Salarisadministrateur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep salarisadministrateur
Belangrijke baan als salarisadministrateur
Afdeling personeelszaken
Wat doet een salarisadministrateur?
Salarisverwerkingssysteem
Enkele taken van een salarisadministrateur:
Film over salarisadministratie:
Opleidingen tot salarisadministrateur
Bedrijven waar een salarisadministrateur werkzaam kan zijn
Competenties salarisadministrateur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als salarisadministrateur
Arbeidsvoorwaarden en salaris salarisadministrateur
Eigen bedrijf starten als Salarisadministrateur
Boekhoudprogramma vergelijken Salarisadministrateur

Beroep salarisadministrateur

Een salarisadministrateur is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die met het salaris van personeelsleden te maken hebben. Denk hierbij aan het berekenen van het salaris, het verwerken van salarisgegevens, het verwerken van persoonsgegevens en bijvoorbeeld aan het voorbereiden van salarisbetalingen, zodat werknemers hun salaris correct en tijdig ontvangen. Ook het verwerken van mutaties met betrekking tot betalingen van salarissen behoort tot de taken van een salarisadministrateur. Daarnaast is een salarisadministrateur verantwoordelijk voor berekenen en verrekenen van premies, onkostenvergoedingen, belastingen en eventuele voorschotten. Ook het onderhouden van externe contacten behoort tot de taken, bijvoorbeeld met de sociale dienst en de belastingdienst. Om dit vak goed uit te kunnen oefenen is het belangrijk dat een salarisadministrateur op de hoogte is van alle wettelijke regels. Een medewerker salarisadministratie, of een salarisadministrateur, zorgt ervoor dat het loon op tijd voldaan wordt. Als salarisadministrateur weet je alles van salarissen en over loonbelastingen. Als er vragen zijn van medewerkers, over het loon of over de loonstrook zelf, dan kunnen ze terecht bij de salarisadministrateur. De salarisadministrateur zorgt er ook voor dat de premies voldaan worden. Ook zal de salarisadministrateur ervoor zorgen dat wijzigingen doorgevoerd worden. Salarisadministrateurs hebben een verantwoordelijke baan, waarbinnen geen fouten gemaakt mogen worden. Binnen grotere bedrijven staat een salarisadministrateur meestal onder toezicht van een financieel manager, die de verschillende financiële medewerkers aanstuurt. Een salarisadministrateur kan ook de salarissen verzorgen voor externe bedrijven. In dat geval spreekt men vaak over een administratiekantoor of accountantskantoor. In het kort is een salarisadministrateur dus verantwoordelijk voor het tijdig en correct overmaken van loonbetalingen.

Belangrijke baan als salarisadministrateur

Als salarisadministrateur ben je dus een administratief medewerker, die verantwoordelijk is voor de administratieve afhandeling van loonbetalingen. Correcte loonbetalingen zijn erg belangrijk, omdat de meeste mensen sterk afhankelijk zijn van hun loon. Vooral het tijdig ontvangen van het loon is voor de meeste mensen erg belangrijk, omdat er anders mogelijk betalingsproblemen met de vaste lasten kunnen ontstaan. Dit is dan ook meteen de belangrijkste reden dat de meeste werkgevers het loon ergens rond de twintigste van de maand overmaken. Als salarisadministrateur maak je dus onderdeel uit van de financiële administratie en zul je meestal onder de verantwoordelijk werken van de financieel manager. In de meeste gevallen zijn er ook andere administratief medewerkers werkzaam op de afdeling. Andere benamingen voor salarisadministrateur kunnen ook zijn medewerker salarisadministratie of payroll medewerker. Een meer algemene benaming voor salarisadministrateur kan ook zijn personeelszaken medewerker.

