Oproepkracht

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die alleen werkzaam is als hij of zij opgeroepen wordt door de werkgever. Als oproepkracht ben je meestal werkzaam onder een nulurencontract of een min-maxcontract. Dit soort contracten wordt ook wel aangemerkt als oproepovereenkomst. Als een oproepkracht werkzaam is onder een nulurencontract heeft een werknemer recht op minimaal drie uur loon per oproep. Bij een min-maxcontract heeft een werknemer recht op het minimaal aantal uren dat is opgenomen in het contract. Een oproepkracht is dus een werknemer, die alleen werkt als hij of zij opgeroepen wordt door de werkgever. Een belangrijk kenmerk van de oproepkracht is dat deze minimaal voor drie uur werk aangeboden krijgt en dat de oproepkracht verplicht is om te komen werken als hij of zij opgeroepen wordt. Een werkgever is niet verplicht om een oproepkracht op te roepen. Een oproepkracht krijgt meestal een nulurencontract aangeboden voor een bepaalde periode, die tot drie keer verlengd mag worden voordat de oproepkracht recht heeft op vast dienstverband. Een werknemer die ziek wordt terwijl hij is ingeroosterd of wordt opgeroepen, heeft recht op minimaal zeventig procent van het loon voor de afgesproken periode. Oproepkrachten zijn werkzaam in loondienst en niet werkzaam als zelfstandige. Dit houdt in dat oproepkrachten officieel ontslagen moeten worden om het dienstverband te beëindigen. Het niet meer inroosteren van oproepkrachten heeft dus geen invloed op de arbeidsovereenkomst. Als werkgever moet je oproepkrachten minimaal vier dagen van tevoren oproepen voor het werk. Over het algemeen mogen oproepkrachten maximaal één jaar werkzaam zijn als oproepkracht voordat een werknemer recht heeft op een vast aantal uren per week. De term oproepkracht heeft verder geen betrekking op een specifiek beroep, omdat iedereen werkzaam kan zijn als oproepkracht. Oproepkracht moet dus gezien worden als een algemene benaming voor flexibel personeel.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Oproepkracht

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Oproepkracht bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl