Oproepkracht

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een oproepkracht is een werknemer die alleen werkzaam is als hij of zij opgeroepen wordt door de werkgever. Als oproepkracht ben je meestal werkzaam onder een nulurencontract of een min-maxcontract. Dit soort contracten wordt ook wel aangemerkt als oproepovereenkomst. Als een oproepkracht werkzaam is onder een nulurencontract heeft een werknemer recht op minimaal drie uur loon per oproep. Bij een min-maxcontract heeft een werknemer recht op het minimaal aantal uren dat is opgenomen in het contract. Een oproepkracht is dus een werknemer, die alleen werkt als hij of zij opgeroepen wordt door de werkgever. Een belangrijk kenmerk van de oproepkracht is dat deze minimaal voor drie uur werk aangeboden krijgt en dat de oproepkracht verplicht is om te komen werken als hij of zij opgeroepen wordt. Een werkgever is niet verplicht om een oproepkracht op te roepen. Een oproepkracht krijgt meestal een nulurencontract aangeboden voor een bepaalde periode, die tot drie keer verlengd mag worden voordat de oproepkracht recht heeft op vast dienstverband. Een werknemer die ziek wordt terwijl hij is ingeroosterd of wordt opgeroepen, heeft recht op minimaal zeventig procent van het loon voor de afgesproken periode. Oproepkrachten zijn werkzaam in loondienst en niet werkzaam als zelfstandige. Dit houdt in dat oproepkrachten officieel ontslagen moeten worden om het dienstverband te beëindigen. Het niet meer inroosteren van oproepkrachten heeft dus geen invloed op de arbeidsovereenkomst. Als werkgever moet je oproepkrachten minimaal vier dagen van tevoren oproepen voor het werk. Over het algemeen mogen oproepkrachten maximaal één jaar werkzaam zijn als oproepkracht voordat een werknemer recht heeft op een vast aantal uren per week. De term oproepkracht heeft verder geen betrekking op een specifiek beroep, omdat iedereen werkzaam kan zijn als oproepkracht. Oproepkracht moet dus gezien worden als een algemene benaming voor flexibel personeel.

Een oproepkracht is dus een werknemer, die bepaalde arbeid verricht onder een nulurencontract of een min-maxcontract. Als oproepkracht heb je geen vast maandloon, omdat een oproepkracht niet weet hoeveel uren hij of zij zal werken per maand. Het grote voordeel voor werkgevers en oproepkrachten is de grote mate van flexibiliteit. Een groot nadeel voor oproepkrachten is dat oproepkrachten zich wel beschikbaar moet stellen om te komen werken, zonder dat ze de garantie hebben dat ze opgeroepen worden. Het werken als oproepkracht heeft dan ook niet alleen voordelen, omdat een oproepkracht nooit precies weet als er gewerkt moet worden. Het grote voordeel voor werkgevers is de mogelijkheid om personeel flexibel in te zetten tijdens drukke periodes. Denk bijvoorbeeld aan filiaalmanagers of aan juweliers, die op zaterdag of zondag extra personeel nodig hebben. Een oproepkracht kan automatisch een vast dienstverband krijgen als er kenmerken zijn van vast dienstverband. Denk hierbij aan het structureel meer werken dan het aantal opgenomen uren en aan het steeds werken op vaste dagen.

Werken met een nulurencontract

In de praktijk komen nulurencontracten redelijk veel voor, omdat werkgevers hierdoor lagere personeelskosten hebben. Denk bijvoorbeeld aan fastfoodrestaurants, die veel gebruikmaken van flexibel personeel. Ook binnen de detailhandel maken werkgevers redelijk veel gebruik van nulurencontracten. Bij een nulurencontract is het belangrijk om je te verdiepen in wet- en regelgeving, omdat de regels steeds strikter worden. Daarnaast kan er al snel sprake zijn van vast dienstverband. Als werkgever en als werknemer is het belangrijk je te verdiepen in de regels. Een nulurencontract geeft voordelen, maar kent ook nadelen. Het is een mistverstand om te denken dat oproepkrachten geen recht hebben op loondoorbetaling bij ziekte. Oproepkrachten zijn werknemers, die onder een contract werkzaam zijn.

Beroep in de detailhandel:

Opleidingen tot oproepkracht

Er bestaan geen opleidingen tot oproepkracht, omdat een oproepkracht een werknemer is. Als oproepkracht ben je bijvoorbeeld een seizoenarbeider, die ingezet kan worden voor het inpakken van kerstpakketten of voor het plukken van fruit. De term oproepkracht kan betrekking hebben op scholieren die wat extra wil verdienen, of op oudere werknemers die een paar uur per week willen werken. Het is verder niet mogelijk om een passende opleiding te benoemen, omdat oproepkracht in alle denkbare branches werkzaam kunnen zijn. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online zzp boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een oproepkracht werkzaam kan zijn

Een oproepkracht kan werkzaam zijn in alle denkbare branches. Over het algemeen is het zo dat oproepkrachten veel voorkomen binnen de horeca en de detailhandel, omdat deze branches veel te maken hebben met piekmomenten. Ook binnen de zorgsector zijn veel oproepkrachten werkzaam. Zoals eerder omschreven kunnen oproepkrachten in alle denkbare branches werkzaam zijn.

Competenties oproepkracht

De belangrijkste competentie van een oproepkracht is flexibiliteit, omdat je alleen ingezet wordt als dat nodig is. Een andere belangrijke competentie is de dienstbare instelling, omdat een werkgever wel moet kunnen vertrouwen op je. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, overleggen, samenwerken, plannen en organiseren. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat een oproepkracht in alle denkbare branches werkzaam is. Een verpleegkundige heeft te maken met andere competenties dan een productiemedewerker. Omdat je in alle gevallen regelmatig moet overleggen met de werkgever kan communicatie ook aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als oproepkracht

Het arbeidsmarktperspectief van een oproepkracht is niet van toepassing, omdat iedereen werkzaam kan zijn als oproepkracht. In het algemeen is het niet heel moeilijk om werk te verkrijgen als oproepkracht. De doorgroeimogelijkheden van een oproepkracht moeten gezien worden in het eventueel verkrijgen van vast werk. In de praktijk heeft een oproepkracht niet echt te maken met mogelijke doorgroeimogelijkheden. Wie meer uren wil werken zal meestal verschillende recruiters moeten benaderen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris oproepkracht

De arbeidsvoorwaarden als oproepkracht met een nul uren contract zijn over het algemeen zeer minimaal te noemen, omdat je alleen betaald zal krijgen over de gewerkte uren. Wat een oproepkracht precies verdient is niet zomaar aan te geven, maar over het algemeen zal dit niet veel zijn. Daarnaast kan je met een nul uren contract niet heel veel uren werken omdat er anders al snel sprake zal zijn van een vast dienstverband.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Oproepkracht

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Oproepkracht bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl