrijven komen te werken, en zeker niet alleen bij de transportbedrijven die per vrachtwagen werken.

Competenties logistiek manager

Als logistiek manager heb je een leidinggevende functie die per bedrijf kan verschillen. Zo kan het zijn dat je veel mensen onder je hebt werken of misschien maar een beperkt aantal, afhankelijk van de werkgever. Wel zal je functie min of meer overal het zelfde zijn, namelijk leiding geven aan de andere mensen op de afdeling zoals de planners. Als manager voer je het beleid, aangegeven door de directie, uit en waak je hierover. Het regelmatig terugkoppelen aan de directie als manager behoort ook tot de taken. Daarnaast kan je voor nog veel meer taken verantwoordelijk zijn als manager, zoals het personeelsbeleid en de functioneringsgesprekken. Wel kunnen de taken per werkgever verschillen en zal de manager niet bij ieder bedrijf dezelfde verantwoordelijkheden hebben.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als logistiek manager

Als goed opgeleide manager in de logistiek is er doorgaans voldoende werk te vinden. Meestal volgt een vaste baan vanzelf tijdens de opleiding. De transportsector is in Nederland erg groot en daarom zal het doorgaans niet moeilijk zijn om een baan te vinden. Wel is het zo dat een nieuwe logistiek manager niet altijd direct als manager aan de slag kan, maar zich eerst zal moeten bewijzen en zo kan doorgroeien binnen de organisatie. Het doorgroeien is dan ook meestal een kwestie van tijd en ervaring.

Arbeidsvoorwaarden en salaris logistiek manager

Als logistiek manager heb je doorgaans lange werkdagen met veel verschillende verantwoordelijkheden. In dit beroep kan het voorkomen dat je onregelmatige werktijden hebt, omdat de transportsector doorgaans niet stopt wanneer het vijf uur is geworden. Dit kan natuurlijk per bedrijf verschillen. Een Hbo-opgeleide manager in loondienst kan, afhankelijk van zijn leeftijd en ervaring, tussen de 2000 en 4000 euro bruto per maand verdienen. Wel kan het salaris erg verschillend zijn per werkgever en de precieze verantwoordelijkheden als manager.

Mijnzzp.nl