Logistiek analist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een logistiek analist is verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden die te maken hebben met transport analyses. Wat deze werkzaamheden precies inhouden is over het algemeen afhankelijk van het soort bedrijf waar de logistiek analist werkzaam is. De logistiek analist zal zich over het algemeen bezighouden met het controleren van transport analyses, zoals prijsafstemmingen met transporteurs, brandstof voorschriften en bijbehorende regelgeving. Ook het doorrekenen van prijzen behoort tot de werkzaamheden van een logistiek analist. Alle bevindingen worden door de logistiek analist vastgelegd in een rapport en doorgegeven aan de leidinggevende. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een logistiek analist het beste omschrijven als het doorberekenen van alle zaken die van invloed kunnen zijn op de prijs. Daarnaast kan een logistiek analist verantwoordelijk zijn voor andere werkzaamheden, zoals het implementeren van nieuwe regelgeving zodat deze regelgeving op de juiste manier toegepast kan worden binnen de organisatie. Het beroep logistiek analist moet gezien worden als een beroep op minimaal Hbo-niveau. De functie logistiek analist komt niet voor binnen alle transportbedrijven en/of expeditiecentrums, omdat het over het algemeen alleen de grotere bedrijven zijn die gebruik maken van een logistiek analist.

Het analyseren van goederenstromen en andere logistieke processen is voor transportbedrijven erg belangrijk, omdat efficiëntie binnen de transportsector belangrijk is. De meeste transportbedrijven maken dan ook gebruik van gespecialiseerde transportplanners die er alles aan zullen doen om lege of verkeerd beladen vrachtwagens te voorkomen. Op de planningsafdeling komen alle orders binnen, die zorgvuldig gepland moeten worden, zodat goederen snel en op de goedkoopste manier vervoerd kunnen worden door het transportbedrijf. Naast het plannen van de lading zelf zijn ook andere zaken belangrijk, zoals het verkrijgen van de juiste papieren en het afsluiten van eventuele verzekeringen voor de goederen. De meeste moderne transportbedrijven weten tegenwoordig van minuut tot minuut precies waar hun vrachtwagens rijden, en kunnen hier de planning op aanpassen als dat nodig is. Op de afdeling planning van een transportbedrijf is het steeds een race tegen de klok om alle goederen op tijd op de juiste locatie te krijgen.

Omdat logistieke processen complex kunnen zijn is het de logistiek analist die steeds zal bekijken en onderzoeken hoe bepaalde logistieke processen beter, sneller en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Om de dienstverlening te kunnen verbeteren zal een logistiek analist met diverse vaklieden overleggen, zoals met vrachtwagenchauffeurs, logistiek medewerkers en met managers zoals de logistiek manager. Het beroep logistiek analist heeft niet alleen betrekking op het optimaliseren van goederenstromen, omdat de werkzaamheden van een logistiek analist breder gezien moeten worden. Eigenlijk analyseert een logistiek analist alle gegevens c.q. data die voor transporteurs belangrijk kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden waardoor de efficiënte uiteindelijk zal toenemen. De werkzaamheden van een logistiek analist hebben in alle gevallen wel te maken met het uitwerken van verschillende rapportages en het doen van verbetervoorstellen.

Taken als logistiek analist:

  • Het ondersteunen van de General Manager en het Managementteam
  • Het verzamelen, verwerken, bijhouden en beschikbaar stellen van historische en actuele gegevens
  • Het definiëren, samenvoegen en borgen van KPI's over de operationele bedrijfsvoering
  • Het zorgdragend voor de diverse week- en maandrapportages
  • Het meedenken over en participeren in optimalisatie-projecten / -trajecten
  • Verantwoordelijk voor het bijhouden van een capaciteitsplanning voor resources
  • Voorstellen ontwikkelen over lange en korte termijn capaciteitsverdeling

Film over logistiek:

Opleidingen tot logistiek analist

Om als logistiek analist te kunnen werken kan je het beste de Hbo-opleiding Bedrijfskunde MER volgen. Deze opleiding duurt afhankelijk van je vooropleiding vier jaar en stoomt je klaar om als analist in de logistiek te gaan werken. Tijdens deze opleiding is er veel aandacht voor bedrijfseconomie, administratie, vervoerseconomie, productietechnieken en natuurlijk voor vreemde talen. Ook is er veel aandacht voor het internationaal recht waar je als transporteur natuurlijk veel mee te maken zal krijgen. Tijdens de opleiding zal er regelmatig stage gelopen worden bij transporteurs. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een logistiek analist werkzaam kan zijn

Als logistiek analist ben je doorgaans werkzaam bij de grotere bedrijven in de transportsector. Er zijn genoeg bedrijven die een logistiek analist in dienst hebben zoals transporteurs die met vrachtwagens werken, treinen, schepen en vliegtuigen. Als logistiek analist kan je dan ook bij verschillende soorten bedrijven werken die zich bezig houden met transport. Daarnaast kan een logistiek analist werkzaam zijn voor grotere bedrijven, die beschikken over een eigen distributiecentrum. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een landelijke winkelketens, die vanuit een distributiecentrum alle winkels in het land bevoorraadden. Logistiek heeft dus niet alleen betrekking op transportbedrijven, omdat ook andere bedrijven te maken kunnen hebben met logistiek.

Competenties logistiek analist

De belangrijkste competentie van een logistiek analist is dat je beschikt over een goed analytisch vermogen. Analytisch vermogen heeft betrekking op het vermogen en de vaardigheid om goed te kunnen analyseren. Het analyseren kan gezien worden als het onderscheiden van de hoofd- en bijzaken, zodat er concrete goede oplossingen aangedragen worden. Een andere belangrijke competentie als logistiek analist is communicatie, omdat een logistiek analist in veel gevallen te maken heeft met verschillende managers en de directie. Ook wiskundig inzicht kan gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, controleren, monitoren, adviseren, presteren, economie, veranderprocessen en procesbewaking.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als logistiek analist

Het arbeidsmarktperspectief als logistiek analist is over het algemeen redelijk goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Het beroep logistiek analist komt binnen redelijk veel bedrijven voor, waardoor het verkrijgen van werk als logistiek analist vroeg of laat moet lukken. Als logistiek analist hoef je niet werkzaam te zijn binnen de transportsector, omdat ook andere soorten bedrijven te maken kunnen hebben met logistiek. De doorgroeimogelijkheden van een logistiek analist kunnen gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functie logistiek manager. De doorgroeimogelijkheden zijn wel afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris logistiek analist

Als logistiek analist heb je doorgaans lange werkdagen met veel verschillende verantwoordelijkheden. In dit beroep kan het voorkomen dat je onregelmatige werktijden hebt, omdat de transportsector doorgaans niet stopt wanneer het vijf uur is geworden. Dit kan natuurlijk per bedrijf verschillen. Een Hbo-opgeleide analist in loondienst kan afhankelijk van zijn leeftijd en ervaring tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand verdienen. Wel kan het salaris erg verschillend zijn per werkgever en de precieze verantwoordelijkheden als logistiek analist.

Mijnzzp.nl