Productieplanner

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een productieplanner is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de productie. De belangrijkste taak als productieplanner is het zo efficiënt mogelijk laten verlopen van de productie, door het inzetten van de juiste mensen op de juiste plek op het juiste moment. Daarnaast is een productieplanner verantwoordelijk voor het inplannen van onderhoud aan de productielijn. Een andere belangrijke verantwoordelijkheid van een productieplanner is het toezien op de aanlevering van alle halffabricaten en/of grondstoffen, die nodig zijn voor de productie. Productielijnen komen binnen het bedrijfsleven in alle branches voor en kunnen verschillen van klein tot zeer groot. Het is de productieplanner die de verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de productielijn. Als productieplanner maak je meestal van tevoren een productieplan, waarbinnen precies staat omschreven wat de productie moet zijn en hoeveel mensen hiervoor nodig zijn. Ook het berekenen van de benodigde grondstoffen of materialen behoort hier toe. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een productieplanner omschrijven als het opstellen van optimale productieschema's. Een productieschema heeft over het algemeen niet alleen betrekking op de grondstoffen en werknemers die nodig zijn voor de productie. Binnen een productieschema worden alle zaken opgenomen die te maken hebben met de productie. Dit kan dus ook inhouden dat er gewoon onderhoud opgenomen wordt binnen het productieschema. Een productieschema beslaat over het algemeen meerdere werken productie, waarbinnen rekening gehouden wordt met alle zaken die van invloed zijn op de productie. Een ander voorbeeld is dat een productieplanner zal incalculeren dat er mogelijk problemen zullen ontstaan met de toelevering van halffabricaten en/of grondstoffen. Het beroep productieplanner komt over het algemeen alleen voor binnen de grotere industriële bedrijven, die te maken hebben met veel productiewerkzaamheden.

De verantwoordelijkheid als productieplanner moet tegenwoordig niet onderschat worden. De meeste fabrieken produceren precies wat ze nodig hebben, omdat de goederen wellicht kunnen bederven of omdat de fabriek geen grote voorraden wenst. Dit betekent dat de productieplanner binnen de fabriek precies moet weten wat de productiebehoefte is. Als de productieplanner niet aan deze verwachtingen voldoet kunnen er problemen ontstaan met de uiteindelijke toelevering. Dit kan wel per productiebedrijf verschillen, omdat niet alle productiebedrijven op dezelfde manier werkzaam zijn. Omdat het opstellen van productieschema's in veel gevallen ook betrekking heeft op de voorraad is het goed denkbaar dat de productieplanner ook te maken heeft met een voorraadbeheerder. Het is de voorraadbeheer die er voor moet zorgen dat alle halffabricaten en/of grondstoffen aanwezig zijn om de productie te kunnen garanderen.

Productiebedrijven en productielijnen

Bij productiebedrijven en productielijnen draait alles om efficiëntie. Denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie of aan grote metaalfabrieken die werken met productielijnen. Wanneer een schakel van de productielijn niet goed functioneert omdat bepaalde materialen niet op tijd geleverd worden, kan dit grote gevolgen hebben voor de totale productie. Het is de productieplanner die er alles aan zal doen om dit soort problemen te voorkomen. Ook het inzetten van extra mensen op belangrijke onderdelen van de productielijn die niet lekker lopen kan een taak zijn van de productieplanner. Ook het bijsturen van het productieproces kan tot de verantwoordelijkheid behoren van de productieplanner. In dat geval is het denkbaar dat de productieplanner te maken heeft met procesoperators, die direct werkzaam zijn op de werkvloer. Het zijn de procesoperators, die op de werkvloer verantwoordelijk zijn voor het monitoren van het productieproces. Over het algemeen zal een productieplanner ook te maken hebben met verkopers, inkopers, accountmanagers en vertegenwoordigers, die allemaal belangrijke informatie (verkooporders) moeten doorgeven aan de productieplanner. Zonder deze actuele informatie kan de productieplanner geen juist productieschema opstellen. In veel gevallen zal deze informatie automatisch doorgeven worden via computersystemen.

Productie HR ketels:

Opleidingen tot productieplanner

Het is niet zomaar aan te geven over welke opleiding een productieplanner precies moet beschikken. Het is denkbaar dat de opleidingseisen per branche verschillen. Een opleiding binnen de ICT of een opleiding als manager is zeker denkbaar, afhankelijk van de exacte werkzaamheden. Als productieplanner zal je veel met computers en automatisering te maken krijgen. Mogelijke opleidingen zijn dan ook de Mbo-opleiding medewerker beheer ICT, de Hbo-opleiding HBO-ICT of de Hbo-opleiding Business Management. Welke opleiding het beste zal passen als productieplanner kan per werkgever verschillen. Over het algemeen moet het beroep productieplanner wel gezien worden als een beroep op minimaal Hbo-niveau. Dit neemt niet weg dat het beroep productieplanner ook kan voorkomen op Mbo-niveau. Niet alle bedrijven hebben te maken met complexe productieplanningen. In dat geval zal een gerichte Mbo-opleiding ook tot de mogelijkheden behoren. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een productieplanner werkzaam kan zijn

Een productieplanner werkt over het algemeen voor industriële bedrijven of fabrieken in het algemeen, die te maken hebben met complexe productieprocessen. Dit zijn vaak bedrijven die vallen onder de maakindustrie, zoals de auto-industrie, metaalindustrie of de elektronica-industrie. Daarnaast kan een productieplanner werkzaam zijn binnen de farmaceutische industrie of de levensmiddelenindustrie. Eigenlijk kan een productieplanner voor alle bedrijven werkzaam zijn die te maken hebben met productieprocessen. Dit zijn vaak wel de grotere bedrijven, die te maken hebben met omvangrijke productieprocessen. Binnen kleinere bedrijven zal het beroep productieplanner niet veel voorkomen.

Competenties productieplanner

De belangrijkste competenties van een productieplanner zijn het op een goede manier kunnen plannen en organiseren. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat een productieplanner te maken heeft met verschillende medewerkers en leidinggevenden. Daarnaast zal een productieplanner over wiskundig inzicht moeten beschikken. Ook het analytische denken is belangrijk als productieplanner. Algemeen belangrijke woorden als productieplanner zijn flexibiliteit, stressbestendigheid, monitoren, controleren, presteren, aanpassingsvermogen en inzicht. Inzicht is als productieplanner over het algemeen erg belangrijk, omdat een productieplanner mogelijke problemen tijdig moet kunnen inschatten. Als een productieplanner te maken heeft met technische werkzaamheden kan het ook belangrijk zijn dat een productieplanner aangemerkt kan worden als technicus.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als productieplanner

Het arbeidsmarktperspectief van een productieplanner is over het algemeen redelijk te noemen. Dit komt vooral doordat het een zeer specifieke functie betreft, die niet overal voorkomt. Het zijn alleen de grotere industriële bedrijven en fabrieken, die gebruikmaken van productieplanners. Wie over de juiste opleidingen beschikt zal wel werk kunnen verkrijgen als productieplanner. De doorgroeimogelijkheden van een productieplanner zijn verder niet zomaar aan te geven, omdat een productieplanner werkzaam kan zijn voor verschillende soorten bedrijven. Daarnaast zijn de doorgroeimogelijkheden sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris productieplanner

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een productieplanner die beschikt over een passende Hbo-opleiding zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. Als een productieplanner over veel verantwoordelijkheden beschikt is een hoger salaris denkbaar.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Productieplanner

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Productieplanner bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl