Expediteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep expediteur
Totaaloplossing voor logistieke processen
Logistieke goederenstromen
Wat doet een expediteur?
Expediteur betekenis
Taken van expediteur:
Film: Wat is een expediteur:
Opleidingen tot expediteur
Bedrijven waar een expediteur werkzaam kan zijn
Competenties expediteur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als expediteur
Arbeidsvoorwaarden en salaris expediteur
Eigen bedrijf starten als Expediteur
Boekhoudprogramma vergelijken Expediteur

Beroep expediteur

Een expediteur is een logistieke planner of ondernemer, die zich gespecialiseerd heeft in het uitvoeren van logistieke processen. Een expediteur kan niet zomaar vergeleken worden met een transporteur, omdat de werkzaamheden van een expediteur verder gaan dan alleen het transporteren van goederen. Een expediteur moet aangemerkt worden als bemiddelaar, die logistieke processen zo zal organiseren dat goederen op de efficiëntste, snelste en goedkoopste manier getransporteerd worden. Een expediteur is dus niet alleen verantwoordelijk voor het transporteren van goederen, omdat de werkzaamheden breder gezien moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het verzorgen van de benodigde vergunningen, het opvragen van offertes, het opslaan van goederen, het regelen van invoerrechten en aan het verzekeren van transport. Daarnaast heeft een expediteur kennis van de transportsector en weet de expediteur hoe vracht het beste vervoerd kan worden, zodat de kosten laag blijven. Als expediteur zal je regelmatig onderhandelen met transporteurs en ben je verantwoordelijk voor het opstellen van contracten en vrachtbrieven. Ook het afhandelen van de betaling behoort tot de werkzaamheden van een expediteur. Een expediteur werkt niet alleen met vrachtwagens, maar ook met bestelwagens, boten, vliegtuigen en treinen. Een expediteur heeft dus te maken met vervoerders en verladers, en fungeert als bemiddelaar. De meeste expediteurs zijn ook gespecialiseerd in het aanbieden van groupage. Groupage transport heeft betrekking op het verzamelen van kleine zendingen, die samen een grote zending vormen. Door middel van groupage transport is het mogelijk om kleine transportzendingen tegen een gunstige prijs te vervoeren. Er zijn veel bedrijven die gebruikmaken van expediteurs. De belangrijkste reden hiervoor is dat expediteurs alle werkzaamheden uit handen nemen. Andere benamingen voor expediteur zijn transporteur, bevrachter of vrachtondernemer.

Totaaloplossing voor logistieke processen

Een expediteur is dus een bemiddelaar en onderhandelaar, die verantwoordelijk is voor het organiseren van logistieke processen. Als expediteur ben je werkzaam op de afdeling expeditie bij een transportbedrijf of gespecialiseerde expediteur. In de meeste gevallen zal een expediteur veel samenwerken met verschillende logistiek medewerkers en transportplanners. Als expediteur zal je in de meeste gevallen werkzaam zijn onder de verantwoordelijk van een logistiek manager. Daarnaast kan er sprake zijn van een contractmanager, die verantwoordelijk is voor het opstellen van alle contracten en vrachtbrieven. Zoals eerder omschreven worden goederen niet alleen per vrachtwagen vervoerd, maar ook met schepen, vliegtuigen en treinen. Omdat expediteurs gebruikmaken van alle voorkomende transportmiddelen is het organiseren van logistieke processen complex te noemen. Daarnaast hebben expediteurs te maken met de douane en verzekeringen. Een expediteur regelt het transport van het begin tot het einde en het maakt verder niet uit of goederen met verschillende transportmiddelen vervoerd worden voordat ze op hun eindbestemming arriveren.

Logistieke goederenstromen

Het vervoeren van goederen is specialistenwerk, omdat er veel meer bij komt kijken dan alleen het transporteren van goederen. Als expediteur zal je iedere dag de uitdaging aan moeten gaan om alle goederenstromen in goede banen te leiden. Naast het vervoeren van goederen hebben de meeste expediteurs goederen opgeslagen staan, die op het juiste moment op de juiste manier geladen moeten worden. Het mag niet voorkomen dat goederen in een verkeerde vrachtwagen geladen worden, of in de verkeerde volgorde ingeladen worden. Ook mogen lang niet alle goederen bij elkaar opgeslagen en vervoerd worden. De richtlijnen voor het vervoeren van gevaarlijke goederen zijn streng en kunnen bij overtreding tot grote boetes leiden voor de expediteur. Om alle goederen op te kunnen slaan hebben de meeste expediteurs grote bedrijfshallen tot hun beschikking. Het opslaan van goederen bij een expediteur noemt men ook wel warehousing.

Wat doet een expediteur?

Het beroep expediteur bestaat uit het een hele reeks activiteiten die er allemaal op gericht zijn de internationale handel te vergemakkelijken. Expediteurs helpen bedrijven bij het regelen van de verscheping van goederen naar en uit andere landen, en ze verlenen ook een hele reeks andere diensten die de internationale handel ondersteunen. Een expediteur heeft veel te maken met internationale transporten en verschillende betrokken partijen. Een expediteur kan ook te maken hebben met kleinere zendingen. Er zijn wereldwijd veel bedrijven die een expediteur nodig hebben voor transporteren van goederen. Het beroep expediteur kan wel verschillen per activiteit. Denk bijvoorbeeld ook aan een expediteur havenlogistiek die ervoor zorgen dat alles op de juiste plek terechtkomt.

