Shovelmachinist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep shovelmachinist
Werken als shovelmachinist
Wat doet een shovelmachinist?
Inzetbaar in verschillende branches
Film: baan als shovelmachinist:
Film: shovelmachinist:
Opleidingen tot shovelmachinist
Bedrijven waar een shovelmachinist werkzaam kan zijn
Competenties shovelmachinist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als shovelmachinist
Arbeidsvoorwaarden en salaris shovelmachinist
Eigen bedrijf starten als Shovelmachinist
Boekhoudprogramma vergelijken Shovelmachinist

Beroep shovelmachinist

Een shovelmachinist is meestal een civiele machinist die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden zoals het verplaatsen van grond, het egaliseren van terreinen, het afwerken van taluds en bermen en het laden en lossen van verschillende soorten materialen. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan een shovel voorzien worden van verschillende voorzetstukken. Andere benamingen voor shovel kunnen ook zijn laadschop, wiellader of grondverzetmachine. Een andere benaming voor shovelmachinist kan weer zijn machinist grondverzet, afhankelijk van de soort werkzaamheden als shovelmachinist. Een groot voordeel van shovels is dat deze mobiele werktuigen zeer wendbaar zijn door middel van de knikbesturing. Shovels zijn er tegenwoordig van klein tot zeer groot en kunnen dan ook binnen verschillende werkzaamheden toegepast worden. Ook stratenmakers maken gebruik van kleinere shovels, om bijvoorbeeld mechanisch te bestraten. Het beroep shovelmachinist moet vrij algemeen gezien worden, omdat een shovelmachinist verantwoordelijk kan zijn voor uiteenlopende soorten werkzaamheden afhankelijk van de soort werkgever. Shovels worden binnen diverse beroepen gebruikt en niet alleen binnen de grond-, weg- en waterbouw. Denk bijvoorbeeld ook aan afvalverwerkers of aan de industrie, die gebruik kunnen maken van shovels om afval en/of materialen te verplaatsen. Shovels zijn op een brede manier inzetbaar, omdat shovels zo veelzijdig zijn. Het is ook prima denkbaar dat een shovelmachinist verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden. Lang niet alle shovelmachinisten zijn fulltime werkzaam op een shovel. Het bedienen van een shovel betreft verantwoordelijk werk, omdat veiligheid belangrijk is. Een shovel is een grote machine waarmee ongelukken voorkomen moeten worden.

Werken als shovelmachinist

Een shovelmachinist kan dus ook gezien worden als een machinist grondverzet, echter hoeft een shovelmachinist niet altijd grond te verzetten binnen zijn werkzaamheden omdat shovels voor meer toepassingen gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan agrarische bedrijven, aan stratenmakers of aan wegenbouwers. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan er sprake zijn van een grote shovel of van een mini-shovel. Binnen de wegenbouw kan een shovel ook gebruikt worden om de verharding open te breken. Een shovel is dan ook een breed inzetbare machine die verschillende toepassingsmogelijkheden heeft. Shovels worden bijvoorbeeld ook veel ingezet binnen de waterbouw. Een ander voorbeeld is weer het bouwrijp maken van grote bouwlocaties. Een minder bekende toepassingsmogelijkheid is het inzetten van shovels met betrekking tot het opruimen van sneeuw in de winter.

Dat shovels populair zijn binnen verschillende beroepsgroepen komt, omdat shovels zeer efficiënt zijn met betrekking tot het snel kunnen werken en de productiviteit. Shovels zijn dan ook binnen diverse branches onmisbaar. Denk bijvoorbeeld ook aan het lossen van nieuwe rioleringsbuizen en aan het lossen van bestrating vanaf een vrachtwagen waarvoor een shovel ook prima ingezet kan worden. Ondanks dat de meeste shovels gebruikt worden binnen de grond-, weg- en waterbouw komen shovels ook voor binnen andere branches omdat ze zo handig zijn en efficiënt werken.

Wat doet een shovelmachinist?

Een shovelmachinist is dus verantwoordelijk voor het bedienen en besturen van een shovel, ook wel bekend als een laadschop of wiellader. De taken van een shovelmachinist kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke werkterrein en de industrie waarin ze actief zijn. Hier zijn enkele van de taken die een shovelmachinist kan uitvoeren:

