Gladheidsbestrijder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een gladheidsbestrijder is verantwoordelijk voor gladheidsbestrijding door middel van het strooien van zout op de weg met een zoutstrooiwagen. Een zoutstrooiwagen kan een speciaal gemaakte strooiwagen zijn of is een gewone vrachtwagen die tijdelijk omgebouwd wordt tot strooiwagen. Dit zijn meestal vrachtwagens die voorzien zijn van een platte laadbak, waarop een speciale constructie gezet kan worden. Gladheidsbestrijding heeft betrekking op het voorkomen van gladheid door het nemen van preventieve maatregelen. Wanneer het nodig mocht zijn kunnen de meeste zoutstrooiwagens ook gebruikmaken van sneeuwschuivers om de sneeuw te verschuiven. Gladheidsbestrijding kan het beste omschreven worden als het voorkomen en bestrijden van gladheid als gevolg van sneeuw en ijs op de wegen en fietspaden. De meeste gladheidsbestrijders zijn werknemers van bedrijven die normaal verantwoordelijk zijn voor andere werkzaamheden. Een gladheidsbestrijder is dan ook alleen werkzaam als hij of zij opgeroepen wordt om te strooien. De werkzaamheden van een gladheidsbestrijder zijn erg belangrijk, omdat deze werkzaamheden de doorstroming bevorderen en hierdoor ook ongelukken voorkomen worden. Het beroep gladheidsbestrijder moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat het beroep gladheidsbestrijder in de meeste gevallen gezien moet worden als een aanvulling op een ander beroep. De meeste gladheidsbestrijders zijn dan ook alleen werkzaam als oproepkracht. Wel betreft het meestal werknemers of ondernemers die ervaring hebben met grote voertuigen. In andere gevallen is er meestal sprake van jaarlijkse trainingen. Het beroep gladheidsbestrijder heeft overigens niet alleen betrekking op openbare wegen, omdat het beroep ook voorkomt op luchthavens.

Het beroep gladheidsbestrijder kan dus betrekking hebben op verschillende werknemers die tijdelijk ingeroepen worden. Een gladheidsbestrijder zal in de meeste gevallen preventief ingezet worden om verkeersoverlast door gladheid te voorkomen. De gladheidsbestrijder krijgt over het algemeen van Rijkswaterstaat de opdracht om te gaan strooien als het speciale gladheid meldsysteem van Rijkswaterstaat aangeeft dat er sprake kan zijn van gladheid. Gladheidsbestrijding is een specialisatie die niet onderschat moeten worden, omdat gladheidsbestrijding potentieel gevaarlijk kan zijn. Dit komt niet alleen door de winterse weersomstandigheden, maar ook omdat de werkzaamheden meestal in het donker uitgevoerd worden, waardoor de zichtbaarheid in sommige situaties niet goed is. Het is om die reden dat er tegenwoordig speciale kwaliteitseisen gesteld worden aan gladheidsbestrijders.

Waarom niet alle wegen strooien

Welke wegen precies bestrooid worden is afhankelijk van de wegbeheerder. De grotere wegen zoals snelwegen en provinciale wegen worden altijd bestrooid door gladheidsbestrijders, omdat deze meestal onder verantwoordelijkheid vallen van Rijkswaterstaat. Andere wegen, zoals plaatselijke wegen binnen gemeentes, worden in lang niet alle gevallen bestrooid. Gemeentes maken meestal een afweging tussen de kosten, de effecten en het milieu. Binnen de gemeentes worden over het algemeen alleen de hoofdwegen bestrooit en niet de woonerven of andere straten waar niet veel verkeer komt.

Wanneer strooien met zand

Binnen Nederland wordt het strooien met zand niet veel toegepast. De belangrijkste reden hiervoor is dat zand minder goed werkt dan strooizout. Zand laat het ijs niet smelten zoals zout dit wel doet. Op trottoirs wordt wel regelmatig met zand gestrooid, omdat dit in sommige gevallen afdoende is. Daarnaast bestaan er speciale natuurgebieden die niet zomaar met zout bestrooid mogen worden, om de planten te beschermen. Door het strooien van zout kan er sprake zijn van bodemverzouting, wat schadelijk is voor de beplanting en het grondwater.

Sneeuwruimers

Wanneer strooiwagens niet meer afdoende zijn, zoals tijdens sneeuwval, worden speciale sneeuwploegen ingezet die verantwoordelijk zijn voor het sneeuwvrij maken van de wegen. Binnen Nederland maakt Rijkswaterstaat gebruik van ongeveer 350 sneeuwploegen die binnen twee uur ruim 10.000 kilometer snelweg sneeuwvrij kunnen maken als het nodig is. Sneeuw op de wegen kan op deze manier snel verwijderd worden, daardoor het verkeer hier geen last van heeft.

Sneeuwploeg Schiphol

Ook Schiphol maakt gebruik van speciale sneeuwploeg die men gezamenlijk de sneeuwvloot noemt. Dit zijn speciale sneeuwruimers die bediend worden door speciaal opgeleide medewerkers van Schiphol. Deze sneeuwruimers werken anders dan gewone sneeuwruimers, omdat ze met veel sneeuwruimers schuin achterelkaar de start- en landingsbanen schoon-schuiven.

