Logistiek analist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep logistiek analist
Transport analyses maken voor maximale efficiëntie
Logistieke processen en forecast methode
Taken als logistiek analist:
Film over logistiek:
Opleidingen tot logistiek analist
Bedrijven waar een logistiek analist werkzaam kan zijn
Competenties logistiek analist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als logistiek analist
Arbeidsvoorwaarden en salaris logistiek analist
Eigen bedrijf starten als Logistiek analist
Boekhoudprogramma vergelijken Logistiek analist

Beroep logistiek analist

Een logistiek analist is verantwoordelijk voor het maken van transport analyses. Dit doet een logistiek analist door het verzamelen en verwerken van verschillende datastromen. Aan de hand van losse data probeert een logistiek analist inzichtelijk te krijgen in op welke manier logistieke processen verbeterd kunnen worden. Ook het doorrekenen van prijzen behoort tot de werkzaamheden van een logistiek analist. Alle bevindingen worden door de logistiek analist vastgelegd in een rapport en doorgegeven aan de leidinggevende. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een logistiek analist het beste omschrijven als het doorberekenen van alle zaken die van invloed kunnen zijn op de prijs. Daarnaast kan een logistiek analist verantwoordelijk zijn voor andere werkzaamheden, zoals het implementeren van nieuwe regelgeving zodat deze regelgeving op de juiste manier toegepast kan worden binnen de organisatie. Het beroep logistiek analist moet gezien worden als een beroep op minimaal Hbo-niveau. De functie logistiek analist komt niet voor binnen alle transportbedrijven of expeditiecentrums, omdat het over het algemeen alleen de grotere bedrijven zijn, die gebruikmaken van een logistiek analist. Het analyseren van goederenstromen en andere logistieke processen is voor transportbedrijven belangrijk, omdat efficiëntie binnen de transportsector belangrijk is. Omdat logistieke processen complex kunnen zijn is het de logistiek analist die zal bekijken en onderzoeken hoe logistieke processen beter, sneller en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Om de dienstverlening te kunnen verbeteren zal een logistiek analist met diverse vaklieden samenwerken, zoals de logistiek manager en de directie. Het beroep logistiek analist heeft niet alleen betrekking op het optimaliseren van goederenstromen, omdat de werkzaamheden van een logistiek analist breder gezien moeten worden. Eigenlijk analyseert een logistiek analist alle data die voor transporteurs belangrijk zijn.

Transport analyses maken voor maximale efficiëntie

Een logistiek analist is dus een data-analist, die losse data verwerkt tot bruikbare data. Losse data heeft pas waarde als de data geanalyseerd is en verwerkt is tot bruikbare rapportages. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat een logistiek analist alleen verantwoordelijk is voor het doorberekenen van prijzen. Denk bijvoorbeeld ook aan het signaleren van nieuwe trends binnen de transportsector en aan het doen van verbetervoorstellen, waardoor de arbeidsomstandigheden verbeteren. Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden heeft indirect ook te maken met de efficiënte van de organisatie. De werkzaamheden van een logistiek analist hebben in alle gevallen te maken met het uitwerken van rapportages en het doen van verbetervoorstellen. Als logistiek analist heb je te maken met verschillende medewerkers, stakeholders en eindgebruikers. Denk bijvoorbeeld aan transportplanners, logistiek medewerkers, financieel managers en aan de directie.

Logistieke processen en forecast methode

Als logistiek analist is het belangrijk dat je begrijpt hoe logistieke processen werken. Zonder deze kennis is het niet mogelijk om tot verbetervoorstellen te komen. Een logistiek analist zal data meetbaar moeten maken om logistieke processen te kunnen verbeteren. Om data meetbaar te maken is het belangrijk om bestaande logistieke processen te monitoren en te analyseren. Het monitoren en analyseren van gegevens kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het bekijken hoe efficiënt ladders en lossers werken, hoe de opslagruimte in het magazijn zo optimaal mogelijk benut kan worden of op het analyseren van toeleveranciers. Ook het toepassen van fortecast methodiek kan hierbij een belangrijke rol spelen. Forecasting heeft betrekking op het voorspelen van de groei, het aantal te bestellen goederen en wanneer dat gedaan moet worden. In dat geval kan het belangrijk zijn om samen te werken met een marktonderzoeker.

Taken als logistiek analist:

  • Het ondersteunen van de General Manager en het Managementteam.
  • Het verzamelen, verwerken, bijhouden en beschikbaar stellen van historische en actuele gegevens.
  • Het definiëren, samenvoegen en borgen van KPI's over de operationele bedrijfsvoering.
  • Het zorgdragend voor de diverse week- en maandrapportages.
  • Het meedenken over en participeren in optimalisatie-projecten en trajecten.
  • Verantwoordelijk voor het bijhouden van een capaciteitsplanning voor resources.
  • Voorstellen ontwikkelen over lange en korte termijn capaciteitsverdeling.

Film over logistiek:

Opleidingen tot logistiek analist

Wie een carrière ambieert als logistiek analist kan het beste kiezen voor de Hbo-opleiding bedrijfskunde MER. De Hbo-opleiding bedrijfskunde MER zal afhankelijk van de vooropleidingen ongeveer vier jaar in beslag nemen. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor bedrijfseconomie, administratie, vervoerseconomie, productietechnieken en voor vreemde talen. Ook is er veel aandacht voor internationaal recht waarmee transporteurs te maken hebben. Tijdens de opleiding zal er regelmatig stage gelopen worden bij transporteurs. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp'er, dan is het slim om gebruik te maken van online boekhouden. Het is wel raadzaam om de verschillende boekhoudpakketten te vergelijken met elkaar.

Bedrijven waar een logistiek analist werkzaam kan zijn

Een logistiek analist is in de meeste gevallen werkzaam voor een expediteur of transporteur. Daarnaast kan een logistiek analist werkzaam zijn voor bedrijven die beschikken over een eigen distributiecentrum. Denk bijvoorbeeld aan een landelijke winkelketens, die vanuit een distributiecentrum alle winkels in het land bevoorraden. Ook grote webwinkels maken gebruik van logistiek analisten.

Competenties logistiek analist

De belangrijkste competentie van een logistiek analist is dat je beschikt over analytisch vermogen. Analytisch vermogen heeft betrekking op het vermogen en de vaardigheid om goed te kunnen analyseren. Ook wiskundig inzicht en het begrijpen statistieken moet gezien worden als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat een logistiek analist te maken heeft met verschillende medewerkers, managers, de directie en externe partijen. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, controleren, monitoren, adviseren, presteren, economie, veranderprocessen en procesbewaking.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als logistiek analist

Het arbeidsmarktperspectief van een logistiek analist is goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen. Het beroep logistiek analist komt binnen redelijk veel bedrijven voor, waardoor het verkrijgen van werk geen probleem is. Als logistiek analist hoef je niet werkzaam te zijn binnen de transportsector, omdat ook andere bedrijven te maken kunnen hebben met logistiek. De doorgroeimogelijkheden van een logistiek analist moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Denk hierbij aan de functie afdelingsmanager of aan de functie logistiek manager. De doorgroeimogelijkheden zijn wel afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris logistiek analist

Een logistiek analist zal in de meeste gevallen onder de cao transport en logistiek vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen afhankelijk van de werkgever. Een logistiek analist zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Logistiek analist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Logistiek analist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Logistiek analist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Logistiek analist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Logistiek analist.

Mijnzzp.nl