Afdeling personeelszaken

Een salarisadministratie of personeelszaken medewerker zijn meestal werkzaam binnen de afdeling personeelszaken. Binnen de afdeling personeelszaken vallen alle werkzaamheden die personeelsleden aangaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het trainen van personeelsleden, medezeggenschappen, arbeidsomstandigheden en aan de arbeidsvoorwaarden. Het is denkbaar dat een salarisadministrateur werkzaam is onder de HR-manager, echter kan dit per organisatie verschillen. Het beroep salarisadministrateur betreft verantwoordelijk werkt, omdat er geen fouten gemaakt mogen worden wanneer het aankomt op het salaris. Ook de afdrachten correct moeten op de juiste manier uitgevoerd worden. In veel gevallen zal er sprake zijn van een geautomatiseerd salarisverwerkingssysteem.

Wat doet een salarisadministrateur?

Een salarisadministrateur, is verantwoordelijk voor het beheren en verwerken van salarisadministratie binnen een organisatie. Ze spelen een essentiële rol in het zorgen voor tijdige en nauwkeurige betaling van salarissen en het voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van belastingen en sociale verzekeringen. De taken en verantwoordelijkheden van een salarisadministrateur kunnen omvatten:

 • Salarisverwerking: Een salarisadministrateur is verantwoordelijk voor het berekenen en verwerken van salarissen voor werknemers. Ze zorgen ervoor dat alle relevante gegevens, zoals gewerkte uren, overuren, verlof, bonussen en inhoudingen, correct worden vastgelegd en verwerkt in het salarissysteem.
 • Belastingen en sociale verzekeringen: Een salarisadministrateur houdt zich bezig met het berekenen en inhouden van belastingen, premies en andere wettelijk verplichte bijdragen op het salaris van werknemers. Ze zorgen ervoor dat de juiste bedragen worden ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst en sociale verzekeringsinstanties.
 • Loonadministratie: Het bijhouden van een nauwkeurige en gedetailleerde loonadministratie is een belangrijk aspect van het werk van een salarisadministrateur. Ze zorgen ervoor dat alle gegevens, zoals salarisafrekeningen, loonstrookjes, jaaropgaven en loonbelastingverklaringen, correct worden opgesteld, gearchiveerd en verstrekt aan werknemers.
 • Wettelijke compliance: Een salarisadministrateur houdt zich bezig met het volgen en naleven van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot salarisadministratie. Ze zorgen ervoor dat de organisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, belastingen, sociale zekerheid en pensioenen.
 • Advies en ondersteuning: Naast het verwerken van salarisadministratie, fungeert een salarisadministrateur vaak als een belangrijk aanspreekpunt voor werknemers met betrekking tot loonvragen, belastingaangelegenheden en andere gerelateerde zaken. Ze kunnen advies en ondersteuning bieden aan werknemers en het management met betrekking tot salarisgerelateerde zaken.
 • Rapportage en analyses: Een salarisadministrateur genereert regelmatig rapporten en analyses met betrekking tot de salarisadministratie. Ze kunnen gegevens analyseren, trends identificeren, loonkosten berekenen en managementrapporten opstellen om inzicht te geven in de salarisstructuur en uitgaven van de organisatie.

Het werk van een salarisadministrateur vereist nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid en kennis van salarisadministratie processen en relevante wet- en regelgeving. Ze moeten op de hoogte blijven van wijzigingen in belastingwetten en sociale verzekeringsvoorschriften om ervoor te zorgen dat de organisatie compliant blijft en werknemers tijdig en correct worden betaald.

Salarisverwerkingssysteem

In de meeste gevallen heeft een salarisadministrateur te maken met een geautomatiseerd salarisverwerkingssysteem, dat de salarisgegevens automatisch zal berekenen voor de salarisadministrateur. Dit neemt niet weg dat een salarisadministrateur ook zelfstandig gegevens moet invoeren en berekeningen moet controleren. Zoals eerder aangeven is een salarisadministrateur ook verantwoordelijk voor het afdragen van alle belastingen en premies. Ook deze werkzaamheden zijn belangrijke als salarisadministrateur, omdat toezichthouders en de belastingdienst streng controleren op het tijdig en volledig betalen van de loonbelastingen en andere premies.

Enkele taken van een salarisadministrateur:

 • Het beantwoorden van vragen van medewerkers over hun loonstrook.
 • Het tijdig klaarzetten van de salarissen.
 • Het verzamelen en verwerken van gegevens.
 • Het verzorgen van afdrachten zoals belastingen.
 • Het verzorgen van de aangifte loonheffingsafdracht.
 • Het wijzigen van informatie in het salarisverwerkingssysteem.