Werken als strooiploeg medewerker

De functie strooiploeg medewerker of gladheidsbestrijder heeft meestal betrekking op mensen die in de buitendienst werkzaam zijn. Het zijn de opdrachtgevende gemeenten die bepalen welke gemeentelijke wegen en fietspaden er gestrooid moeten worden. Daarnaast kunnen opdrachtgevende gemeenten aanvullende voorwaarden hebben, naast het strooien van gemeentelijke wegen. Denk bijvoorbeeld aan het handmatig strooien van bruggen. Het handmatig strooien van bruggen heeft meestal betrekking op de bruggen over sloten. Bij extreem winterweer kan het namelijk voorkomen dat er geen voertuigen meer over de brug kunnen. Extreem winterweer kunnen de werkomstandigheden al snel moeilijker maken. Dit is ook het geval wanneer we spreken van provinciale wegen. Het zijn de gemeentes en de provincie die bepalen welke verschillende strooiroutes gedaan moeten worden.

De verschillende strooiroutes ondergaan ook een technische controle buitenom het winterseizoen. De technische controle heeft vooral betrekking op de voorverkenning van de verschillende routes. Denk hierbij vooral aan het controleren op eventuele obstakels op de route. Daarnaast is de jaarlijkse vlootschouw belangrijk. De jaarlijkse vlootschouw heeft weer betrekking op het controleren van alle voertuigen en materiaal. Alle gladheidsbestrijder voerden de werkzaamheden uit naast hun reguliere baan. Het is wel zo dat de reguliere baan vaak met de buitendienst te maken heeft. Vaak gaat het om gemeentelijke wegen, maar dit kan verschillen per werkgever.

Wat doet een gladheidsbestrijder:

Gladheidsbestrijding van toen naar nu:

Opleidingen tot gladheidsbestrijder

Wie wil werken als gladheidsbestrijder zal de opleiding of cursus Specifieke Deskundigheid Winterdienst moet volgen en afronden. De opleiding of cursus staat tegenwoordig ook wel bekend als Kennismodule Gladheidsbestrijding. De opleiding is te volgen bij diverse partijen en behoort toe tot de CROW. CROW is een non-profit kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus, die diverse opleidingen en cursussen aanbieden. De opleiding bestaat meestal uit een dag met theorie en praktijk. Het certificaat is vijf jaar geldig, maar de meeste beroeps gladheidsbestrijder zullen, afhankelijk van de werkgever, vaker cursussen volgen. Voor de opleiding zijn geen eisen qua vooropleiding, maar over het algemeen nemen alleen beroepschauffeurs deel aan de cursus. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een gladheidsbestrijder werkzaam kan zijn

Een gladheidsbestrijder is werkzaam voor Rijkswaterstaat of is werkzaam voor een lokale transporteur die ook ingezet kan worden door Rijkswaterstaat of gemeentes. Daarnaast kan een gladheidsbestrijder werkzaam zijn voor bijzondere bedrijven zoals Schiphol. Zoals eerder omschreven zijn de meeste gladheidsbestrijders alleen werkzaam als oproepkracht. Voor de meeste gladheidsbestrijders is het werken als gladheidsbestrijder dan ook een aanvulling op een ander beroep. Het is ook denkbaar dat een gladheidsbestrijder aangemerkt kan worden als ambtenaar.

Competenties gladheidsbestrijder

De belangrijkste competentie van een gladheidsbestrijder is het verantwoordelijkheidsgevoel en je eigen veiligheid. Binnen de opleiding of cursus is hier dan ook veel aandacht voor. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat een gladheidsbestrijder in de meeste gevallen regelmatig moet overleggen met de wegbeheerder en/of de verkeersleiding. Ook technische kennis kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat een gladheidsbestrijder te maken heeft met complexe voertuigen en installaties. Algemeen belangrijke woorden als gladheidsbestrijder zijn flexibiliteit, doorzettingsvermogen, samenwerken, snelheid en motivatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gladheidsbestrijder

Het arbeidsmarktperspectief als gladheidsbestrijder is over het algemeen matig te noemen, omdat je als professionele gladheidsbestrijder alleen werkzaam kan zijn voor Rijkswaterstaat. Daarnaast is het zo dat je als gladheidsbestrijder ook andere werkzaamheden zal uitvoeren, als er geen sprake is van winterse weersomstandigheden. Er bestaan als gladheidsbestrijder geen echte doorgroeimogelijkheden, afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Daarnaast kan het beroep gladheidsbestrijder betrekking hebben op een gewone vrachtwagenchauffeur, als je voor een transporteur werkzaam bent.

Arbeidsvoorwaarden en salaris gladheidsbestrijder

Omdat je als gladheidsbestrijder doorgaans voor de overheid of semioverheid werkzaam bent, zijn de arbeidsvoorwaarden prima geregeld. Een gladheidsbestrijder in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 2800 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. De overheid en semioverheid werken met vaste salarisschalen, waarbinnen je als gladheidsbestrijder ingedeeld wordt. Wanneer je voor een ander bedrijf werkzaam bent kan dit geheel anders liggen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Gladheidsbestrijder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gladheidsbestrijder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl