Expediteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Expediteur is een algemene benaming voor bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het transporteren van goederen. Een expediteur is over het algemeen niet alleen verantwoordelijk voor het vervoeren van goederen omdat ook andere werkzaamheden tot de verantwoordelijkheid behoren van een expediteur, zoals het afhandelen van alle bijkomende administratieve handelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzorgen van de benodigde vergunningen, het opvragen van offertes, het opslaan van goederen, invoerrechten afhandelen en aan het verzekeren van het transport. Daarnaast heeft de expediteur een grote kennis van de transportmarkt en weet een expediteur precies hoe de vracht het beste vervoerd kan worden, zodat de kosten laag blijven en de goederen op een snelle en veilige manier vervoerd kunnen worden. Een expediteur werkt zeker niet alleen per vrachtwagen maar ook met boten, vliegtuigen en treinen. Het beroep expediteur moet heel algemeen gezien worden, omdat expediteurs in alle branches voorkomen en een expediteur ook gespecialiseerd kan zijn binnen bepaalde vormen van transport. Daarnaast is het zo dat niet alle expediteurs dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast kan een expediteur gebruik maken van verschillende transportmiddelen zoals vrachtwagens, bedrijfsbusjes, treinen, schepen of vliegtuigen. Een combinatie van transportmiddelen is ook denkbaar. Andere benamingen voor expediteur kunnen ook zijn transporteur, bevrachter of vrachtondernemer.

Verschillende soorten expediteurs

Zoals eerder aangegeven worden goederen zeker niet alleen per vrachtwagen vervoerd maar ook met schepen, vliegtuigen en treinen. De term expediteur is dan ook vrij breed te noemen en men spreekt dan ook wel over zeehavenexpediteurs, luchtvrachtexpediteurs en bij het vervoeren van vracht per vrachtwagen of trein spreekt men meestal over expeditiebedrijven. Daarnaast is ook de douane deels ingericht op de verschillende soorten expeditiebedrijven en noemt men dit ook wel douane-expediteurs. De diverse taken van een expediteur kunnen per expeditiebedrijf onderling wel verschillen maar komen allemaal op hetzelfde neer namelijk het veilig en snel vervoeren van goederen. Het maakt niet uit of dit per schip is, per vliegtuig of per vrachtwagen.

Een expediteur regelt het transport doorgaans van A tot en met Z en het maakt niet uit of bepaalde goederen met verschillende transportmiddelen vervoerd moeten worden voordat deze op hun eindbestemming arriveren. Wel is het zo dat expediteurs wellicht niet zelf schepen, vliegtuigen of treinen tot hun beschikking hebben en deze externe diensten inhuren van andere expediteurs. Als expediteur is het dan ook zeer belangrijk om goed contact te hebben met andere expediteurs zodat de te vervoeren vracht op tijd arriveert om bijvoorbeeld in een schip of vliegtuig geladen te kunnen worden. Ondanks dat veel vracht over de weg vervoerd zal worden komt het vervoeren per schip of vliegtuig ook veel voor.

Logistieke goederenstromen

Het vervoeren van goederen is zeker specialistenwerk te noemen omdat er veel meer bij komt kijken zoals eerder omschreven. Als expediteur zal je iedere dag weer de uitdaging aan moeten gaan om alle goederenstromen in goeie banen te leiden. Naast het vervoeren van goederen hebben de meeste expediteurs ook goederen opgeslagen staan voor hun opdrachtgevers die op het juiste moment op de juiste manier geladen moeten worden. Het mag niet zo zijn dat bepaalde goederen in een verkeerde vrachtwagen komen te staan of in de verkeerde volgorde ingeladen worden wat problemen zal geven tijdens het lossen. Ook mogen lang niet alle goederen zomaar bij elkaar opgeslagen en vervoerd worden. De richtlijnen voor het vervoeren van gevaarlijke goederen zijn zeer streng en kunnen bij overtredingen tot grote boetes leiden voor de expediteur c.q. transporteur. Om alle goederen op te kunnen slaan hebben de meeste expediteurs grote bedrijfshallen tot hun beschikking met diverse logistiek medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het laden en lossen van vrachtwagens door middel van heftrucks. Naast het laden en lossen is ook de juiste manier van opslag zeer belangrijk zodat de goederen op een veilige manier opgeslagen staan en deze natuurlijk makkelijk terug te vinden zijn.

