Pijpfitter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een pijpfitter is een gespecialiseerde vakman die pijpleidingssystemen opbouwt, installeert en onderhoudt met betrekking tot technische installaties. Deze pijpleidingen worden gebruikt om verschillende soorten stoffen door te vervoeren zoals gas, water, stoom en chemicaliën. Als pijpfitter zal je binnen je werkzaamheden te maken krijgen met verschillende soorten pijpleidingen, die ook qua diameter en wanddikte kunnen verschillen, afhankelijk van de soort vloeistof waarvoor de pijpleidingen gebruikt worden. Deze pijpleidingen moeten erg zorgvuldig opgebouwd en aangelegd worden en moeten voldoen aan strenge voorschriften. Als pijpfitter ben je werkzaam binnen de metaalindustrie, voor industriële bedrijven die veel gebruik maken van pijpleidingen. Het is als pijpfitter erg belangrijk om volgens de exacte opgegeven specificaties te werken, omdat er strenge veiligheidseisen zijn met betrekking tot het veilig kunnen gebruiken van pijpleidingen. Ook onderhoudswerkzaamheden kunnen tot het takenpakket van een pijpfitter behoren. Als pijpfitter werk je in de meeste gevallen vanaf een werktekening, waarop alle specificaties zijn opgenomen. De inhoudelijke werkzaamheden als pijpfitter kunnen verschillen per opdracht en soort werkgever, maar komen in alle gevallen neer op het opbouwen, installeren en onderhouden van pijpleidingssystemen. Een pijpfitter zal ook veel met lassen en solderen te maken hebben naast het fitten van leidingen. Ook het snijden en zagen komt als pijpfitter veel voor.

Een pijpfitter zorgt er dus voor dat industriële bedrijven gebruik kunnen maken van industriële pijpleidingen die nodig zijn voor industriële processen. Het beroep pijpfitter is een technisch beroep waarbinnen je verschillende soorten pijpen zal koppelen door lastechnieken toe te passen, flenzen te gebruiken of door ze te solderen. Welke technieken een pijpfitter precies zal gebruiken is afhankelijk van de soort toegepaste pijpleidingen, omdat dit per opdracht kan verschillen. De pijpleidingen zijn vaak groot van afmeting en het materiaal waar mee gewerkt wordt dikwandig. De leidingen worden gemaakt aan de hand van werktekeningen die precies omschrijven hoe ze gemaakt moeten worden. Als pijpfitter zal je ook op locatie werken, nadat de buizen in de werkplaats gemaakt zijn om ze te monteren. Als het buizensysteem geplaatst en uitvoerig getest is kan men uiteindelijk de gewenste goederen door de buizen transporteren.

Pijpleidingen maken

Het maken van pijpleidingen die gebruikt worden door de industrie vraagt om de nodige vakkennis als pijpfitter. Een pijpfitter moet niet alleen kunnen lassen maar ook kunnen werken met diverse soorten machines om de pijpen te kunnen bewerken. Denk bijvoorbeeld aan buigmachines die nodig zijn om bochten te kunnen buigen, aan snijmachines c.q. zaagmachines om buizen op de juiste lengte te maken en aan het netjes plaatsen van flenzen waarmee buizen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Als pijpfitter moet je dan ook diverse metaalbewerkingstechnieken beheersen om pijpen te kunnen maken volgens de voorschriften.

Pijpleiding kunnen gelast worden als een geheel maar ook gekoppeld worden door middel van flenzen. Gelaste pijpleidingen worden over het algemeen toegepast binnen de petrochemische sector. Gelaste pijpleidingen zijn dus een geheel en niet uitneembaar. Pijpleidingen die voorzien zijn van flenzen zijn wel uitneembaar. Als een pijpfitter met flenzen werkt noemt men een pijpfitter soms ook wel een flenzenmonteur.

Pijpfitter

Opleidingen tot pijpfitter

Om als pijpfitter te kunnen werken kan je het beste de Mbo-opleiding allround constructiewerker volgen op niveau drie. Na de opleiding pijpfitter zijn er nog diverse vervolgopleidingen mogelijk op verschillende niveaus. De opleiding tot pijpfitter duurt over het algemeen drie jaar, en zal deels in de praktijk plaatsvinden en deels op school. Als pijpfitter leer je tijdens de opleiding het samenstellen van leidingen en het lassen van de leidingen volgens tekening. Naast het maken van nieuwe systemen kan je ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van bestaande systemen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie voor meer informatie ook de beroepen gasfitter en waterfitter. Zie ook de website gereedschapcentrum voor de verkoop van professioneel gereedschap tegen scherpe prijzen.

Bedrijven waar een pijpfitter werkzaam kan zijn

Als pijpfitter werk je doorgaans in de metaalverwerkende industrie of op locatie, als de pijpen geïnstalleerd of onderhouden moeten worden. Maar in de meeste gevallen zal je in een werkplaats je werkzaamheden uitvoeren als pijpfitter.

Competenties pijpfitter

Als pijpfitter is je belangrijkste competentie dat je zelfstandig volgens tekeningsopgave kunt werken en dat je goed kunt lassen. Daarnaast ben je zelfstandig in staat om alle werkzaamheden te controleren en te beoordelen. Ook veiligheid in het algemeen is aan te merken als een belangrijke competentie, omdat een pijpfitter met grote pijpleidingssystemen te maken kan krijgen die ook zwaar kunnen zijn. Omdat een pijpfitter in veel gevallen zal samenwerken met diverse collega's en leidinggevenden is ook communicatie aan te merken als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn vakkennis, inzicht, techniek, verantwoordelijkheidsgevoel, nauwkeurigheid en controleren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pijpfitter

Het vinden van werk als een pijpfitter is doorgaans geen enkel probleem, omdat er een groeiende vraag is naar goed opgeleide pijpfitters en er ook steeds meer pijpsystemen gebruikt worden in de industrie. Om door te kunnen groeien als pijpfitter is het wel noodzakelijk om extra opleidingen te volgen, omdat het doorgroeien anders eigenlijk niet mogelijk zal zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris pijpfitter

Als pijpfitter val je onder de Cao kleinmetaal, waarbinnen je arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een pijpfitter in loondienst verdient doorgaans tussen de 1700 en 2200 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en opleiding. Het beroep pijpfitter komt voor zover wij weten niet voor als zelfstandig ondernemer.

Mijnzzp.nl