Film over salarisadministratie:

Opleidingen tot salarisadministrateur

Om als salarisadministrateur te kunnen werken zijn er diverse opleidingsmogelijkheden die gevolgd kunnen worden zoals de Mbo-opleiding salarisadministrateur, de hbo-opleiding bedrijfsadministratie (SPD) of de hbo-opleiding bedrijfseconomie. Daarnaast zijn er ook voldoende externe opleidingsinstituten te vinden die een opleiding of cursus aanbieden voor moderne bedrijfsadministratie (MBA). Het beroep salarisadministrateur valt onder het hoger economisch en administratief onderwijs (heao) waaronder de volgende beroepen en functies vallen: accountancy, bedrijfseconomie, commerciële economie, communicatie, managementeconomie en recht (MER), en economische taalkunde. Tijdens de opleiding tot salarisadministrateur wordt er niet alleen les geven in bedrijfsadministratie, maar ook in bedrijfseconomie, belastingrecht, riskmanagement en in bestuurlijke informatievoorziening. Sommige werkgevers verwachten minimaal een opleiding op hbo-niveau. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp'er, dan kun je ook gebruikmaken van een boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een salarisadministrateur werkzaam kan zijn

Een salarisadministrateur kan overal werkzaam zijn als bedrijven te maken hebben met personeel. Denk bijvoorbeeld aan advocatenkantoren, fabrieken, hotels of aan grote middenstanders binnen de detailhandel. Daarnaast kan een salarisadministrateur werkzaam zijn voor gespecialiseerde salarisadministratiekantoren. In dat geval kan een salarisadministrateur in veel gevallen ook aangemerkt worden als boekhouder en/of accountant. Salarisadministratiekantoren verzorgen over het algemeen voor veel verschillende bedrijven de salarisadministratie.

Competenties salarisadministrateur

Als salarisadministrateur is het zeer belangrijk dat je een financiële expert bent, dat je verstand hebt van belastingregels, en dat je ook de nodige juridische kennis bezit. Naast een financieel expert weet je natuurlijk ook hoe je een administratie moet beheren zoals het op de juiste manier wegzetten van bedragen op de balans. Daarnaast zul je communicatief zeer goed onderlegd moeten zijn omdat je vaak met het management, werknemers en externe partijen zal overleggen. Algemeen belangrijke woorden zijn verantwoordelijkheidsgevoel, secuur, adviseren, stressbestendigheid, samenwerken, controleren, waakzaamheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als salarisadministrateur

Het verkrijgen van werk als salarisadministrateur is doorgaans geen enkel probleem mits je de juiste opleidingen genoten hebt. Wel is het zo dat werkgevers het liefst iemand zullen zien met een hbo-opleiding. Bijna alle grotere bedrijven hebben een afdeling voor de salarisadministratie waarbinnen verschillende functies bestaan. Het aantal vacatures voor salarisadministrateurs is redelijk groot te noemen. Een vacature salarisadministrateur is dan ook meestal snel gevonden. De doorgroeimogelijkheden als salarisadministrateur moeten gezien worden als het verder specialiseren binnen je vakgebied zodat er afhankelijk van je werkgever mogelijk een leidinggevende functie beschikbaar komt. Denk bijvoorbeeld aan de functie teamleider, HR-assistent of aan de functie afdelingsmanager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris salarisadministrateur

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep omdat je bij verschillende soorten werkgevers kan werken in verschillende branches. Een salarisadministrateur verdient in loondienst doorgaans een salaris tussen de 2300 en 3500 euro bruto per maand afhankelijk van je leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Als salarisadministrateur bij meer gespecialiseerde bedrijven kan je doorgaans meer verdienen, mits je de benodigde opleidingen en ervaring bezit.

Eigen bedrijf starten als Salarisadministrateur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Salarisadministrateur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Salarisadministrateur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Salarisadministrateur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Salarisadministrateur.

Mijnzzp.nl