KPI-specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een KPI-specialist houdt zich bezig met het meten van succes van een organisatie. Dat is een van de taken die tot de functie behoren. Om het succes te meten van de organisatie is het eveneens een taak om de voortgang naar doelstellingen inzichtelijk te maken. Hiervoor maakt de KPI-specialist gebruik van verschillende factoren. Dat zijn voornamelijk objectieve indicatoren in de vorm van cijfers. Naast de objectieve factoren spelen ook subjectieve indicatoren een rol. Daarbij valt te denken aan factoren als observaties en meningen. Het beroep van KPI-specialist is op uiteenlopende branches van toepassing. Het type bedrijf of organisatie bepaalt onder meer welke prestatie-indicatoren de KPI-specialist gebruikt. Een simpel voorbeeld daarvan is het in kaart brengen van specifieke acties van online marketingbedrijven. Bijvoorbeeld door de voortgang aan de hand van specifieke acties te meten net als de resultaten daarvan. Bij een speciale actie valt te denken aan het succes van een online advertentiecampagne die op een specifieke doelgroep is gericht. Of aan het inzetten van social media om een merk onder de aandacht te brengen. Een KPI-specialist heeft een verantwoordelijke taak. De metingen wijzen onder meer uit of de weg naar een operationele doelstelling op succesvolle manier is ingezet en het doel is behaald. Bovendien zijn de metingen een leidraad en basis om bepaalde strategieën binnen het bedrijf aan te passen. Het gaat bij de werkzaamheden van een KPI-specialist om gebruik te maken van meetbare en concrete data. Ieder bedrijf hanteert strategische doelstellingen en daar zijn indicatoren aan te koppelen. Op deze manier voorziet een KPI-specialist in het effectief tot uiting brengen van de bedrijfsstrategie.

Een KPI-specialist kan dus vergeleken worden met een data-analist of data scientist, omdat het datagebruik een leidende rol heeft om de metingen te verrichten. Een KPI-specialist heeft een belangrijk beroep, zoals op het gebied van marketing. Daarin spelen KPI’s namelijk een voorname rol. In dat kader zijn er ook met tal van andere beroepen een directe of indirecte link te leggen. Denk daarbij maar aan de functie van marketinganalist net als aan het beroep van innovatiemanager. Zo is er eveneens een connectie met het beroep van financieel manager en investment manager. Meer in het algemeen is er een link met het beroep van manager die verantwoordelijk is voor de voortgang en daarbij op het inzicht van de KPI-specialist vertrouwt. KPI is een afkorting die voor Key Performance Indicator staat en de indicatoren zijn te gebruiken om specifieke prestaties te meten. De voortgang en het succes van organisaties zijn te meten net als dat de doelstellingen daarvan in kaart zijn te brengen.

WAAROM KPI’s BELANGRIJK ZIJN

Er zijn meerdere redenen die aan het belang van KPI’s ten grondslag liggen. In de eerste plaats omdat cijfers en variabelen te gebruiken zijn om de bedrijfsprestaties te concretiseren. Door indicatoren te koppelen aan doelen wordt duidelijk of deze daadwerkelijk behaald worden. KPI’s zijn eveneens belangrijk om de visie en missie van bedrijven te ondersteunen. Zo voorzien de metingen in een uitkomst die als een kompas te gebruiken is om de missie en visie vorm te geven. Indicatoren voor het meten van prestaties zijn ideaal om doelstellingen op lange termijn te realiseren. Het is bovendien belangrijk om KPI’s te gebruiken om te voorzien in een gestroomlijnde operationele werking van bedrijven. Bijvoorbeeld bij te controleren of de gewenste toename van een productverkoop ook gehaald is.