Expediteur betekenis

De term "expediteur" verwijst naar een persoon, bedrijf of organisatie die verantwoordelijk is voor het organiseren en coördineren van internationaal goederenvervoer. Een expediteur treedt op als tussenpersoon tussen de verzender en de transporteur, en faciliteert het logistieke proces van het verzenden van goederen van de ene locatie naar de andere. De taken en verantwoordelijkheden van een expediteur kunnen variëren, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Documentatie en douane: Een expediteur zorgt voor alle benodigde documentatie voor internationaal goederenvervoer, zoals vrachtbrieven, douanedocumenten en verzekeringspapieren. Ze zijn bekend met de internationale handelsregels en voorschriften en zorgen ervoor dat de benodigde documenten correct worden ingevuld en verwerkt.
 • Transportplanning: Expediteurs zijn verantwoordelijk voor het plannen en regelen van transportroutes en methoden voor goederenvervoer. Ze selecteren de meest efficiënte en kosteneffectieve transportopties, zoals wegvervoer, luchtvracht, zeevracht of spoorvervoer, afhankelijk van de aard van de goederen, de bestemming en andere factoren.
 • Verpakking en opslag: Expediteurs kunnen ook betrokken zijn bij het adviseren over en regelen van de verpakking en opslag van goederen. Ze zorgen ervoor dat de goederen veilig en efficiënt worden verpakt en dat ze op de juiste manier worden opgeslagen tijdens het transport.
 • Track en trace: Expediteurs houden toezicht op het transportproces en bieden informatie aan zowel de verzender als de ontvanger over de locatie en status van de goederen. Ze kunnen gebruikmaken van track-and-tracesystemen om real-time updates te verstrekken en eventuele vertragingen of problemen te communiceren.
 • Logistieke coördinatie: Expediteurs coördineren de logistiek rondom het goederenvervoer, inclusief het plannen van ophaal- en leveringstijden, het organiseren van douaneafhandeling en het afhandelen van eventuele logistieke uitdagingen of problemen die zich tijdens het transport voordoen.

Kortom, een expediteur is een professionele dienstverlener die zorgt voor de organisatie, coördinatie en administratie van internationaal goederenvervoer om ervoor te zorgen dat de goederen op een efficiënte en veilige manier hun bestemming bereiken.

Taken van expediteur:

 • Het opslaan van goederen (warehousing).
 • Het administratief afhandelen van vrachtvervoer.
 • Het opvragen van offertes voor vrachtvervoer.
 • Het opstellen van contracten en vrachtbrieven.
 • Het verzekeren van vrachtvervoer.
 • Het vervoeren van vrachtgoederen.
 • Het regelen van vrachtvervoer.

Film: Wat is een expediteur:

Opleidingen tot expediteur

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep expediteur via gewone scholen. Wie als expediteur wenst te werken kiest voor een baan in het transport en logistiek die wel verschillende opleidingsmogelijkheden kent op verschillende niveaus. De meest gerichte opleiding tot expediteur is de hbo-opleiding logistiek en economie die vier jaar in beslag zal nemen. Tijdens de hbo-opleiding logistiek en economie is er onder andere aandacht voor distributie-economie, marketing, inkoop, bedrijfseconomie, recht, management en duurzaam ondernemen. Als expediteur is het ook belangrijk dat je vreemde talen kunt spreken en schrijven zoals de Engelse taal. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding opzetten en bijhouden is erg belangrijk als zelfstandig expediteur. Er zijn meerdere goede boekhoudprogramma's beschikbaar voor expediteurs.

Bedrijven waar een expediteur werkzaam kan zijn

Een expediteur is werkzaam op de afdeling expeditie van een transporteur, of is werkzaam voor een gespecialiseerde expediteur. Daarnaast is het denkbaar dat een expediteur aangemerkt kan worden als ondernemer. Expediteurs kunnen ook gespecialiseerd zijn in bepaalde vormen van vervoer. Denk bijvoorbeeld aan een zeehavenexpediteur of aan een luchtvrachtexpediteur. Een expediteur heeft veel te maken met importeurs en exporteurs.

Competenties expediteur

De belangrijkste competentie van een expediteur zijn je communicatieve vaardigheden, omdat een expediteur een talent moet zijn op het gebied van organiseren. Daarnaast moet je bekend zijn met wet- en regelgeving op het gebied van transport, omdat de goederen meestal van land tot land getransporteerd worden. Verder zijn binnen dit beroep flexibiliteit en stressbestendigheid belangrijk, omdat transport bijna nooit zal verlopen zoals bedacht. Een andere belangrijke competentie is dat je beschikt over een commerciële instelling. Algemeen belangrijke woorden zijn netwerken, controleren, plannen, organiseren, inzicht, voorraadbeheer en efficiëntie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als expediteur

Het arbeidsmarktperspectief van een expediteur is goed te noemen. De transportsector maakt veel gebruik van expediteurs, waardoor het verkrijgen van werk in de meeste gevallen geen probleem is. Wel is het belangrijk dat de werkzaamheden bij je passen. De doorgroeimogelijkheden van een expediteur moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Denk bijvoorbeeld aan de functie afdelingsmanager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris expediteur

Een expediteur zal in de meeste gevallen onder de cao transport en logistiek vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een expediteur zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Expediteur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Expediteur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Expediteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Expediteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Expediteur.

Mijnzzp.nl