  • Laden en lossen: Een shovelmachinist laadt en lost materialen, zoals grond, stenen, puin, zand of andere bouwmaterialen. Ze gebruiken de shovel om deze materialen op te scheppen, te verplaatsen en te transporteren naar de gewenste locatie.
  • Nivelleren en egaliseren: In sommige gevallen kan een shovelmachinist worden ingezet om oppervlakken te nivelleren en te egaliseren. Ze kunnen bijvoorbeeld grond gelijkmatig verdelen op een bouwterrein of een terrein voorbereiden voor de aanleg van wegen.
  • Onderhoudswerkzaamheden: Een shovelmachinist kan ook verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van basisinspecties en onderhoudswerkzaamheden aan de shovel. Ze controleren de werking van de machine, smeren de bewegende delen en voeren indien nodig kleine reparaties uit.
  • Veiligheidsprocedures volgen: Het is belangrijk dat een shovelmachinist zich bewust is van de veiligheidsvoorschriften en procedures die gelden op de werkplek. Ze moeten de machine veilig bedienen, rekening houden met andere werknemers en zich bewust zijn van mogelijke gevaren in hun omgeving.
  • Communicatie en samenwerking: Een shovelmachinist moet vaak samenwerken met andere werknemers op de bouwplaats of in de industrie. Ze kunnen communiceren via radiosystemen of handgebaren om efficiënt te kunnen werken en ervoor te zorgen dat iedereen veilig blijft.

Inzetbaar in verschillende branches

Een shovelmachinist kan ingezet worden voor uiteenlopende soorten werkzaamheden afhankelijk van de soort werkgever. Denk bijvoorbeeld het graven van bouwputten, aan het egaliseren van verschillende soorten terreinen, aan het laden en lossen van werkmaterialen en bouwmaterialen en aan het opbreken van verhardingen. Daarnaast kan een shovelmachinist werkzaam zijn als loonwerker en verschillende werkzaamheden uitvoeren bij verschillende opdrachtgevers. Ook zandhandels, schrootbedrijven en afvalverwerkers maken veel gebruik van shovels. Als shovelmachinist bestuur je een groot en vooral zwaar werktuig. Van een shovelmachinist mag dan ook veel concentratie en professionaliteit verwacht worden.

Film: baan als shovelmachinist:

Film: shovelmachinist:

Opleidingen tot shovelmachinist

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot shovelmachinist anders dan de Mbo-opleiding Machinist Grondverzet op niveau drie. Deze opleiding zal over het algemeen ongeveer drie jaar in beslag nemen en betreft in de meeste gevallen een gecombineerde opleiding die bestaat uit praktijk en theorie. Binnen de opleiding is er ook aandacht voor onderhoud met betrekking tot mobiele werktuigen. Een shovelmachinist moet beschikken over een shovel certificaat om te mogen werken op een shovel. Dit certificaat is vijf jaar geldig waarna de shovelmachinist een opfris dag moet doorlopen. Vanuit de Arbowet zijn werkgevers verplicht om personeel voldoende onderwijs te geven om met zware werktuigen te mogen werken, zoals een shovel. Het shovel certificaat is dus verplicht. Een shovel opleiding is tegenwoordig wel op verschillende manieren te volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een shovelmachinist werkzaam kan zijn

Een shovelmachinist is over het algemeen werkzaam binnen de grond-, weg- en waterbouw. Denk hierbij aan wegenbouwers, aan waterbouwers en aan civiele aannemers. Daarnaast kan een shovelmachinist werkzaam zijn voor loonbedrijven die verschillende werkzaamheden uitvoeren. Andere voorbeelden kunnen zijn een autosloperij of afvalverwerker, die gebruikmaken van een shovel. Zoals eerder omschreven komen shovels binnen diverse branches voor en is dit niet alleen het geval binnen de grond-, weg- en waterbouw.

Competenties shovelmachinist

De belangrijkste competentie van een shovelmachinist is dat hij of zij op een professionele en vooral veilige manier weet te werken met een shovel. Een shovel is een zware en vooral ook krachtige werktuigmachine. Shovels vallen dan ook onder categorie gevaarlijke werktuigen en moeten professioneel bediend worden. Daarnaast moet een shovelmachinist aangemerkt kunnen worden als monteur en technicus, omdat je als shovelmachinist in de meeste gevallen verantwoordelijk kan zijn voor kleine onderhoudswerkzaamheden. Ook het dagelijks visueel inspecteren van de shovel is als shovelmachinist belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, vakkennis, verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit, controleren, arbeidsomstandigheden en materialenkennis. Ook communicatie is een belangrijke competentie, omdat je veel zal samenwerken met verschillende soorten vakmensen zoals grondwerkers.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als shovelmachinist

Het arbeidsmarktperspectief als shovelmachinist is over het algemeen redelijk goed te noemen als je beschikt over de juiste vakopleidingen en het shovel certificaat. Als shovelmachinist kan je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam zijn en zal het vinden van een baan in de meeste gevallen geen probleem zijn. De doorgroeimogelijkheden als shovelmachinist zijn sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Het is denkbaar dat een shovelmachinist in sommige gevallen aangemerkt kan worden als tijdelijke assistent uitvoerder. Dit is wel afhankelijk van de soort werkzaamheden en werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris shovelmachinist

Over het algemeen zal een shovelmachinist onder de cao bouw & infra vallen of onder de cao loonwerk, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de soort werkgever. Een shovelmachinist zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1700 en 2600 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Shovelmachinist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Shovelmachinist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Shovelmachinist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Shovelmachinist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Shovelmachinist.

Mijnzzp.nl