Een KPI-specialist kan bijvoorbeeld meten of er een omzetstijging is of wat het aantal contactaanvragen is geweest. Het is zelfs zo dat het mogelijk is om het verloop binnen een bedrijf te meten net als het ziekteverzuim. Het definiëren van KPI’s is ook nog eens een perfect instrument om de concurrentie voorbij te streven. Een KPI-specialist heeft bijvoorbeeld in dat opzicht een taak om de bedrijfsprestaties in het geheel te bekijken om strategisch het onderscheid te maken. KPI’s die een KPI-specialist kan toepassen zijn zowel nodig voor de bedrijfsstrategie op korte termijn als op lange termijn.

WAT DOET EEN KPI-SPECIALIST:

  • Indicatoren bepalen
  • Data verzamelen
  • Data analyseren
  • Voortgang meten
  • Bedrijfssucces meten
  • Advies geven
  • Strategie aanpassen
  • Prestaties manager
  • Verbeteringen aanbrengen

Sturen op KPI's:

Wat zijn KPI's:

OPLEIDINGEN TOT KPI-SPECIALIST

Doorgaans is er voor het uitvoeren van de functie van KPI-specialist een externe opleiding beschikbaar. Bijvoorbeeld in de vorm van het volgen van een cursus of externe opleiding gericht op Performance Management & KPI’s. In een dergelijke opleiding is er aandacht voor het leren managen van teams en het verbeteren van de prestaties van de organisatie. Daarbij ligt de focus op KPI’s en op SMART doelen, waarbij je leert om het onderscheid te maken en de beste optie te kiezen.

BEDRIJVEN WAAR EEN KPI-SPECIALIST WERKZAAM KAN ZIJN

Er zijn veel bedrijven en organisaties, waar een KPI-specialist werkzaam kan zijn. Denk maar aan grote organisaties waar een KPI-specialist als consultant werkt. Of aan een KPI-specialist die in dienst is van een adviesbureau. Zo is het ook mogelijk dat een KPI-specialist als ondernemer werkzaam is en door bedrijven is in te huren of als zzp interim is aan te stellen. Het gaat hier doorgaans wel om managers en medewerkers die hierin de nodige werkervaring hebben opgedaan. KPI’s spelen binnen allerlei branches en meer specifiek binnen allerlei beroepen een rol. Daarbij valt er onder meer te denken aan functies als sales managers, accountmanagers en accountants.

COMPETENTIES KPI-SPECIALIST

Een KPI-specialist dient voor een succesvolle uitvoering van de werkzaamheden over meerdere competenties te beschikken. Het is bijvoorbeeld van belang om analytisch ingesteld te zijn, omdat het verwerken en beoordelen van data tot de functie behoort. Daaruit vloeit ook het belang voort van cijfermatige vaardigheden en controlerende eigenschappen. Een KPI-specialist dient goed te kunnen communiceren om zijn bevindingen te melden en veranderingen overtuigend over te brengen. Daarbij komt het van pas om innovatief te zijn. Verder is het van belang om effectief te zijn en nauwkeurig te kunnen werken.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS KPI-SPECIALIST

Gelet op het grote belang van KPI’s voor bedrijven en organisaties binnen allerlei branches is het arbeidsmarktperspectief positief te noemen. Bovendien zijn er voor KPI-specialisten uiteraard mogelijkheden om door te groeien. Vanuit de functie is het mogelijk om teamleider of afdelingsmanager te worden.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS KPI-SPECIALIST

Het salaris van een KPI-specialist start op een niveau van ongeveer 3.500 euro bruto per maand en loopt op tot 5.500 euro per maand. Het is afhankelijk van de concrete invulling van de functie en daarbij horende verantwoordelijkheid wat het exacte salaris is. Bij een toenemende verantwoordelijkheid is een hoger salaris zeker denkbaar. De overige voorwaarden zijn doorgaans afhankelijk van de van toepassing zijnde cao en type bedrijf. Bijvoorbeeld als het gaat om vakantiedagen, opleidingsbudget en andere voorwaarden.

Mijnzzp.nl