Zeehavenexpediteurs

De imposantste manier van vrachtvervoer is toch wel het vervoer van vracht per zeeschepen die doorgaans zeer groot zijn en door hun omvang veel vracht kunnen vervoeren zodat de kosten relatief gezien laag kunnen blijven voor de opdrachtgevers. Er zijn tegenwoordig behoorlijk wat verschillende soorten zeeschepen die op verschillende manieren ingericht kunnen zijn voor het vervoeren van specifieke goederen zoals containerschepen, autoschepen, grondstofschepen en zelfs voor levend vee bestaan er tegenwoordig grote zeeschepen. Bij zeeschepen is het zeer belangrijk dat deze snel gelost en beladen kunnen worden omdat er anders geen geld verdiend zal worden. Wanneer een zeeschip in een haven aankomt zal deze dan ook snel gelost worden wat meestal door een kraanmachinist gedaan zal worden. Het lossen en laden van de zeeschepen gaat doorgaans de hele dag door en zal zeker niet stoppen wanneer de klok vijf uur slaat. Bij autoschepen worden de auto's door havenpersoneel in een hoog tempo van het schip afgereden zodat het schip weer beladen kan worden met nieuwe auto's.

Luchtvrachtexpediteurs

Luchtvrachtexpediteurs zijn meestal ook in staat om alle soorten vracht te vervoeren maar kunnen natuurlijk veel minder vracht vervoeren dan zeeschepen. Ook is het vervoeren van goederen per luchtvracht doorgaans duurder dan per vrachtwagen, trein of zeeschip. Toch wordt er ook zeer veel vracht door de lucht vervoerd om verschillende redenen zoals de afstand, de snelheid en bereikbaarheid van de locatie. Ook kan het voorkomen dat bepaalde goederen niet per schip vervoerd kunnen worden omdat de reis te lang zal duren zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij dieren. Maar natuurlijk kan het ook zo zijn dat een opdrachtgever snel zijn goederen wenst te ontvangen en bereid is om meer te betalen.

Wat is een expediteur:

Opleiding Transport en Logistiek:

Opleidingen tot expediteur

Er bestaan geen specifieke opleidingsmogelijkheden voor het beroep expediteur via reguliere scholen. Wie als expediteur wenst te werken kiest voor een baan in de transport en logistiek die natuurlijk wel verschillende opleidingsmogelijkheden kent op verschillende niveaus. Als expediteur kan men het beste een Hbo-opleiding volgen zoals de Hbo-opleiding logistiek en economie die doorgaans vier jaar in beslag zal nemen. Tijdens de Hbo-opleiding logistiek en economie is er onder andere aandacht voor distributie-economie, marketing, inkoop, bedrijfseconomie, recht, management en duurzaam ondernemen. Als expediteur is het natuurlijk ook zeer belangrijk dat je vreemde talen kunt spreken en schrijven zoals bijvoorbeeld de Engelse taal. Voor meer informatie verwijzen wij dan ook naar de beroepen logistiek manager en logistiek analist. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een expediteur werkzaam kan zijn

Als expediteur werk je natuurlijk voor expeditiebedrijven en kan je verschillende functies bekleden binnen de organisatie. Als expediteur zijn er wel verschillen per soort werkgever qua vervoermiddel maar komen de werkzaamheden wel overeen en maakt het soort transportmiddel niet uit voor je werkzaamheden. Wel kan het zijn dat je als expediteur een tussenhandelaar bent en wellicht niet zelf over transportmiddelen beschikt.

Competenties expediteur

De belangrijkste competentie als expediteur zijn toch wel je communicatieve vaardigheden omdat een expediteur een talent moet zijn op het gebied van organiseren en communiceren. Daarnaast moet je bekend zijn met wet en regelgeving op het gebied van transport omdat de goederen doorgaans van land tot land getransporteerd zullen worden. Verder zijn binnen dit beroep flexibiliteit en stressbestendigheid zeer belangrijk omdat transport bijna nooit zo zal gaan als het bedacht is door de expediteur. Maar ook het commercieel zijn speelt een belangrijke rol omdat de concurrentie groot is en er steeds weer scherp ingekocht en verkocht zal moeten worden om de concurrentie voor te kunnen blijven. Ook het netwerken kan aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als expediteur

Het Arbeidsmarktperspectief als expediteur is redelijk te noemen en kan nogal verschillen per economische periode. De transport sector is zeer gevoelig voor economische omstandigheden en kan dus nogal verschillen. Maar over het algemeen zal het verkrijgen van een baan binnen de logistieke sector geen probleem hoeven te zijn mits je de juiste opleidingen genoten hebt omdat de logistieke sector binnen Nederland zeer groot te noemen is. De doorgroeimogelijkheden als expediteur moeten gezien worden als het uitbreiden van je diensten en mogelijkheden als expediteur. Er zijn verder geen specifieke doorgroeimogelijkheden voor het beroep expediteur.

Arbeidsvoorwaarden en salaris expediteur

Wie werkzaam is binnen de logistieke sector zal doorgaans onder de CAO transport en logistiek vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het salaris als expediteur zal doorgaans ergens tussen de 2000 en 3500 bruto per maand liggen afhankelijk van je leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Binnen de logistiek zijn er meerdere functies mogelijk die qua niveau nogal kunnen verschillen en dus ook qua salariëring kunnen verschillen.

Mijnzzp.nl